Wilders’ Kampf: Zijn PVV’ers Bezorgde Burgers of Racisten?

Ieder persoon van een etnische minderheid is wel eens geconfronteerd met racisme. De Moslims zijn tegenwoordig de meest opvallende slachtoffers van racisme. De meeste verkapte racisten hebben zich nu kunnen groeperen onder de zogenaamde Partij voor de Vrijheid. Deze verkapte racisten zullen beweren dat zij geen racisten zijn omdat de Islam geen ras is maar een religie. (In dezelfde zucht beledigen ze de Moslims vervolgens door te melden dat de Islam eigenlijk een ideologie is en geen religie.) Maar de verkapte PVV-racisten doelen wel degelijk op mensen van Arabische of Berberse (Marokkaanse) of Turkse etniciteit.


Het artikel die u hieronder kunt lezen is een exposé van wat ik noem “de racistisering” van Wilders en zijn achterban. De volledige analyse kunt u vinden in mijn boek Wilders’ Kampf, dat vanaf september 2011 verkrijgbaar zal zijn.

 


De meest opvallende en tegelijkertijd meest verkapte racistische uiting van het laatste decennium is de zware kritiek op de multiculturele samenleving. Er is geen economische of sociaalwetenschappelijke reden om de multiculturele samenleving zo erg te bekritiseren; het is een onderbuikgevoel, vooral heersend onder de autochtone werkende klasse die veelal geen boodschap –laat staan behoefte- heeft aan menselijk verscheidenheid en culturele diversiteit. De mensen van de werkende klasse zijn ook gekant tegen cultuur in algemene zin, behalve als het hun eigen platte en simpele cultuur betreft. Bij hen geldt de uitspraak “Doe normaal, dan ben je gek genoeg” als een 11de gebod. Er is sprake van een vrijwillige afsluiting van de rest van de samenleving waarbij men zich op individueel niveau voorziet van uitsluitend dat wat hen aanstaat. Deze inwaartse beleving is desastreus voor de sociale aspecten van de mens, en wanneer men zich bewust raakt van de isolatie zoekt men aansluiting bij anderen, meestal zijn dat mensen die zich in het zelfde schuitje bevinden. In de partijpolitieke zin is dat de eerste stap van radicalisering.

 

Racisme is niet nieuw. In de encyclopedie voor sociale wetenschappen refereert men bijvoorbeeld naar het racisme dat onder de oude Griekse filosofen heerste.

Belief in the superiority of Greeks over barbarians led Aristotle to assert that some ethnic groups are naturally fit only for slavery, a view which had a long career in the service of racism…[1]

Het afgeven op de multiculturele samenleving gaat gepaard met een verwijzing naar de gastarbeiders die na de Tweede Wereld Oorlog het land werden binnengehaald om goedkoop werk te verlenen. Gastarbeiders werden nimmer als gelijkwaardigen behandeld, zelfs niet in de gedachten en visie van een der grootste denkers van de westerse geschiedenis. Aristoteles vond bijvoorbeeld dat de burgers van de ideale staat zich niet zouden moeten verlagen tot de ambachten en de handel, dat zou aan werkers van een ander ras moeten worden overgelaten.[2] En landbouw moest overgelaten worden aan slaven of werkers van een ander ras.[3]

William Graham Summer, grondlegger van sociologie, beschreef en relativeerde het morele en immorele in de mens en maatschappij uitvoerig in zijn meesterwerk Folkways. In de paragraaf over sentimenten bij de in-groep en ten opzichte van de uit-groep schrijft hij:

…The closer the neighbors… the intenser is the internal organization and discipline of each. Sentiments are produced to correspond. Loyalty to the group, sacrifice for it, hatred and contempt for outsiders, brotherhood within, warlikeness without–all grow together, common products of the same situation. These relations and sentiments constitute a social philosophy… Men of an others-group are outsiders with whose ancestors the ancestors of the we-group waged war. The ghosts of the latter will see with pleasure their descendants keep up the fight, and will help them. Virtue consists in killing, plundering, and enslaving outsiders.[4]

Ook relativeert Summer de definiëring van het begrip “ras”:

…The concept of a race, as the term is now used, is that of a group clustered around a mean with respect to some characteristic, and great confusion in the use of the word “race” arises from the attempt to define races by their boundaries, when we really think of them by the mean or mode, e.g. as to skin color. The coherence, unity, and solidarity of a genetic group is a very striking fact. It seems to conceal a play of mystic forces.[5]

De Amerikaanse filosofe Ayn Rand beschrijft racisme als volgt:

Racism is the lowest, most crudely primitive form of collectivism. It is the notion of ascribing moral, social or political significance to a man’s genetic lineage—the notion that a man’s intellectual and characterological traits are produced and transmitted by his internal body chemistry. Which means, in practice, that a man is to be judged, not by his own character and actions, but by the characters and actions of a collective of ancestors.[6]

Sociologe Abby L. Ferber van de University of Colorado (Colorado Springs), beschrijft in het boek Home-grown Hate een soortgelijke historie en realiteit van racistische vooroordelen:

The white-supremacist movement draws upon historically mainstream views about race and gender. Research reveals that many Americans share the views of white supremacists, even if they are not members of the movement.[7]

Ferber refereert dus ook naar het feit dat veel Amerikanen –die niet bij een haatgroep aangesloten zijn- wel de zelfde sentimenten delen. Ferber refereert voorts naar onderzoeken van sociologen waar racistische stereotyperingen worden bevestigd:

… Sociologists have documented that the majority of whites embrace stereotypes that blacks are inferior and lazy, that Jews are moneygrubbing, and that discrimination against people of color is a thing of the past…[8]

Racisitische uitingen worden door racisten vaak verhuld met allerlei vaagheden, en zodra er bezwaar wordt gemaakt beroept men zich op de vrijheid van meningsuiting.

Less than 10 percent of hate crimes are actually committed by members of white supremacist organizations. The presence of the movement nevertheless serves to encourage hate-motivated violence, providing a voice, community and even a sense of legitimacy for a wider audience.

