Wordt de NAM vervolgd wegens ecocide?

Het OM daagt de NAM al voor de rechter omdat er jarenlang gevaarlijk afval onder de Waddenzee is geïnjecteerd. Wordt de NAM ook als eerste bedrijf voor ecocide vervolgd?

Twaalf jaar lang heeft de NAM systematisch gevaarlijk afvalwater afkomstig van gaswinning op de Noordzee verwerkt. Aangelengd met andere, sterk vervuilende afvalstromen. Uiteindelijk werd deze giftige cocktail doorgepompt via land om direct onder de Waddenzee geïnjecteerd te worden. Alleen al in 2019 is zo 363 miljoen liter van deze giftige afvalstromen onder de grond van Waddenzee gepompt. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de NAM jarenlang het vervuilde afvalwater zodanig ‘geclassificeerd’ dat het wegpompen ervan paste binnen de regels van een oude vergunning uit 2008. Willens en wetens.

– Lees verder bij de Leeuwarder Courant

  • Uitgelichte afbeelding van Leon Bredella op Unsplash