Wilders speelt theoloog: Sint Augustinus van Hippo

We kennen Geert Wilders al als de absolute kenner van de Koran (en van Mein Kampf). Het opmerkelijke interview in twee delen met Nu.nl (eerste deel, 25 februari 2011), onthult nu ook Wilders’ vertrouwdheid met de Kerkvaders.

Deze keer wordt Sint Augustinus (Wiki), van 396 tot 430 bisschop van Hippo (tegenwoordig ‘Annaba’ in het oosten van Algerije) vereerd met een instemmende vermelding door de Blonde Profeet. Maar laten we de tekst voor zich spreken.

Wilders heeft zojuist herhaald, dat de Islam onverenigbaar zou zijn met democratie, maar dat individuele moslims best democratische gedachten zouden kunnen hebben. Of dat iets oplevert, hangt volgens de Apostel van Venlo af van de mate waarin moslims zich hebben verwijderd van de Islam. Hoe minder Islam, hoe meer kans op democratie, wil hij maar zeggen. Dan vragen de suffe interviewers:

In de katholieke kerk kreeg je afsplitsingen. Waarom kan dat niet bij de islam?

De Islam in de wereld is net zo gevarieerd als het christendom. Dat hoor je toch te weten. Er zijn Shiïten, die net zo als christenen geloven aan de wederkomst van een Verlosser. Hun Jezus heet Ali, om het maar even kort door de bocht te zeggen. Maar goed, ook onder Sunniten is er een oneindige variatie. Naar regio en nationaliteit en ook naar tijdperk. De Indonesische (Javaanse) Islam, die Wilders toch uit familie-overlevering moet kennen, is vredelievend en “soft”.  In Atjeh daarentegen, heersen fundamentalistische opvattingen, niet in de laatste plaats bevorderd door de genadeloze repressie door het KNIL van de Nederlandse kolonisator in de negentiende- en twintigste eeuw.

Het Absolute Kwaad der Manicheïsten

“Afsplitsingen” zijn er dus genoeg. Het is een bonte schakering. Sommige islamsekten dansen er vrolijk op los, versmaden een glaasje alcohol niet en hebben niets met hoofddoeken. En ze kunnen het allemaal prima in overeenstemming brengen met de Koran en de Hadith. Dit is het moment en de plaats om mijn vrienden in Sarajevo even te groeten, met wie ik menige zwoele avond heb doorgebracht op het terras van het buurtcafé, onder het genot van cevapcici en rakija. (Dat was voordat de racistische nationalisten Milosevic en Karadzic hielpen om de Joegoslavische burgeroorlog te ontketenen.)

Aan de andere kant zijn er fundamentalistische interpretaties zoals de wahhabitische- (sinds de achttiende eeuw, niet eerder) die is opgelegd door het Saoedische koningshuis in Saoedi-Arabië. Zoals alle fundamentalisten houden ze staande dat hun interpretatie van de teksten de enig geldige is. Dat hebben ze gemeen met, pak weg, sommige Calvinisten en met de Poolse RK Kerk.

Wilders is de objectieve bondgenoot van de “letterlijke” interpretatoren. Laat nu de door hem aangehaalde Sint Augustijn juist een verklaarde tegenstander zijn van “letterlijke” interpretaties en van blinde gehoorzaamheid aan de “wet”! Augustinus zegt:

“De letter doodt, maar de Geest maakt levend”, zegt de apostel Paulus. Degenen die naar de letter leven en de (heilige) Geest geen kans geven, houden het oude (de oude mens) in stand en maken geen ruimte voor het nieuwe (de nieuwe mens).

Dit vernieuwende-, ja haast “knuffelende”-, inzicht is natuurlijk niet besteed aan de haatprediker van de 21ste eeuw. Wilders verrast de Nu.nl interviewers met een manicheïstisch* antwoord:

“Er zijn grote verschillen. De Koran is het woord van god, dat is [het] niet in het christelijk geloof. In de tijd van Augustinus werd de tweerijkenleer verkondigd: De wet van god en de wet op aarde.”

“Daar is al snel geaccepteerd dat er twee rijken zijn en dat de een zich niet altijd met de ander moet bemoeien. Dat is heel anders dan de op gebiedende wijze bevelen uit de Koran.”

“Iedereen die zegt dat het christelijk geloof met de islam te vergelijken is heeft totaal geen kaas gegeten van de islam. Niet omdat ik het niet zou willen, maar omdat het niet kan. Ik kan ook niet van een auto een vliegtuig maken.”