Het schokkende hieraan is dus dat de zogenaamde beschaafde buurman misschien een gewelddadige racist zou kunnen zijn. Negentig procent van de haat-criminaliteit (in Amerika) wordt gepleegd door veelal normale mensen. Men wordt geïndoctrineerd van alle kanten. Er is geen ontkomen meer aan de haatzaaierij van en door populistische politici en media. De grenzen tussen mening en emotie zijn altijd al vaag geweest, maar in de politieke arena is haatzaaierij door geradicaliseerde fanatieke idealisten wel degelijk aanwezig. De Amerikaanse socioloog Anthony J. Cortese correleert haatzaaierij met de influx van immigranten:

Not only in the United States, but also in other first-world countries, most notably Western European nations such as Germany, the Netherlands, Belgium, Great Britain, and France, there have been increases of immigrants of color from third-world countries. A surge of hate speech and an explosion of nativistic and anti-immigration movements in the host countries, including the United States, have rapidly followed this large influx.[9]

Zowel Ferber en Cortese refereren naar de zogenaamde normale, keurige mensen die stilzwijgend instemmen. Cortese vervolgt:

In short, hate speech (or support for hate speech) originates not only in the ranting and raving of bigoted extremists on the fringes of society, but in the implied approval of ordinary, even decent, folks in mainstream society. Although most people would not commit a hate crime, they nevertheless contribute to the production of hate speech and prejudice by sympathizing with it and those who do perpetuate hate crimes. Moreover, these are those who are otherwise well-mannered that are passive spectators to bigoted hate speech because they benefit either economically or psychologically from existing social arrangements. Although these people do not carry the virus of bigotry or chauvinism within them, they nonetheless are without the courage to confront those who spread hate speech and propagate hate crimes.

Cortese geeft dus aan dat de verkapte of stille racist denkt baat te hebben (economisch of psychologisch) bij zulke haatzaaierij jegens andersoortigen.

In de introductie van zijn essay The Political Economy of Hatred beschrjft Edward Glaeser, professor economie bij Harvard University, de vluchtigheid en veranderingen van “haat”.

… History shows that a great deal of hatreds are quite volatile. Hatred can arise between groups that resemble each other closely, such as American northerners and southerners in 1860, and peoples who look quite different often coexist peacefully in many settings. Hatreds rise and fall. Before 1945, Franco-German hatred was a regular part of European life; it is no longer. Anti-Americanism was absent from the Islamic world until the 1970s; it is now ubiquitous. White hatred of African-Americans has fallen since its Jim Crow heyday. Even anti-Semitism, among the most permanent forms of hatred, has declined substantially in the West since 1945.[10]

Uiteraard heeft Glaeser gelijk dat zulke tendensen bestaan. Maar hij geeft zelf weer een vergelijking van hoe vooroordelen kunnen radicaliseren tot racisme. Glaeser citeert uit het boek Ideology of Death: Why the Holocaust Happened in Germany van historicus John Weiss:

By 1892, the Conservative Party platform embraced anti-Semitism and pledged to “do battle against the many-sided aggressive, decomposing, and arrogant Jewish influence onthe life of our people” (Weiss, 1996, p. 116).  Kaiser Wilhelm II institutionalized barriers against Jews.  In 1870, Germany was an old-fashioned anti-Semitic regime with deep prejudices but limited race hatred;   by 1914, the country was laced with venom against the Jews.  In 1919, the Kaiser himself insisted that no German “should rest until [the Jews] have been destroyed and exterminated” (Weiss, 1996, p. 126).[11]

Terugkomend op de haatzaaierij zoals dat bij de PVV gebruikelijk is, Cortese (Opposing Hate Speech) concludeert met een betoog:

Although many people believe that bigotry, prejudice, and discrimination are declining, hate speech is thriving and continues to adversely impact access to opportunities, to terrorize and to serve as a symbol of violence threatening the safety of millions of Americans and others throughout the world. Is there a limit to freedom of expression in a democracy, and if so, where should the line be drawn?[12]

De mensen in Nederland zijn gewaarschuwd voor het gif en gevaar van de PVV en de achterban. Het is wellicht gepast om een antiracisme betoog te houden. Steven Salaita, associate professor bij Virginia Tech schrijft daarover:

Being anti-racist — being truly opposed to racism — requires more than sloganeering and more than assuming the superficial markings of a certain political ideology. Being antiracist means being willing to sacrifice privilege to the benefit of all humans. It means a desire to act rather than to philosophize. It means an eagerness to learn about others rather than an inclination to lecture to them. It means constantly seeking one’s own complicity in the very things one abhors.[13]

Persoonlijke vooroordelen slaan snel en ongemerkt om tot racisme, en dat baant de weg naar gevaarlijke situaties (bijv. fascisme, nazisme). De PVV geeft met de Islamhaat (als zodanig beschreven door Geert Wilders persoonlijk) en Moslimofobie legitimiteit aan racisme en tevens een comfortabele gelegenheid aan verkapte racisten om zich door de massaliteit gesterkt te voelen.

NB: Sommige door mij geraadpleegde boeken zijn moeilijk te vinden of niet in Nederland beschikbaar. Indien u een van de boeken wilt lezen kunt u mij contacten. U kunt mij volgen op twitter: @nealx1.


[1] Adam Kuper, Jessica Kuper, The Social Science Encyclopedia, (2de ed., 2005), London, VK, Routledge/ Taylor & Francis Group, 1996, p

 

[2] Aristoles, Politica, boek 7, hoofdstuk 10, paragraaf 2, Engelse vertaling H. Rackham, Aristotle Politics, Herdruk 1959, London, VK, William Heinemann, Ltd., (1932), pagina 575

[3] Ibid., boek 7, hoofdstuk 10, paragraaf 5, pagina 577

[4] William Graham Sumner , Folkways: A Study of Mores, Manners, Customs and Morals, (2007 editie), New York, NY, (VS), Cosimo, Inc., 1906, pp. 12 -13

[5] Ibid., pp. 43-4.

[6] Ayn Rand, The Virtue of Selfishness, (1964), New York, NY (VS), Penguin Books USA Inc., (Hoofdstuk: Racisme) pagina 120

[7] Abby L. Ferber (red.), Home-grown Hate: Gender and Organized Racism, New York, NY (VS), Routledge/Taylor & Francis Group, 2004, pagina 9

[8] Loc. Cit.

[9] Anthony Joseph Cortese , Opposing hate speech, Westport, CT (VS),Praeger Publishers/Greenwood Publishing Group, Inc., 2006, page 14

[10] Edward Glaeser, The Political Economy of Hatred, Quarterly Journal of Economics, 2005, v120, pagina 2

[11] Ibid., pagina 34

[12] Cortese, loc. cit.

