Wilders wóest om invasie van Moorse cultuur in Amsterdam

Telegraafredactie en alle haatzaaiers: Verzamelen!

Wilders heeft weer eens een aanslag van Marokkanen op onze Vrijheid ontdekt!

Heel Nederland Marokkaans cultuurcentrum Eigenlijk wel leuk

Ditmaal gaat het om een Cultureel Centrum verbonden aan de Marokkaanse ambassade in Nederland. Dergelijke centra bevorderen de culturele uitwisseling. In het Cultureel Verdrag tussen Nederland en Marokko, waar Wilders als kamerlid voor de VVD nooit tegen heeft gestemd, zijn dan ook dergelijke centra in Rabat en in de Nederlandse hoofdstad voorzien. Officiële Marokkaanse culturele centra zijn er al sinds lang in bij voorbeeld Parijs, Madrid, Londen, ja, zelfs ….. in Tel-Aviv!

Desondanks vreest de PVV dat, anders dan in genoemde landen, dit centrum ertoe zal leiden, dat heel Nederland een Marokkaans cultureel centrum wordt!

Wat doet zo’n centrum? Het organiseert tentoonstellingen van kunst en kunstnijverheid. Het organiseert ontmoetingen tussen schrijvers, dichters en musici uit beide landen. Als ze slim zijn, verbinden ze er ook een restaurant aan, waar je heerlijke couscous en tajine kunt eten. Wie bezoeken zo’n centrum? Over het algemeen een intellectueel publiek, bestaande uit Marokkanen in Nederland en Nederlanders die op de een of andere manier iets met Marokko hebben. Marokkaanse hangjongeren uit Oosterwei zul je er niet gauw tegenkomen.

Wilders weet donders goed, dat het een kwestie van buitenlandse zaken (Uri Rosenthal) en de minister van Cultuur (Halbe Zijlstra) is. Toch verschijnt op 18 maart de volgende titel op de PVV-website:

“Vragen over het zoveelste bizarre Marokko-project”

Vragen van de leden van Klaveren en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Binnenlandse Zaken over het Marokkaanse voornemen een cultureel centrum te openen in Amsterdam.

[…]

4.) Is de minister het eens met de PVV dat de Marokkaanse overheid zich op geen enkele wijze dient te bemoeien met de Marokkanen in Nederland behalve als het gaat om het vergroten van de remigratie van deze groep naar Marokko? Zo neen, waarom niet?

Dus vragen expres aan de verkeerde minister gesteld. Maar het gemeenste is natuurlijk wel, dat Wilders en Van Klaveren net doen alsof een officieel cultureel centrum als een soort actie-centrum zou (kunnen) dienen om Marokkaanse werkloze jongeren te stijven in hun “afwijzing van de Nederlandse cultuur”.

Het omgekeerde is natuurlijk het geval. Zo een centrum kan (indirect) bijdragen, om een tweede of derde generatie te helpen, meer waardering en begrip voor de beschaving van ouders en grootouders te krijgen. Maar het zal vooral kunnen helpen, om meer begrip te kweken voor de oude Moorse en andere culturen die in het huidige Marokko aanwezig zijn. Toen “wij” nog de missionaris Bonifatius bij Dokkum vermoordden (752 nChr), bestond er al een hoogontwikkelde joods-moors-christelijke cultuur in Noord-Afrika en zuidelijk Spanje.

Na het verjagen van joden en moslims uit Spanje (1492) trok deze joods-mohamedaanse cultuur zich terug op (hoofdzakelijk) datgene wat nu de kern is van Marokko, het gebied ten Zuiden van de Atlas en ten Noorden van de Sahara. Kortom, Marokko barst van de culturele rijkdom. En die rijkdom is nog steeds “multicultureel”. Ze bevat Berberse elementen, elementen die zijn aangedragen door de joodse Sephardim en ze is ook getekend door veertien eeuwen Islam. (En dan moet je daarbij liefst ook nog onderscheiden tussen zo verschillende invloeden als die van de Touaregs in het Zuiden en -andere uiterste- de verstedelijkte bevolking van de Noordelijke kust. Denk aan Tanger, Ceuta en Mellilla.)

En nu weer even terug naar de teksten van Wilders & Van Klaveren. In beschaafde landen, zoals de VS, Frankrijk, enzovoort, is gebleken, dat contact met het kunstzinnige en intellectuele leven van het land van oorsprong (van de -groot- ouders) een goede boost geeft aan de integratie. Waarom?