Op deze onzin valt veel aan te merken. In de eerste plaats is de scheiding tussen kerk en staat al aangebracht door de apostel Paulus (1e eeuw na Chr.). Paulus zei: “Geef de keizer (van Rome, HR) wat des keizers is.” Met andere woorden: Houd je eigen gemeenschap in stand en onderwerp je aan de Staat. Augustinus was dus simpelweg een echo van deze voorganger.

Het Oude Testament staat vol woorden die rechtstreeks aan God worden toegeschreven. De Tien Geboden zijn zelfs door God aan Mozes gedicteerd en opgeschreven op stenen tafelen. “Heb Uw naaste lief als Uzelve” is daar één van. Ik heb nog niet kunnen vaststellen, of de heer Wilders dit gebod serieus neemt.

Aan de andere kant: De Middeleeuwen kunnen worden gelezen als een strijd tussen keizers en koningen enerzijds en de paus anderzijds, met als inzet wie de baas is. De reformatie maakte het onmogelijk voor Rome om voortaan het monopolie op te eisen over wat christelijk is en wat niet.

Wilders 17 yrs old with 70 year old idea's
Wilders als vernieuwende jongere...

Wilders vindt dat het religieuze en het niet-religieuze rijk zich niet met elkaar moeten bemoeien. Bravo. Dan moeten parlementsleden in Den Haag zich dus ook niet bemoeien met de interpretatie van religieuze teksten. Dat zou gezond zijn. Maar Geert is de eerste die zich daaraan niet houdt. Ondersteund door zijn pennelikkers Bosma en Jansen, onderneemt Geert dagelijks een schijngevecht tegen zijns inziens onverbeterlijk slechte Islam-voorschriften, waaraan nauwelijk één moslim in de wereld zich houdt.

Dan blijkt, dat Geert Wilders het eigenlijk niet heeft over de genuanceerde filosoof Augustinus, meester van de zelfkritiek in zijn “Confessiones”, maar dat hij zich identificeert met de manicheïstische Augustinus, die, voordat hij in Milaan echt tot het Christendom werd bekeerd, geloofde in een dichotomie van Goed en Kwaad. Uit wikipedia, Augustinus:

Aanvankelijk meende hij [Augustinus, HR] deze waarheid te vinden in het Manicheïsme. Deze syncretistische (en na zijn bekering door Augustinus heftig als ketters bestreden) stroming ging uit van de rationele dualistische gedachte dat er naast God als het hoogste Goed een afzonderlijke entiteit Kwaad bestaat. Zodoende kon God de Schepper niet als oorsprong van het Kwaad en de zonde worden beschouwd (het probleem van de theodicee). Goed en Kwaad strijden als gelijkwaardige partijen tegen elkaar. Vanaf 376 was Augustinus gedurende tien jaar lid van de gemeenschap van de Manicheeërs.

Voor Wilders bestaat er ook een Absoluut KWAAD. De religie van Mohammed. Niets kan de aanhangers van deze ketterij redden. Geert is dus blijven steken in het manicheïsme van de jonge Augustinus. Nog een beetje doorstuderen, Geert. En de Verlichting zal komen over U, gelijk zij kwam over  Augustinus, toen hij zich neerlegde in de Milanese tuin.

Enfin. Het is te hopen.

* Manicheisme: http://nl.wikipedia.org/wiki/Augustinus_van_Hippo

Update: Wilders wil de poorten van Europa sluiten voor “Arabieren” die vluchten voor het geweld in Noord-Afrika. (Spits, maandag 28/2).

Toen Wilders’ zo geliefde Augustinus moest vluchten voor de Vandalen (overigens ook Christenen, maar van de Arianistische variant), vond hij toevlucht in Italië.

Augustinus, die van berberse afkomst was, zou in 2011, als hij weer voor vandalen vluchten moest, dus door Wilders de toegang tot Europa worden ontzegd…..

11 gedachten over “Wilders speelt theoloog: Sint Augustinus van Hippo”

 1. De reformatie maakte het onmogelijk voor Rome om voortaan het monopolie op te eisen over wat christelijk is en wat niet.

  Romecentrische onzin. Koptisch- en Syrisch-orthodoxen, de Armeniërs en zeker na 1054 de gehele Oosters Orthodoxe Kerk hebben van oudsher niets met de pretenties van Rome te maken gehad.

  Het kan zijn dat beschavingsoorlogspredikers als Wilders al deze “andere christenen” zo goed als vereenzelvigt met moslims.

  Wie zou Wilders nou weer gesouffleerd hebben?

 2. Wow , Ali als Jezus , dat is wel hééééééééééééééél kort door de bocht …..

 3. Augustinus was een Berber 😀 net als de Marokkanen waar Wilders zo’n hekel aan heeft 😀

 4. Wilders doet de Middeleeuwse INQUISITIE herleven:

  “Voor Wilders bestaat er ook een Absoluut KWAAD. De religie van Mohammed”.