[13] Steven Salaita, The Uncultured Wars: Arabs, Muslims and the Poverty of Liberal Thought, New York, NY, (VS), 2008, pp. 18-9.

60 gedachten over “Wilders’ Kampf: Zijn PVV’ers Bezorgde Burgers of Racisten?”

 1. 1 v.d. kernpunten uit het PVV verkiezingsprogramma was te lezen op blz 15: “en vooral: een volledige immigratiestop voor mensen uit islamitische landen” (die zin was zelfs vetgedrukt)

  De V.N. definitie van racisme:
  “elk onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur gebaseerd op ras, huidskleur, afstamming, of nationale of etnische oorsprong die het doel of effect heeft van opheffing of aantasting van erkenning, genieting of uitoefening, op basis van gelijkwaardigheid, van mensenrechten, en fundamentele vrijheden in het politieke, economische, sociale, culturele of enig ander veld van het openbare leven”.

  Immigranten de toegang tot NL weigeren alleen maar vanwege het feit dat ze uit een islamitisch land komen is dus overduidelijk racistisch. PVVers zijn in mijn ogen dan ook een stel (verkapte) racisten.

 2. @Ram Inderdaad. Wilders gaat zelf zo ver dat ook niet-Moslims uit die zogenaamde moslimlanden niet mogen worden toegelaten.

  De PVV is velen malen racistischer dan bijvoorbeeld CP86.

 3. Op zich goede punten.

  Het is op zich heel simpel. PVV-ers zeggen dat de Islam geen ras is en dat andere culturen en religies bekritiseren gewoon moet kunnen. Ze zijn echter alleen kritisch op niet-Westerse culturen en mensen die daar wortels in zouden hebben. Kritiek op de VS, Israel of andere Westerse landen en ook vaak Jodendom en Christendom kunnen ze niet hebben want dat is Politiek Correct.

  Ayn Rand was een bewonderaar van Aristotales en haar ideeen over klassen zijn verwant te noemen. Ze had een giftige haat tegenover de arbeidersklasse, socialisten en iedereen die het niet met haar eens was. Ze was geen ideologische racist maar ze haatte op zich dezelfde mensen om min of meer dezelfde redenen als de PVV. Haat vuistdikke haatpamflet Atlas Shrugged is daar duidelijk genoeg over. Haar andere werk laat ook een giftige haat naar Socialisme en solidaliteit zien waar Wilders’ retoriek bij tijd en wijlen goed bij afsteekt. Ze geldt in de ogen van de academische wereld niet als serieuze filosofe. Ze schreef niet voor peer reviewed journals maar publiceerde romans en essays.

 4. ‘Ieder persoon van een etnische minderheid is wel eens geconfronteerd met racisme. De Moslims zijn tegenwoordig de meest opvallende slachtoffers van racisme.’

  Meneer Lachman, tip: als u nou eens stopt om etniciteit en racisme te koppelen aan religie dan zou het zomaar kunnen dat uw aanstaande boek ook nog ergens serieus wordt behandeld.

 5. @#4 JackKropotkin Schreef:

  ‘Ieder persoon van een etnische minderheid is wel eens geconfronteerd met racisme. De Moslims zijn tegenwoordig de meest opvallende slachtoffers van racisme.’
  Meneer Lachman, tip: als u nou eens stopt om etniciteit en racisme te koppelen aan religie dan zou het zomaar kunnen dat uw aanstaande boek ook nog ergens serieus wordt behandeld.

  Is dit satire? Gediscrimineerd worden vanwege je etniciteit is racistisch. Of bedoelde je etniciteit en religie?

  De PVV wil iedereen inclusief Antilianen etnisch registreren dus het gaat ze niet alleen maar om aanhangers van de Islam. Lees hun verkiezingsprogramma maar eens.

 6. @5: Nee, niet satirisch. Ik heb gewoon de eerste 2 zinnen van mijnheer Lachman genomen, waarin hij religie aan etniciteit koppelt , wat onzin is. Die koppeling is een truc om ‘kritiek op religie’ racisme te kunnen noemen.
  Wat de Antillianen er nou weer mee van doen hebben ontgaat me volledig. Of zijn dat ook moslims?

 7. @ JackKropotkin:

  Je moet wel verder lezen. Kom op, je kan het!

  1. Ik leg direct daarna uit dat de verkapte racisme zoals de pvv’er dat doet natuurlijk hypocriet is. Dat zij dat doen betekent niet dat ik hetzelfde hoef te doen. Ik noem een spade… een spade.

  2. Ik refeer daarna nog aan wat onder racisme wordt begrepen, haal diverse bronnen aan.

  Maar aangezien de attentiespan van de pvv’er 30 seconden is ben ik niet verbaasd over je voorbarige reactie.

 8. justin slayer Schreef:

  Neal Lachman
  dat u er nog op ingaat

  Haha… moet af en toe kunnen.

  @ wltr:

  Ja, ik heb nog geen enkele pvv’er meegemaakt die geen verkapte racist is. Online zijn ze bovendien echte (anonieme) helden.

 9. Ik ben er nog niet helemaal uit alhoewel ik denk dat Jack een puntje heeft. Is de vervolging van Turkse alevieten een rassen kwestie en die van de koerdische Yezidies idem dito ? De kasten discriminatie in India ook ? De Iraakse killing fields waar zij aan zij Arabieren liggen. De een soenni en de ander shia maar wel Araps.Wat te denken van Darfur waar caucasian moslims genocide plegen op african moslims. Egyptische moslims tegen Egyptische kopten. Vragen, vragen, vragen.

 10. @ Weimar:

  Je noemt diverse groepen, en daar zijn verschillende antwoorden op te vinden. Maar de rode draad is dan wel de etniciteit. Sommige zijn te wijten aan genocide, anderen aan etnocentrisme/etnoracisme, en anderen aan ethnic cleansing.

  Samengevat uit de Encyclopedia of Race and Racism, pagina 436.

  Cultural diversity within the same state or society has often led to problems of accommodation in sharing space and designing an acceptable form of governance. With few exceptions, nearly all of the 187 countries of the world are polyethnic, with about 40 percent comprising five or more ethno-national communities. This proliferation of ethno-national groups within states has resulted in numerous
  internal struggles, which in turn have generated costly humanitarian crises and created millions of refugees. Among the more nefarious tactics for coping with ethnocultural diversity, apart from genocide and partition, has been the policy called ‘‘ethnic cleansing.’’

