Wilders’ Kampf: Narcistische Megalomane Paranoïde Waanstoornis

Geert Wilders heeft met zijn politieke partij een ware revolutie ontketend in Nederland; hij heeft het politieke debat telkenmale naar zijn hand kunnen zetten en in het verlengde daarvan het politieke landschap veranderd. In de parlementsverkiezingen van 2010 heeft hij bijna 1.5 miljoen stemmen weten te behalen van mensen die zich gewillig bij zijn revolutie voegden. Het lijkt wel alsof Wilders niet meer te stuiten is en dat hij alsmaar machtiger wordt. Het volk lijkt hem te volgen als ware hij Koning Eénoog in het Land der Blinden. Hadden critici het niet zo lang geleden nog over de verWildering van Nederland, nu moet men  met lede ogen aanzien dat hij de 3de grootste partij van Nederland leidt. Indien de rest van Nederland niet uitkijkt en de PVV-stemmers niet weet te overtuigen van de gevaren van Wilders zal de toekomst van Nederland tumultuezer worden dan men lief is. Vooralsnog is de revolutie nog in de volle gang, volgens sommigen staan we aan het begin van een tijdperk van een ware machtsovername door Wilders en de zijnen.

Het politiek bestel in Nederland is in rep en roer; de media lijkt wel een schoothond van Wilders, de achterban lijkt het niets te schelen dat een groot gedeelte van de PVV-fractieleden niet deugen. In tegendeel, er is een kans dat de PVV alsmaar groter wordt. De grote vraag blijft: hoe is het mogelijk dat een foute partij als de PVV op zoveel steun kan rekenen.

In een poging om oorzaken van revoluties te verklaren refereert de Amerikaanse socioloog James Chowning Davies in zijn boek When Men Revolt and Why naar de behoeftehiërarchie van de vermaarde klinisch psycholoog Abraham Maslow:

People who are momentarily hungry will join food riots, as in France 1789. People who feel socially isolated will join revolutionary movements, as did Hitler when he became a Nazi and drew social rejects (and many others) to the movement that became his own. People whose equal dignity has been denied will become rebellious once they have become fairly well fed and somewhat socially integrated, like relatively well-off blacks in America in the 1960s or Indians in British India in the 1920s. People who are insecure in the satisfaction of their physical, social-affectional, or dignity needs form the dry tinder of revolutions. And people whose supply of food, social acceptance, and equal dignity are all quite secure will join revolutions when their career expectations are frustrated- as did many landowners in France in 1789 and Russia in 1905 when the bourgeoisie began to displace them from their accustomed power and prestige- and as did Lenin, the lawyer whose career prospects were destroyed within a few years after his brother was executed as a plotter against the tsar. And as do American college students in the 1960s, when faced not with a challenging career, but with military duty in a conflict in Southeast Asia…[1]

Wilders is de juiste man met de juiste boodschap op de juiste plaats en de juiste tijd bij het foutste publiek in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog, maar hij vaart er wel bij. Hij is nu de baas van zijn eigen partij. Hij is de Führer, of zoals ik hem noem, de Überrevolutionair.

In dit hoofdstuk ga ik dieper in op mijn hypothese dat Wilders aan de zogenaamde Überrevolutionairensyndroom, net als Pim Fortuyn maar ook Mao Zedong en vooral Adolf Hitler daaraan leden (in verschillende gradaties). Aangezien mijn constateringen van dit syndroom momenteel geen wetenschappelijke basis heeft zal ik voor het eerst, stapsgewijs aantonen –met behulp van wetenschappelijke psychologiediagnostiek- dat Wilders daadwerkelijk aan het Überrevolutionairensyndroom lijdt.

Wilders is een Überrevolutionair zoals er maar weinigen zijn geweest. Hij heeft op 17-jarige leeftijd een diep-emotionele ervaring gehad, maar in plaats van spiritueel-emotionele beroeringen blijkt hij betreurenswaardige en traumatische ervaringen te hebben opgedaan waarvan de littekens op zijn ziel soms verwoord worden door zijn keiharde en kwetsende uitspraken jegens de ‘uit’-groep (Moslims en de Islam).

In een interview in de Israëlische publicatie Yedioth Ahronoth wordt Wilders’ geciteerd over zijn  traumatische ervaringen in Israel als 17-jarige jongeman:

His love affair with Israel began at the age of 17, when he arrived in the Holy Land as a volunteer for one year. “I really enjoyed myself, and not just because of the beautiful Israeli women,” he recalls. “I was not politically active at the time. I worked in tourism in Eilat, in a bread factory in Jerusalem, in Moshav Tomer in the Jordan Valley.

