Windenergie en natuur


“En dan, wat is natuur nog in dit land?”
Eigenlijk was het nog erger dan wat Bloem op zijn gelukkige ogenblik in de Dapperstraat overwoog. Er is geen echte natuur in Nederland – of het moesten de enkele ongerepte onbewoonde Waddeneilanden zijn, waarvan de nieuwste, Noorderhaaks ofwel de Razende Bol, door “Defensie” onder schot wordt gehouden – dus hoe ongerept is dat eiland dan weer?

De duinen zijn mij dierbaar, zoals u uit mijn nom de plume kunt afleiden, maar zijn zij natuur?
Op het einde van de negentiende eeuw moesten ze zo nodig bebost worden. Het was nog een heel gedoe wie de verantwoordelijkheid voor de bebossing zou dragen: was het een waterstaatkundige ingreep (vastleggen van stuivend zand om zo de zeewering te versterken) of lag de klemtoon op productie van hout? Beste mensen, het laatste is er uitgekomen.
Aan zichzelf overgelaten zouden de duinen wel bebost raken op den duur, maar zeker niet met dennen of sparren. Behalve de lariks en de jeneverbes zijn er geen van nature voorkomende naaldbomen in Nederland. Of er zo gemakkelijk beuken terecht zouden zijn gekomen is maar de vraag. Maakte het veel uit voor wat wij natuurbeleving noemen? Dat is ook maar de vraag. Maar het is wel een andere vraag.

Er is geen plaats (meer) die ongerept mag zijn in Nederland. Alles moet beheerst of beheerd worden. Het lijkt wel een nationale kwaal, die beheerszucht.
Heeft het met het inpolderen te maken? Ik weet het niet. De windmolen is tenslotte, net als de tulp, misschien wel symbool voor Nederland, maar is toch import, handelswaar, overgenomen.
De overwegingen van Thomas von der Dunk over de rechtse hekel aan schone energie is interessant en prikkelend, maar vermoedelijk zweeft boven deze hekel toch een enorme schelp van de soort die je aan het strand niet zult vinden. Shell is altijd nog belangrijker dan de Nederlandse regel- en handelszucht.

3 gedachten over “Windenergie en natuur”

 1. Mooi en weemoedig geschreven………
  Ik kan en wil aan het neerlands strand niet aan die ” gouden” schelp denken….
  Noordzee, ik heb uw zonsondergangen , silver linings in de branding , silhouetten aan het strand van een zee die nooit hetzelfde is maar met een veel voud aan kleuren verhalen vertelt die ik niet ken, ik heb u lief …….

 2. Dan die windmolens en natuur, laat ik daar dan maar wat zinnigs over schrijven.
  Windmolens en natuur gaan heel goed samen.
  Dat komt doordat windmolens het beste gebouwd worden waar geen mensen wonen. Mensen horen liever verkeerslawaai en hun buren, dan het zachte gesuis van een windmolen.
  Aangezien windmolens verreweg de beste manier zijn om duurzame energie op te wekken, zullen ze ook in Nederland toch ergens komen. Dan zijn de dunst bewoonde gebieden de beste plek.
  Zoals de Texelse Dennen, als je straks met de boot bij het eiland arriveert, zie je dan recht vooruit een regelmatig rijtje windmolens staan, daar zijn de Dennen.
  Morgen fiets je er langs, Texelaars zul je er niet zien, die werken voor toeristen.

  Met die windmolens in zicht, weet je zeker dat je in een gebied bent dat een bepaalde mate van duurzaamheid heeft gerealiseerd
  In dit geval ook duurzame natuur.
  Dat komt doordat windmolens IN de natuur tot gevolg hebben dat die natuur goed gemonitord moet worden. Die extra aandacht zorgt er voor dat de natuur niet ongemerkt verdwijnt, door te veel toeristische druk. En mochten er ook nog effecten op de natuur zijn door die windmolens, dan kan daar ook voor worden ingegrepen.
  Exploiteren met de hand aan de kraan, heet dat.

  Staatsbosbeheer kan er ook nog wat mee bijverdienen, zodat ze het bos en andere natuur op Texel beter kunnen onderhouden, zonder dat het belasting geld kost, of dat toeristen een toegangskaartje voor de natuur moeten betalen. Dat hoeft dan niet, dankzij de windmolens in de natuur.

 3. Sorry hoor maar Naaldbomen zijn zeker weten wel een onderdeel van de Nederlandse Natuur, net als loofbomen. Ze kwamen hier gewoon voor, niet zo veel als in landen met hogere gebieden, maar er zijn zeker weten wel naaldbomen geweest die hier van Nature voorkomen.

  Dat er later veel meer zijn bijgeplant is een bij komst (zoals de Veluwe).
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Pinus

  Jammer genoeg hebben ze in NL al het veen afgegraven bijna, maar hij kwam In Noord Nederland dus zeker weten gewoon van nature voor.

Reacties zijn gesloten.