Woningtekort loopt jaarlijks op met 30.000

Als je primaire levensbehoeften aan de markt overlaat maak je levens van mensen tot speelbal van de markt. Onderdak is zo’n primaire levensbehoefte, maar vooral de VVD laat die graag zoveel mogelijk aan de markt over, met alle gevolgen van dien. Het tekort aan woningen loopt de komende jaren met zo’n 30.000 per jaar op, vooral als gevolg van het toenemend aantal alleenstaanden, volgens hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer (Technische Universiteit Delft).

De groeiende schaarste doet zich in alle sectoren van de woningmarkt voor, huur én koop, met uitzondering misschien van de duurste koopwoningen. In Amsterdam is al goed te zien wat de gevolgen van die schaarste zijn. De prijzen van koopwoningen liggen alweer ruim boven het niveau van 2008, net voor de crisis, en de huurprijzen stijgen mee.

Vooral tegen de vraag naar middeldure huurwoningen is bijna niet op te bouwen. “Die vraag is zo groot dat de huur voor zulke woningen meteen als ze klaar zijn al kan verdubbelen – en dan zijn ze dus niet middelduur meer”, zegt Boelhouwer. “Wat in Amsterdam gebeurt, is een voorbode van de trends in de rest van het land.” (Trouw)

Daar is dus ooit de sociale woningbouw voor uitgevonden, om dat soort excessen te voorkomen, maar ook die is vanaf de late jaren negentig alleen maar verder en verder vermarkt, onder VVD èn PvdA-beleid overigens. De verhuurdersheffing die woningcorporaties sinds enige jaren moeten betalen helpt ook al niet mee. En als het aan Stef Blok ligt worden er alleen nog maar meer woningen uit de sociale woningbouwvoorraad verkocht.