“I also experienced periods of tension. The border with Jordan was not very safe at the time. We had to go down to bomb shelters because of terrorist infiltrations. We saw IDF choppers arriving. As a person who came from the south of Holland and visited Amsterdam only a few times, these experiences left a great impression on me.”[2]

Willard Gaylin, professor psychiatrie bij Columbia University (New York, VS),  stelt in zijn boek Hatred: The Psychological Descend into Violence dat Sigmund Freud door zijn uitvinding van de term cq. diagnose “geestesziekte” oftewel “psychische aandoening” –als ziekte van de psyche, het onderscheiden van hersenaandoeningen- en is zijn stelling dat psychische aandoeningen ook bij “normale” mensen voorkomen een grote sprong voortwaarts veroorzaakte waardoor men realiseerde dat het psychische conflict alle mensen beïnvloed, en niet alleen de “abnormale”.

Gaylin legt uit:

The apparently crazy aspects of mental illness are only crazy when examined superficially. When exposed to dynamic evaluation, their purposes are exposed. The crazy behavior of suicide bombers can also be analyzed and demystified. By extension, we can use the same dynamic explanations used in mental illness to better understand the social phenomena of prejudice, bigotry, and hatred, all of which have psychological roots…[3]

Gaylin somt daarna de welbekende symptomen van paranoia op: achterdocht, wantrouwen, zich snel niet gewaardeerd, bedrogen en verraden te voelen. Bovenal, stelt Gaylin,

The paranoid delusion- I am the agent of God; I am God- is one of the strangest of all symptoms, but one that is particularly useful in understanding the process of hatred.[4]

Wilders heeft een zeer diepe en persoonlijke band met Israël; hij is op internationaal niveau de zelfbenoemde politieke vertegenwoordiger en zegsman van Israël- hij is Israël. Zo stelt Wilders tijdens een interview in november 2010 met Yedioth Ahronoth, de Israëlische krant:

“I’m very pleased that Israel is the only country mentioned in the agreement as a country which we must invest in more,” he says. “We are the State of Israel’s best friends and support it in any way possible.” [5]

Wilders refereert hiermee naar de speciale positie die hij voor Israël, in zijn functie als Nederlands parlementariër en vertegenwoordiger van Israël, in het gedoogakkoord heeft kunnen verwerven. Maar daar laat Wilders het niet bij. Geheel in de trend van de paranoïde waan, zoals Gaylin het zo effectief verwoordde, verklaart Wilders in niet mis te verstane termen:

“The Palestinians believe – and this is the nature of Islam – that Israel is their country and that they are fighting the non-Muslims in the West through it. The struggle against Israel is a struggle against us. We are Israel.”

In het afgelopen decennium was de internationale media en het publiek getuige van Wilders’ paranoïde waan, zijn internationale missie tegen de grote vijand Islam, en zijn paranoïde haat voor de Koran, geheel naar Gaylins diagnose, die vervolgt:

It is so “crazy.” At cursory examination it seems to offer no relief for the patient. Some paranoids express grandiose ideas that conform to the idea of a symptom as a coping mechanism. Grandiosity is an attempt to relieve humiliation, but how does one explain the delusions of persecution- enemy aliens are beaming hateful accusations into my brain- that dominate the world of other paranoiacs and cause them abject misery? What purpose does this serve? How is paranoia a reparative maneuver, misguided or otherwise?[6]

Wilders’ megalomanie (grootheidswaan) is geschoeid op een grenzeloze leest; hij heeft internationale ambities. Met zijn Geert Wilders International Freedom Alliance (GWIFA), is in 2010 een wereldwijde beweging op touw gezet; de GWIFA zal eerst beginnen in Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, dan volgt de rest van het westen. De politieke agenda van Wilders heeft in het algemeen te maken met Moslims en in het bijzonder met de Islam. Dat hij een brede politieke agenda heeft, zoals zijn volgelingen dat claimen, is gewoonweg een leugen en simpelweg te weerleggen met woorden van Wilders zelf zoals hij die uitsprak in de GWIFA promotiefilm om de mission statement van deze vrijheidsalliantie toe te lichten.

