Woonruimte is een elementaire levensbehoefte

(Eerder verschenen op het tijdelijke Superkrapuul)

Zoals het een rechtgeaard kapitalist betaamt, laat je voor optimaal uitknijpeffect elementaire levensbehoeften het liefst helemaal aan de markt over, wat de VVD te Amsterdam dan ook bepleit naar aanleiding van het probleem dat daar ontstaan is voor mensen met een middeninkomen, die niet in aanmerking komen voor de sociale woningbouw, maar te weinig inkomen hebben voor een koophuis in Amsterdam:

“De VVD is daarom een groot voorstander van een verdere liberalisatie van de huurmarkt: ” Er zijn te weinig woningen voor het middensegment dus wij zeggen: veel meer woningen liberaliseren.”

D66 is al iets verstandiger en begrijpt dat het juist die sinds de jaren negentig ingezette liberalisatie is die zoveel woningen onbereikbaar heeft gemaakt voor mensen met een normaal inkomen, en wil toch iets proberen te regelen voor die tussen het wal en het schip in vallende huurders met middeninkomens (die overigens vooral door de PVV genaaid zijn, die onverwacht tegenhield dat er in Europa geprotesteerd zou worden tegen de nieuwe inkomenseisen voor sociale woningbouw die specifiek de Nederlandse woningmarkt volledig op slot gooit).

Uiteindelijk heeft de SP het bij het rechte eind: er moet gewoon meer gebouwd worden. Het is volslagen idioot dat er in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog met uitzondering van een paar korte perioden woningnood is geweest.

Woonruimte is een elementaire levensbehoefte, en juist daarom zijn er zo’n honderd jaar geleden woningcorporaties opgericht, om iets basaals als woonruimte niet aan de barbaarse grillen van de markt over te laten. Die zijn vanaf de jaren negentig echter allemaal weer fijn geprivatiseerd (ik moet toegeven, dat is inderdaad een van de échte puinhopen van Paars geweest) zodat de markt dat wel eens even veel beter zou kunnen inregelen.

Wat ik daarna vooral heb zien ontstaan waren nieuwe, megalomane kantoren van die huisvestingsbedrijven, en al sinds 1998 heb ik het opgegeven nog een andere woning te vinden, er was geen doorkomen meer aan als alleenstaande.

“SP-raadslid Remine Alberts vindt dat er al genoeg geliberaliseerd is en dat dat voor de problemen op de woningmarkt heeft gezorgd: ”De oplossing is niet vrijgeven maar bouwen.” En daarbij ziet ze een belangrijke taak weggelegd voor de overheid:  ”Als de markt het laat liggen, dat bouwen van die woningen, laten we het dan zelf maar gewoon weer doen.”

Juist. Net zoals alle andere elementaire levensvoorzieningen, zoals energie, openbaar vervoer en water, ook nooit door de overheid afgegeven hadden mogen worden.