  … Episodes of ethnic cleansing have generally been marked by violence and egregious human rights violations and atrocities. The ‘‘cleansed’’ community is compelled to leave, usually on very short notice, and they are transported to inhospitable regions, with many dying along the way. The intent, however, is not to physically eliminate the community, as in genocide, but to remove it from a territory. The brutal methods employed, however, often border on the genocidal. The context of a security threat or war,
  either before or after the event, usually offers the cover for the cruel and callous mass removal of the victims to inhospitable or dangerous destinations. Often implicated as ethno-cultural factors are ethno-racial motives and patterns.

  … In ethnic cleansing, the target may be a group that is perceived as possessing a distinctive way of life, or it may simply be an ethnic or ethno-cultural community. Ethnicity can be defined as a collective group consciousness that imparts a sense of belonging and is derived from membership in a community putatively bound by common descent and culture. The ethnic group is thus a cultural community, an intimately interactive society of shared symbols and meanings, and…, it is ‘‘the largest group that can be aroused, stimulated to action, by appeals to common ancestors and to a blood-bond’’… Generally, ethno-cultural communities in polyethnic states tend to stake their claims to a distinctive identity by attributing to themselves in their narratives of origin not only cultural and historical differences, but also racial myths of superiority over rival groups.

 11. Het gaat steeds over Racisme en de daaraan gebonden breed gedragen Xenofobie onder ons :

  “…het is een onderbuikgevoel, vooral heersend onder de autochtone werkende klasse die veelal geen boodschap –laat staan behoefte- heeft aan menselijk verscheidenheid en culturele diversiteit. De mensen van de werkende klasse zijn ook gekant tegen cultuur in algemene zin, behalve als het hun eigen platte en simpele cultuur betreft.”

  Zelf kan ik een boek schrijven over mijn collegiale kring waar men steeds over de “buitenlanders” of gewoon “anderen” fulmineert met slot de bekende uitroep: “Moeten ze maar allemaal als ons doen!”. Het laatste is de meest verkapte vorm van Xenofobie en Algemeen Racisme want daar bedoelt elke racistische individu zijn strikt eigen opvattingen en gewoontes die ook onder de etnisch zuivere Nederlanders nogal van persoon tot persoon verschillen.

  Maar het geroep wordt steeds gedaan en de meute verzamelt zich geëxalteerd knikkend en brallend tegen de “buitenlanders”. Daarna stemmen ze allemaal op PVV en VVD.

  Dank je, Neal.

 12. Je schrijft:
  Er is geen economische of sociaalwetenschappelijke reden om de multiculturele samenleving zo erg te bekritiseren; het is een onderbuikgevoel, vooral heersend onder de autochtone werkende klasse die veelal geen boodschap –laat staan behoefte- heeft aan menselijk verscheidenheid en culturele diversiteit. De mensen van de werkende klasse zijn ook gekant tegen cultuur in algemene zin, behalve als het hun eigen platte en simpele cultuur betreft. Bij hen geldt de uitspraak “Doe normaal, dan ben je gek genoeg” als een 11de gebod. Er is sprake van een vrijwillige afsluiting van de rest van de samenleving waarbij men zich op individueel niveau voorziet van uitsluitend dat wat hen aanstaat. Deze inwaartse beleving is desastreus voor de sociale aspecten van de mens, en wanneer men zich bewust raakt van de isolatie zoekt men aansluiting bij anderen, meestal zijn dat mensen die zich in het zelfde schuitje bevinden. In de partijpolitieke zin is dat de eerste stap van radicalisering.

  Neal, ik weet niet of ik het hier mee eens ben. Volgens mij is het niet de autochtone werkende klasse die meent dat de mulitculturele samenleving fout is, of is mislukt, en die culturele diversiteit afwijst.
  Ik denk dat het de groep ‘erboven’ is, de middenklasse, de klasse die het gevoel heeft iets te verliezen te hebben, die zich heeft verschanst in hun burchten van etnisch Neerlanderschap.
  De autochtone werkende klasse wordt mijns inziens gebruikt, of liever gezegd misbruikt, om het etnisch en racistisch redeneren een morele basis te geven, een ‘wij komen op voor de mensuh in de arme wijkeh’.
  Indien deze politici en opiniemakers werkelijk op zouden komen voor de mensen in de achterstandswijken, zouden die er veel beter aan toe zijn. Zij zijn de etalagepoppen in een verhaal dat volgens mij niet echt over de autochtone werkende klasse gaat. Deze autochtone werkende klasse is namelijk de afgelopen halve eeuw gedwongen geweest om de integratie vorm te geven van hun migranten-buren, -collega’s, – vrienden en – familieleden. De integratie gaat van beneden naar boven.
  Ido de Haan, hoogleraar in Utrecht, heeft hier zeer interessante dingen over gezegd, ook in relatie tot de integratie van het joodse proletariaat in de vijftig jaar voor de tweede wereldoorlog. Die integratie vond ook plaats op het niveau van de werkende klasse, en was min of meer uit nood gedwongen, omdat joodse en niet-joodse arbeiders bij elkaar op de trap woonden, elkaar bij de vakbond en de partij ontmoetten en tegen elkaar voetbalden.

 13. Er zijn een aantal Xenofobe gedachtekronkels die vaak ook nog eens naast elkaar in de gedachtewereld van mensen bestaan.

  De Cisgender Heteroman die tot de dominante etnische groep en godsdienst behoort houd ik hier aan als de norm.
  (cisgender iemand die zich volledig identificeert met diens biologische sekse en wiens genotype en fenotype in dat opzicht ook overeenkomen. Dus in dit geval iemand die genetisch XY is, met typische mannelijke geslachtsdelen en die zich man voelt)

  De ander moet worden als mijn groep / categorie / ik
  De ander mag niet worden zoals mijn groep / categorie / ik

  Twee standaard groepen van “anderen”.