 • Omdat je, als je meer over jezelf weet, ook steviger in je schoenen staat, om een plek te vinden in een samenleving die je vijandig, of althans met wantrouwen, bejegent. Zo werkt dat. Ik heb het met eigen ogen gezien op verschillende plekken, in Nederland en daarbuiten.
 • Omdat via de (groot-)ouders een verouderd beeld wordt doorgegeven van de mores en de praktijk van het land van oorsprong. Een cultureel centrum van Marokko zal helpen, om te laten zien, dat je in het Casablanca in 2011 echt geen hoofddoek hoeft te dragen.
 • Omdat het mogelijkheden zal tonen voor de vele goed-opgeleide jongens en meisjes van Marokkaanse oorsprong in Nederland, om in hun land van herkomst bij te dragen tot ontwikkeling en emancipatie.

Wat blijkt dus? Het omgekeerde van wat Wilders & Van Klaveren zeggen te vrezen. Een Marokkaans cultureel centrum in Nederland zal remigratie gaan BEVORDEREN! Misschien zelfs te veel, naar de smaak van de VVD. Immers, het is een “brain-drain”. En die is al aan de gang onder Turken en Marokkanen, die zich niet meer senang voelen in het land van Wilders.

Terug naar de geachte vragenstellers (aan de verkeerde minister):

5.) Welke maatregelen is de minister bereid te nemen om de realisatie van dit centrum tegen te houden?

6.) Deelt de minister de mening dat het prioriteit heeft te voorkomen dat heel Nederland een Marokkaans cultureel centrum wordt, en dat snel immigratiebeperkende maatregelen ook voor immigranten uit Marokko moeten worden genomen?

Heeft het stichten van een Marokkaans cultureel centrum in Londen, Parijs, Brussel, Berlijn, Madrid en Tel Aviv er toe geleid, dat het UK, Frankrijk, Duitsland, Spanje en … Israël ook zijn “verworden” tot een Marokkaans cultuurcentrum?

“Nee, nee”, zal Wilders antwoorden, “dat zijn ze niet. Maar in Nederland zijn we door de PvdA van Job Cohen dermate gedhimmificeerd, dat we nog twee regeringsperioden nodig hebben (bijna 8 jaar), om de moslims eruit te gooien.”

Mijn vertaling: De Marokkaanse regering moet goed luisteren naar de èchte koningin van Nederland, mijzelf, Haatpruikje. Ze mag een “ambassadeur” hebben, O.K. Maar die moet zich alleen maar bezighouden met hulp aan (ex-)landgenoten aan wie wij het leven onmogelijk hebben gemaakt.

Zal burgemeester Dickerdack, de VVDer Opstelten, van Binnenlandse Zaken, de GUTS hebben, om Wilders eens de waarheid te zeggen?

Ben ik nog niet zo zeker van. En U?

7 gedachten over “Wilders wóest om invasie van Moorse cultuur in Amsterdam”

 1. En zo worden ophitserige vragen weer van een juiste context voorzien en wordt aangetoond dat het de Partij van Hoofddoekjesvervolgers alleen maar gaat om haatzaaien. Bedankt Huib.

 2. Ik vraag me werkelijk af hoe walgelijk de PVV zich moet gaan gedragen voordat CDA en VVD er nou eindelijk eens niet meer samen mee gezien willen worden.

 3. Zouden die minsters intussen al die kul vragenlijstjes niet zo beu zijn dat ze simpelweg antwoorden met “ja, nee, nee, geen, nee”

 4. Als we nou eens een limiet instelden voor het aantal onnozele vragen dat parlementariers per jaar mogen stellen. Of een minimum aan amendementen die goedgekeurd moeten worden. Als een tweede kamerlid die limiet overschrijdt (c.q. niet haalt), kan die meteen vertrekken en bij de sociale dienst of het riagg aan de slag

  (met de opmerking dat de sociale dienst en het riagg dit niet verdienen).

 5. @4
  Hert mandaat van een Kamerlid is nooit in te trekken, alleen door de kiezer m/v

  Maar ik heb het nu toch echt wel helemaal gehad met dit gespuis.
  Het moet eens beklemtoond worden hoe onNederlands ze in feite zijn.
  (Bij mij als leerling in de zoveelste graad van Huizinga komt dat gevoel nu echt wel op).

 6. Jammer om op zo’n schitterende dag woest te zijn, jammer om altijd maar weer woest te zijn, hij kan beter Woeste Wilders, worden genoemd.
  De Woeste is niet op de hoogte van andere marokaanse culturele centrums b.v. in Ede
  http://www.almouahidin.nl/

Reacties zijn gesloten.