 5. “De reformatie maakte het onmogelijk voor Rome om voortaan het monopolie op te eisen over wat christelijk is en wat niet.”

  Het is gewoon een strijd om de Wereldse macht geweest.

 6. @6
  Het eerste land waar het christendom staatsgodsdienst is geweest is… Armenië. De Armeens-apostolischen hebben de concilies waarbij het trinitaire christendom als het ware werd vastgelegd niet bijgewoond of erkend.
  Toen Theodosius aan het Romeinse Rijk in 381 de Nicaeaanse geloofsbelijdenis oplegde was dit tevens een oorlogsverklaring aan de Kopten, Syrisch-orthodoxen en Armeniërs (en de niet-christenen uiteraard).

  Alle pretenties over de Ene Kerk zijn nooit meer geweest dan dat: pretenties.

 7. In NL lopen momenteel toch ook gristelijke mannenbroeders rond die de samenleving en staat naar Gods woord ( = de Bijbel ) willen inrichten. Ik noem zondagsrust en de zg medisch-ethische kwesties als voorbeeld. Gelukkig zijn deze broeders erg stijl in de leer. Pragmatisch samenwerken over geloofsgrenzen heen gaat hen moeilijk af. Het giftige mengsel van allerlei geloofsfundi’s en PVV lijkt mij voor de meeste nederlanders heel ongezond.

 8. Arnold J. van der Kluft Schreef:

  Alle pretenties over de Ene Kerk zijn nooit meer geweest dan dat: pretenties.

  Pretenties om de Macht en vrijbrief om mensen te kunnen vervolgen die aan de machthebbers niet gehoorzamen.

 9. Wel apart dat Wilders met deze Augustinus komt.
  Hij wil weliswaar benadrukken dat de mens voor zichzelf moet beslissen en niet de imam moet laten beslissen, maar zoals gezegd is de Islam meer dan alleen maar dat wahabisme, net zo goed als de kerk meer is dan de Inquisitie.

  Met dat concilie van Nicae waar Arnold het al over heeft liep het al fout met het Christendom.
  Daar kregen het huidige nieuwe testament en de Romeinse/Roomse kerk hun vorm zoals we die nu nog kennen.
  De volgelingen van Christus die de eeuwen daarvoor een heel andere manier van godsdienstbeleving hadden gekend werden als ketters vervolgd, nog fanatieker dan de resterende ‘heidenen’, de volgers van het polytheïsme.
  De eerste Christenen kenden niet de hiërarchische structuur van de kerk (die rechtstreeks die is van de Romeinse staat/leger), zelfs niet de priester die een leidende rol over de gemeenschap had, diensten werden bij toerbeurt verzorgd door gemeenteleden, ook door vrouwen. Vrouwen zouden sowieso meer aanzien genieten, Magdalena zou zelfs apostel zijn, dat is allemaal speculatief, net als de veronderstelde evangeliën Van Thomas en Judas, die een heel ander licht op de zaak zouden werpen dan de Romeinse versie, overleveringen zijn schaars (of verbrand/op de ‘Index’ geplaatst in Rome), er waren allerlei mengvormen met vroegere religies, verschillend per plaats, maar de gemiddelde teneur is die van een stel vrijgevochten ‘hippies’ met een soort kruising van Ghandi en Che (in de strijd tegen het establishment) als inspiratie.
  Eva zou niet het domme blondje zijn dat zich had laten verleiden van de boom van kennis van goed en kwaad te eten, maar juist gewaardeerd door die dorst naar kennis.
  Een duidelijk breuk met de ‘laat-het-denken-maar-aan-God'(en de priester)-mentaliteit van het oude testament.

  In Nicae werd het oude testament weer ‘in ere hersteld’, waar in het NT eigenlijk alleen naar verwezen wordt als referentie, niet als ‘wetboek’. (Zoals de Koran weer verwijst naar thora/oude- en nieuwe testament, dat terzijde.)
  Met die breuk met het oorspronkelijke Christendom en de vervolging van haar volgelingen kan je die ‘moederkerk’ dus heel goed omschrijven als ‘De Antichrist’…

  Als je dat citaat van hippe Augustinus zo leest, dan is de man kennelijk een beetje ontsnapt aan de aandacht van de hoge heren in Rome, want hij staat de veel ‘gnostischer’ levenswijze voor van de vroege christenen, en roept op zelfstandig te denken.

  Iets wat binnen de PVV-gelederen toch niet echt aangemoedigd wordt door de Leider…

Reacties zijn gesloten.