  Lichamelijk Anders
  Andersdenkenden

  Lichamelijk anders: de andere sekse, mensen met een andere huiskleur, lichaamslengte, neusvorm, oog en/of haarkleur. mensen met een atypische bouw, (interseksuelen, mensen met andere aangeboren lichamelijke afwijkingen), mensen die niet langer een typische bouw hebben door keuze of ongeluk (mensen met zichtbare tatoeages en andere permanente modificaties of mensen die niet voor modificatie kiezen in samenleving waar een bepaalde aanpassing de norm is, verminkten, transseksuelen die aan lichaamsmodificatie hebben gedaan)

  Andersdenkenden: andere godsdienst, politieke overtuiging, mensen met psychische stoornissen, seksuele geaardheid en mensen met afwijkende gender identiteit die geen hormoon behandeling of operaties hebben gehad. Ze zijn uiterlijk niet noodzakelijkerwijs te onderscheiden van mijn groep / categorie / ik

  Andersdenkenden kunnen doorgaans worden “bekeerd” tenzij ze als hopeloos worden gezien. Anderslichamelijken mogen zich niet “bekeren” want dan gaan ze tegen hun aangeboren natuur / gepredestineerde bestemming in. Anderslichamelijken moeten hun dikwijls inferieure status accepteren of ze moeten allemaal worden uitgeroeid omdat ze een bedreiging zijn of een te grote last.

 14. #16
  Ik ben het eens met Boze Heks. De meeste intolerante groepen drijven op de bange middenklasse, die bang is privileges te verliezen. Er wordt wel geprobeerd om een deel van de arbeidersklasse te werven maar dat is niet de hoofdmoot van de beweging.

 15. @8 @Neil Lachman. Verder lezen? Ik haak over het algemeen af als – volgens mij – de eerste alinea alleen al gevuld is met vooringenomen onzin. Dan kan het vervolg misschien nog zo interessant zijn …
  Die vooringenomenheid bewijst u al prachtig in #8 door zowel te beginnen als te eindigen met heerlijke jij-bakken en door er een imaginaire PVV’er er bij te halen.

  Trouwens u noemt niet een ‘a spade a spade’ maar ‘a spade a shot’.

  @11: U bedoelt vast ook de anonieme helden als Slayer en wltr, anders zou ik het toch een beetje hypocriet vinden als u uw ongenoegen alleen tegen mij richt 😉 .

 16. @ Boze heks:

  @ Sofia van der Linde:

  Met alle respect voor jullie mening, maar ik weet niet waar jullie dat mee kunnen staven. De meeste onderzoeken die ik heb gelezen wijzen erop dat het veelal de werkende/arbeiders klasse is. Ook de meeste (onaangename) revoluties zijn ook echte arbeidersklasse bewegingen geweest (of namens hen): Franse revolutie, Duistse Post-Weimar/Voor-Oorlogse revolutie, Mao’s China, Pot’s Cambodja, Castro’s Cuba, etc.

  Fascisme en Nazisme is puur opgekomen op kracht van de werkende klasse, die zich benadeeld, bedrogen en bedreigd voelde. In America was het de werkende klasse die racistisch was jegens de Chinesen, en later de Black-Americans, in Nederland was het de werkende klasse die vond dat de Italianen weer weg moesten, en later volgden de Surinamers en de Turken en Marokkanen.

  Ook is uit onderzoek gebleken dat de midden-klasse juist weinig discrimineerd, en dat er correlatie is met hun opleidingsniveau, loon en toegang tot informatie en discussie. Ik ben het dus niet met jullie eens dat het de midden-klasse betreft.

 17. JackKropotkin Schreef:

  @8 @Neil Lachman. Verder lezen? Ik haak over het algemeen af als – volgens mij – de eerste alinea alleen al gevuld is met vooringenomen onzin. Dan kan het vervolg misschien nog zo interessant zijn …
  Die vooringenomenheid bewijst u al prachtig in #8 door zowel te beginnen als te eindigen met heerlijke jij-bakken en door er een imaginaire PVV’er er bij te halen.
  Trouwens u noemt niet een ‘a spade a spade’ maar ‘a spade a shot’.
  @11: U bedoelt vast ook de anonieme helden als Slayer en wltr, anders zou ik het toch een beetje hypocriet vinden als u uw ongenoegen alleen tegen mij richt .

  Ten eerste: Je kunt nooit inhoudelijk reageren als je niet verder dan (een gedeelte van) de 1ste alinea leest.

  Ten tweede: Je kunt schuilen maar je bent wel degelijk een pvv’er, want je voelt je wel degelijk anagesproken. Liegen helpt niet te verhullen dat je een pvv’er bent.

  Ten derde: Wltr en slayer zijn niet op de racistische toer. Zij hebben dus ook niets om zich te schamen of te vrezen, behalve dat pvv’ers ze de kop kunnen inslaan omdat ze het niet met de pvv eens zijn.

 18. Sofia van der Linde Schreef:

  #16
  Ik ben het eens met Boze Heks. De meeste intolerante groepen drijven op de bange middenklasse, die bang is privileges te verliezen. Er wordt wel geprobeerd om een deel van de arbeidersklasse te werven maar dat is niet de hoofdmoot van de beweging.

  Dat is heel erg onwaarschijnlijk. Er is een grote groep werkende klasse, veel groter dan de middenklasse, dat is nu eenmaal in de meeste economieen zo. Ik ken de precieze cijfers voor NL niet, maar dat zal dus wel meevallen.

 19. Sofia van der Linde Schreef:

  Ik ben het eens met Boze Heks. De meeste intolerante groepen drijven op de bange middenklasse, die bang is privileges te verliezen.

  Tot hier toe kan ik me wel met Sofia vinden.
  Neal, mijn ervaring met de Nederlandse middenklasse is dat ze erg (etnisch) introvert en hypocriet opgesteld zijn. Het is een soort van doorlopende Vanity Fair. Ikke,ikke,ikke,ikke en iedereen van de rest van de Ikkies zal het met mij eens zijn – is de heersende geestelijke houding.

  Daarnaast wordt inderdaad de arbeidersklasse erg hard bewerkt door de bekende extreem-rechtse populist, doch blijft er hier sprake van wisselwerking met de middenklasse steeds te zijn.

 20. @ nexus m.:

  Uiteraard is de middenklasse interessant voor de politieke partijen, maar we moeten wel terug naar de thesis van mijn stuk… racisme en niet zo zeer egoisme en/of superioriteitsgevoel.

