Ze geeft ze chocolaatjes, want ze geeft ze graag iets tastbaars

Het is een volkssport aan het worden in Iran: tulbanden afmeppen van mollahs, en er al dan niet mee vandoorgaan.
Dientengevolge hullen mollahs zich nu in chadors (tenten) om hun kostbare tulband te behoeden. Hoe ironisch.

Een filmpje vanuit Teheran: vrouw deelt chocolaatjes uit met de tekst “Vrouw. Leven. Vrijheid” er bij. Opmerkelijk hoe alle (jonge) vrouwen die ze een chocolaatje geeft GEEN hijab laat staan een chador dragen – alsof Iran eigenlijk al bevrijd is van de mollahdictatuur die zich op vrouwen uitleeft. We vergeten even het geboefte dat om de doodstraf voor alle demonstranten brult.