Wouter Bos rijp voor royement

Wanneer de kop van een artikel of een column met een vraagteken eindigt weet je bijna zeker dat het antwoord niet in het artikel te vinden is. 
Het is het door de roddelmedia met succes gehanteerde methodiek. Het wekt dus geen enkele verbazing dat het laatste opiniestukje van PvdA-coryfee Wouter Bos, de man die meer tijd aan zijn gezin ging besteden, een hoog roddelgehalte kent.
Bos vraagt ons het volgende af:
‘Wordt met klim uit recessie het ongelijk der Keynesianen bewezen?’
Op grond van de jongste voorspellingen van het CPB, een bijzonder bescheiden economische groei, tracht Bos te betogen dat enkele economen en politici ten onrechte aanhangers van Keynes zijn. Keynes, die ervan uitgaat dat in magere tijden overheidsinvesteringen dé remedie zijn om de economie weer op gang te krijgen. Dat de staatsschuld dan stijgt is volgens Keynes geen bezwaar.
Bos betoogt nu, dat deze Keynesianen het deksel op de neus krijgen. Hoewel Bos de voorspellingen van het CPB niet zaligmakend noemt, meent hij toch over bewijs te beschikken waaruit blijkt dat bezuinigingen wel degelijk voor economisch herstel, economische groei en toenemende welvaart kan zorgen.
Wouter Bos:
 
“We zagen het in het Verenigd Koninkrijk dat al eerder na een forse bezuinigingsronde een fors economisch herstel inzette; de traditioneel Keynesiaans opponerende Labour Party in verbijstering achterlatend.”

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: Jakob Java

5 gedachten over “Wouter Bos rijp voor royement”

  1. Ja, dat economisch herstel komt er, maar zal pas over “100 jaar” plaatsvinden, als al duizenden mensen om zeep geholpen zijn!

  2. Het beleid is sowieso al Keynesiaans doordrenkt, dat is wat Bos niet wil weten. Bovendien drijft Engeland op het geld wat door de rijke 1% wordt gestald. Het werkt ook zo voor de het belastingparadijs Nederland.

  3. In Groot-Brittannië gebeurt wat eerder in Duitsland plaatsvond ten gevolge van de Hartz-wetten. Wanneer de bevolking wordt onderdrukt en verarmt, zullen investeerders proberen te profiteren van het relatief goedkoper worden van productiemiddelen. De totale economie groeit iets, maar die komt vooral ten goede aan de 1%. Vervolgens komen figuren als Bos juichverhalen vertellen over bezuinigingen.

  4. wouter bos bewyst dat je als simpele pvda er door politiek korrekt te lullen zeer goed terecht kan komen.

    dat we tzt op grieks nivo komen wordt uiteraaard door groenlinks toegejuicht’ geen geld voor autos, voor vakantiereisjes per vliegtuig enz.

Reacties zijn gesloten.