 21. @Neal, wat versta je onder een werkende klasse en waarin verschilt die van een middenklasse? Wat ik zie als klassiek werkende klasse of arbeidersklasse zijn fabrieksarbeiders, maar of dat beeld nu nog klopt betwijfel ik. Sterker nog, ik weet dat dat niet meer klopt.
  60% van de banen in de private sector van de EU worden verzorgt door micro ondernemingen, dus met minder dan 10 mensen. Daar werkende kan ik niet snel voorstellen dat men zich snel arbeider voelt, eerder gewoon medewerker. De gemiddelde ondernemingsgrootte in de EU is 6 personen, 99% van de bedrijven zijn een SME, 90% daarvan zijn micro ondernemingen.
  De megagrote fabrieken hebben dus maar een heel klein deel van de werkenden “aan boord”.

 22. nexus m. Schreef:

  Sofia van der Linde Schreef:
  Ik ben het eens met Boze Heks. De meeste intolerante groepen drijven op de bange middenklasse, die bang is privileges te verliezen…

  Sorry, niet mijn ervaring.

 23. @ GJ_:

  Geen fabriekswerkers per se, maar de algemene banen. Het is heel simpel, de nieuwe en 1ste generatie immigranten zullen niet de middenklasse banen krijgen of najagen, ze hebben daar de capaciteiten niet voor. Ze moeten dus concurreren op de simpelere banen… van stratenmaker tot bouw, van schoonmaak tot supermarkt en van haven tot winkelbaan. En daar knelt dus de racistische schoen.

 24. Neal Lachman Schreef:

  racisme en niet zo zeer egoisme en/of superioriteitsgevoel.

  Voor mezelf heb ik kunnen vastgesteld dat de voedingsbodem voor deze reeks negatieve kenmerken primair irrationele haat is, die naar gelang de omstandigheden veranderen door objectieve gebeurtenissen uit de dagelijkse leven worden aangevuld.

 25. Neal Lachman Schreef:

  … ze hebben daar de capaciteiten niet voor…

  Dat hebben ze vaak wel, dat is het ergste! De beste stagiaire die ik ooit gehad heb was een turkse jongen waar de hogeschool mee liep te leuren. Niemand wou hem, rare naam. Nooit zo’n briljante programmeur gehad!
  En bij de nieuwe polen zitten ook veel goed opgeleide mensen die hier komkommers komen sorteren. Zonde van de capaciteit. Ik ruk ooit uit naar bedrijven voor programmeer werk terwijl ze zelf de mensen die het kunnen in huis hebben….aan de band.

 26. @ nexus m.:

  Inderdaad.

  @ GJ_:

  Ja, ik heb ook veel stagiares gekend, eerst in mijn eigen bedrijven en daarna bij mijn broer in de juridische sector telkens wanneer ik in NL voor een paar maanden was (in de afgelopen 10 jaar)… allemaal allochtonen (van de 20 waren er 7 of 8 marokkaanse meisjes die nergens anders terecht konden – sommigen hadden bijv. een hoofddoek).

  Maar ja, we hebben het hier over 1ste generatie of nieuwe immigranten… als ze al de capacieteiten hebben dan zijn hun “diplomas” niet geldig hier. Of wat dan ook. Het belangrijke is dat ze aan vrijwel de onderkant van het minimumloon beginnen.

 27. Dat is zo, helaas.

  nexus m. Schreef:

  Sorry, heb ik kunnen vaststellen…

  Ik meen toch dat uit diverse onderzoeken is gebleken dat de meeste pvv stemmers laagopgeleide 35 plussers zijn. Als ik er wat kranten van vlak na de verkiezingen op uitpluis zie ik ook veel pvv stemmers in probleemwijken. Dat klinkt niet erg middenstand.
  Moet ik wel bij vertellen dat ik ook een (1) onderzoek zag waar werd verteld dat de pvv stemmers vooral 48 plussers in een koopwoning waren, wel middenstandig zou ik zeggen.

 28. @ GJ_:

  Ja, er was zelfs een onderzoek in de NRC die zei dat het jonge professionelen waren. Maar daar geloof ik dus geen sodemierer van. Ja, misschien 20% van de 1.5 miljoen. (Tjonge, wat een groot en eng getal is dat.)

 29. Als we naar de Europese gemiddelde kijken zou de percentage van pvv stemmers 12-15% van het electoraat moeten zijn met vertakkingen binnen de rechts/extreem-rechtse aanhang van VVD en CDA – vooral de xenofobe gedeelte.

  Er is zeker naar wat Neal opsomt een bepaalde kern waar omheen middenstanders en allerlei anderen ronddwalen.
  Vergeet niet dat de laagopgeleiden kunnen nooit erg ver scoren zonder het steun van midden en hoog-klasse in de politiek!

 30. wel opletten dat je een stereotype niet verwart met racisme. Iedereen gebruikt stereotypen ( da’s de enige manier waarop je kan omgaan met de complexiteit van een “multiculturele ” samenleving ) .Het wordt pas racisme wanneer je dat stereotype gebruikt om mensen van een andere etnische afkomst als “inferieur ” te bestempelen ( men noemt dat ook wel het negatieve stereotype ) hetgeen precies is wat racistische bewegingen – waaronder PVV – doen .

 31. @ Rik Wessels:

  Dat is wellicht goed om te relativeren in een sociaal verband. Maar stereotypen zijn nu eenmaal onderdeel van racisme, sterker nog: het is een onvoorwaardelijk en onlosmakelijk onderdeel van racisme.

  Racisme en haat zit net iets dieper. Je kan het niet hebben over “pvv’ers hebben een hekel aan de stereotype hoofddoekdraagster”… dat is complete onzin. We moeten niet overal verklaringen of uitzonderingen voor willen vinden. Sommige zaken zijn zo duidelijk. Racisme ook. Zie voor verder uitleg: http://en.wikipedia.org/wiki/Duck_test 😉

 32. Wat ik bedoel is stereotypen zoals bv. ( enkele heel bekende voorbeelden ) :
  – zwarte mensen kunnen goed dansen ( hebben ritmegevoel)
  – zeeuwen zijn zuinig
  – joden zijn gewiekste zakenlui
  zijn natuurlijk ook volstrekte flauwekul,maar iedereen gebruikt ze in meer of mindere mate en ze zijn van alle tijden . Daar is op zich niks mee tenzij je die veronderstelde eigenschappen negatief interpreteert en er een gevoel van superioriteit voor “jouw bevolkingsgroep” aan ontleent.

 33. @ Rik Wessels:

  Ja, dat soort stereotypen zijn bij bron 8 in het artikel opgenomen (zie hierboven). Dit artikel is zodanig geschreven dat het in context wordt gezet. Het gaat dus niet alleen om stereotypen en/of onderbuikgevoelens. Uiteraard is dit maar een klein stuk uit mijn boek, en komt het allemaal uitvoerig aan de orde in de rest van mijn boek. Zo maak ik dus een onderscheid tussen individueel racisme en partij-niveau racistisch, die ik in aparte hoofdstukken behandel.

 34. Ik denk zelf dat het onderscheid tussen stereotypen en racisme bestaat uit twee factoren :
  – een racist wéét niet wanneer hij/zij een stereotype gebruikt ( ik kan een bepaald idee hebben over Turken,maar weet donders goed dat dat een stereotype is en derhalve onjuist en zal dus ook mijn interactie niet baseren op dat stereotype)
  – een racist ontbeert het vermogen het stereotype los te koppelen van het individu ( hij is een Turk ,DUS is het stereotype van toepassing )

 35. @ Rik Wessels:

  Walter Lippmann introduceerde de “stereotype” in Public Opinion (1922)…

  Lippmann’s ‘stereotype’ notion received attention from S.A.Rice
  (1929) who confirmed that reactions to race are ‘stereotypical’ in nature, arising from
  previously fixed impressions unrelated to the facts of the present situation.

  … Incorporating the ‘stereotype’ concept they have to shift away from the simpler behaviourist formula. ‘Racial prejudice is part of a general set of stereotypes of a high degree of consistency, and not a single specific reaction to a race name’, prejudice is not against ‘an empty race name, but towards a race name which represents an imaginary individual of nasty character’. This generalised attitude is nevertheless ‘built up and determined by an accumulation of specific responses’

  en als laatste…

  So what do psychologists now think ‘racism’ is? Psychological theorising on the nature of racism has moved some way beyond those earlier approaches which explained it in terms of irrational stereotyping, projected oedipal anger, unthinking conformity to racist beliefs or idiosyncracies in the individual’s learning history.10 It is now recognised, for example, that an attitude which simply treats everyone the same and ignores the specific needs of different ethnic groups is in its way racist (‘Colour-blind racism’ as Halstead, 1988, calls it).11 It is also accepted that racism operates at different levels, some not being
  psychological in the strict sense (‘institutional racism’ and ‘cultural racism’). Yet the quest continues for some essentialist definition which can comprehensively wrap the whole thing up: J.Katz (1978) influentially proposed ‘Racism = prejudice + power’. None of these has proved satisfactory.

  Dus Rik, een echte, abstracte verklaring of definiering van racisme (in de psychologische en wellicht sociologische zin) is hoogstwaarschijnlijk nog niet mogelijk. En het ook nooit mogelijk zijn denk ik. Racisme is net zo erg aan metamorpose onderhevig als de wereld/samenleving waarin wij leven.

 36. Racisme is een meer uitgekristaliseerde gerationaliseerde versie van Xenofobie. Bang of achterdochtig zijn naar mensen die vreemd of anders zijn is ten dele instinctief. Opvoeding en omgeving kunnen dat instinct ontmoedigen of juist mensen rationalisaties aanrijken om het te versterken. Groepen mensen concurreren al heel lang om land en grondstoffen. Dus het vrezen van een andere groep of een lid van een andere groep is niet geheel irrationeel. Genocide komt helaas ook bij een aan ons verwante soort voor: de chimpansee.

  Stereotypes kunnen in het beste geval een manier zijn om gedrag of voorkeur te voorspellen. Als ik iemand herken als lid van een bepaalde groep met een bepaald voedseltaboe dan biedt ik dat voedsel niet aan of zeg ik heel duidelijk wat het is zodat iemand een duidelijke keus kan maken. Op die manier kunnen in bepaalde gevallen conflicten worden voorkomen.

 37. Tuurlijk,ik ben ook niet op zoek naar een definitie as such maar meer hoe je het kan herkennen . Het wordt in feite ook pas een echt probleem als het toegepast wordt ( zoals met bijna alle slechte dingen het geval is ) : iemand kan op en top racist zijn maar zolang het niet geïnstitutionaliseerd is in een beweging of partij hebben anderen daar niet echt last van of blijft de impact beperkt tot een kleine kring rondom die persoon.

 38. @#49
  Verschillen tussen culturen zijn een kwestie van smaak zolang je in een situatie zit dat je kunt kiezen. In een moderne multiculturele samenleving is dat het geval. Traditionele culturen hebben doorgaans zaken als casten, klassen, sekse rollen, georganiseerde religies en ook (volwassenheids)rituelen waar je als individu niet of heel moeilijk onderuit kunt.

  Ik vind zelf samenlevingen waar individuen vrij zijn om te kiezen overduidelijk superieur aan samenlevingen waar dat niet of nauwelijks kan.

  “Alle culturen zijn gelijkwaardig” is een standpunt wat ik nogal vaak tegenkomen bij heteromannen die tot de dominante etnische groep behoren. Ze zijn nog nooit institutioneel gediscrimineerd dus ze begrijpen het leed niet dat mensen in tal van andere posities doormaken. Bovendien is de ultieme consequentie van dat standpunt dat je bijvoorbeeld Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid, de Verenigde Staten voor de burgeroorlog en diverse koloniale rijken als gelijkwaardig aan onze democratische samenleving moet beschouwen.

 39. Het gekke is dat de wereld sinds de oudheid al heeft bestaan uit multiculturaliteit. Zoals je in mijn vertalingen van Bertrand Russell kan lezen zijn veroverende culturen samengegaan/samengesmolten met de veroverden. Er bestaat geen Nordic purebred, en er bestaan geen Nederlandse oerhollander. Genetisch is het al helemaal een rotzooi onder alle mensen in de wereld behalve die volken die nog primitief leven.

  https://krapuul.nl/blog/24037/bertrand-russel-lezing-2/

  en lezing 1: https://krapuul.nl/blog/23921/samenvatting-van-bertrand-russells-authority-and-the-individual/

 40. #51
  Neal,
  Ik ben er zelf meermalen heel duidelijk over geweest dat ik niet in “pure” culturen geloof. Technologische vooruitgang is op de lange termijn aantoonbaar onmogelijk zonder contact met culturen met andere denkwijzen. Je hebt als persoon en als samenleving alternatieve perspectieven nodig. Geïsoleerde culturen blijven primitief.

  Ik heb zelf als vrouw minder mogelijkheden zodra ik in een land ga wonen wat geen democratische rechtstaat is. In tal van landen geldt seks buiten het huwelijk bijvoorbeeld nog als een misdrijf of krijg je als vrouw te maken met ernstige maatschappelijke vervolging als algemeen bekend is dat je hier aan doet. Laat staan als je een buitenechtelijk kind hebt of intiem bent met vrouwen. Daarom is “alle culturen zijn gelijkwaardig” een elitair heteromannen standpunt. Je hebt makkelijk praten als jij zelf in tal van culturen standaard de superieure of normale groep behoort.

  Geert Wilders zag als Blanke man de problemen van de bezetting ook niet toen hij in Israël verbleef. Hij had er immers zelf lekker geen last van.

  Ik ben ook niet te spreken over het feit dat tal van culturen hun leden onder dwang verminken tijdens kindertijd of puberteit. Besnijdenis, tatoeages en andere lichaamsveranderingen zijn gewoon inbreuken op iemands lichamelijke integriteit en andere grondrechten. De personen in kwestie krijgen categorisch niet de kans om een geheel vrije geïnformeerde keuze te maken.

 41. Neal Lachman Schreef:

  Er bestaat geen Nordic purebred, en er bestaan geen Nederlandse oerhollander. Genetisch is het al helemaal een rotzooi onder alle mensen in de wereld behalve die volken die nog primitief leven.

  😀 😀 😀 Laten ‘ZE’ het maar niet horen 😀 😀 😀

 42. Om terug te komen op het eigenlijke onderwerp

  . De meeste verkapte racisten hebben zich nu kunnen groeperen onder de zogenaamde Partij voor de Vrijheid. Deze verkapte racisten zullen beweren dat zij geen racisten zijn omdat de Islam geen ras is maar een religie. (In dezelfde zucht beledigen ze de Moslims vervolgens door te melden dat de Islam eigenlijk een ideologie is en geen religie.)

  Deze wezelwoorden kun je echter makkelijk doorprikken. als je doorvraagt wordt de dubbele moraal heel snel duidelijk.

  Een PVV-er kan niet hard maken waarom de Islam de status van religie niet zou verdienen. De Islam heeft een rechtssysteem voortgebracht, maar dat geldt ook voor het Jodendom. Bepaalde stromingen binnen de Islam streven naar een Theocratische staat maar dat geld ook voor tal van Christelijke en Joodse stromingen. De Katholieke kerk en de Orthodoxe kerk bemoeien zich heel openlijk met het beleid van tal van landen dus andere religies zijn alles behalve apolitiek. Alle religies zijn ideologieën dus dat gediskwalificeerd de Islam ook niet als religie. Er is geen objectieve reden om de Islam anders te beoordelen dan andere monotheïstische Godsdiensten.

  Daarnaast heeft de PVV voorstellen in diens programma staan die Marokkanen zouden treffen ongeacht hun religieuze overtuiging. Hafid Bouazza raakt als atheïst even goed zijn passief kiesrecht kwijt als de PVV haar zin zou krijgen alleen maar omdat hij niet van zijn andere nationaliteit af kan.

 43. @ Keira:

  Haha 😉

  @ Sofia van der Linde:

  Inderdaad. Maar de #pvv denkt namelijk ook dat ex-moslims weleens Taqqiya kunnen plegen. 😉

  Ook is het absuurd dat honderd-duizenden mensen sterven aan AIDS e.d. in Afrika en andere landen waar de Katholieke kerk condooms heeft verboden. Dat is geen terreur, dat lijkt wel bewuste strategie om minder zwartjes op de wereld te hebben.

 44. De Katholieke kerk wordt geleid door rancuneuze mannen die seks zo gevaarlijk mogelijk willen houden. Daarnaast gebruiken ze graag hun macht op samenlevingen zo Katholiek mogelijk te maken.

  De Katholieke kerk oefent nog altijd rechtstreeks druk uit om de abortus wetten in Latijns Amerika in stand te houden of nog restrictiever te maken. In Chili kun je zelfs geen abortus laten uitvoeren als de ongeboren vrucht niet levensvatbaar is en je leven in gevaar is. Dat is niet pro-leven; dat is gewoon ordinaire vrouwenhaat.

  In 2009 heeft de Katholieke kerk een dokter en moeder van een 9-jarig meisje geëxcommuniceerd in Brazilië. Het meisje was zwanger geworden na een verkrachting en zou vrijwel zeker sterven als er niet werd ingegrepen. Dat kon de Katholieke kerk niet schelen. Zwangere vrouwen en meisjes mogen hun eigen leven niet verdedigen tegen een ongeboren vrucht. De verkrachter werd niet geëxcommuniceerd. Verkrachting is als misdrijf niet ernstig genoeg om uit de kerk gezet te worden.

  Fleur Agema van de PVV wil ook dolgraag abortus verbieden omdat sommige vrouwen die een abortus laten uitvoeren “losbandig” zouden zijn. De Christen Unie en de SGP willen dit uiteraard ook illegaal maken.

  Christelijke politiek bestaat in diverse sympathieke en onsympathieke vormen dus waarom is het Christendom dan wel een godsdienst en de Islam niet?

 45. Afgelopen November stuurde hulpbisschop van Roermond de Jong een brief naar Nederlandse Kamerleden. Iedere brief bevatte een plastic poppetje dat een foetus voorstelde. De Katholieke kerk bemoeit zich hier ook rechtstreeks met politiek; niet alleen via de Katholieke vleugel van het CDA. Dat mag. Iedereen heeft het recht om een kwestie onder de aandacht van Kamerleden de brengen.

  Wanneer heeft een soortgelijke Islamitische organisatie op soortgelijke botte manier gepleit voor het veranderen van wetten in dit land? Let wel deze Hulpbisschop maakt deel uit van de kerk en vertegenwoordigd het officiële standpunt. Noem mij een Islamitisch persoon of een Islamitische organisatie die zich zo opstelt en die in verhouding een even grote groep vertegenwoordigd.

 46. @ Sofia van der Linde:

  Inderdaad. Dat is toch de Katholieke wens en wil opdringen, hoezoe scheiding van kerk en staat? Persoonlijk wind ik het schandelijk dat een Christen of welk religeus geaard partij de seculariteit van de Nederlandse politiek in gevaar brengt. Op persoonlijk vlak mag je voor mijn part in marsmannetjes geloven, maar als je op partij-niveau toch een geloof belijd is het dus geen scheiding van kerk en staat meer.

Reacties zijn gesloten.