Defend freedom and stop Islam. Het verdedigen van onze vrijheid en stoppen van de Islam in de westerse wereld… Het is namelijk niet alleen een Nederlands probleem dat onze vrijheid wordt beknopt en dat de Islam oprukt, het is een probleem van het hele vrije westen…

In zijn boek legt Gaylin tevens uit dat in een competitieve samenleving altijd wel bronnen van spanning en onzekerheid zullen zijn die er toe kunnen leiden dat iemand bij tijd en wijle paranoïde is, maar sommige mensen zijn dit altijd, in de raarste situaties. Dit zijn de mensen die kunnen worden gecategoriseerd als lijdende aan een paranoïde persoonlijkheid.[7] Om de paranoïde persoonlijkheid te karakteriseren benoemt Gaylin de vrijwel altijd voorkomende persoonlijkheidseigenschappen: negativisme, achterdochtigheid, chronische kwaadheid, zelfreferentialiteit, narcisme en paranoïde verschuiving of “projectie”. Om de doctrine, de psychologie en persoonlijkheid van Wilders te doorgronden zijn al deze eigenschappen uitvoerig geanalyseerd in dit hoofdstuk.

Vooropgesteld moet worden dat Wilders een uitermate complex fenomeen is die vanwege de vrijheidsbeperkende situatie waarin hij verkeert te allen tijde in een geënsceneerd milieu optreedt. Zelfs in een zodanig gepolijste opzet komt hij bij de meeste mensen over als tegendraads, vechtlustig, paniekzaaiend; kortom als een radicaal enfant terrible. De Wilders die wij kennen uit interviews en televisiebeelden zal ongetwijfeld in de realiteit van het dagelijkse leven stukken rauwer en veel minder gepolijst zijn.

Megalomane Narcistische Paranoide Waanstoornis

Vooraleer wordt aangevangen met een diepteanalyse van Wilders’ persoonlijkheidseigenschappen geef ik een overzicht van zijn megalomanie op basis van de acht diagnostiekcriteria van narcistische persoonlijkheidsstoornis met megalomanie, ontwikkeld door John G. Gunderson, Elsa. Ronningstam en A. Bodkin.[8] Volgens onderzoek is veelal gebleken dat mensen die aan deze vorm van paranoïde waan leiden grote behoefte hebben aan bewondering, een gebrek aan inlevingsgevoel hebben wat in verschillende situaties voorkomt, en meestal al in de adolescente leeftijd begint.

In een gespecialiseerde studie met 24 patiënten met narcistische persoonlijkheidstoornissen en 16 patiënten met antisociale persoonlijkheidsstoornissen die op 33 eigenschappen werden onderzocht stellen Gunderson en Ronnigstam:

This study shows that the characteristics that relate to patients’ intrapsychic life identify both similarities and differences. These similarities include the fact that both diagnostic groups were occupied by grandiose fantasies, for   instance, of being very successful, powerful, brilliant, rich, etc…[9]

Dat Wilders zich volgens de meerderheid van de Nederlanders asociaal heeft gedragen (bijvoorbeeld in de Tweede Kamer tijdens debatten) is alom bekend. Elders zal ik hier dieper op ingaan. Ik wilde met het voorafgaande in dit hoofdstuk alvast een voorproefje geven van de diagnoses van een Überrevolutionair met een narcistische, megalomane paranoïde waanstoornis die zich hoogstwaarschijnlijk bij een angstaanjagend gezelschap kan voegen (bijvoorbeeld Hitler en Pol Pot), indien hij de macht krijgt.

Er is sprake van narcistische megalomane persoonlijkheidsstoornis indien een persoon wordt gediagnosticeerd met behulp van vijf of meer van deze criteriastandaarden:[10]

Standaard 1: Exaggeration: de persoon overdrijft zijn gaven, bekwaamheid en prestaties op onrealistische wijze;

Standaard 2: Belief in invulnerability: de persoon denkt dat hij onkwetsbaar is

Standaard 3: Grandiose fantasies: de persoon is geobsedeerd door grandioze fantasieën over erg succesvol, rijk, briljant en machtig zijn;

Standaard 4: Belief in not needing others: de persoon gelooft dat hij geen andere mensen (of hun assistentie/hulp) nodig heeft;

Standaard 5: Uniqueness: de persoon denkt dat hij, in vergelijking met andere mensen, uniek en uitzonderlijk is;

Standaard 6: Superiority: de persoon vindt zichzelf in het algemeen superieur aan andere mensen en verwacht ook als zodanig te worden beschouwd/behandeld;

Standaard 7: Self-centered/referential: de persoon denkt dat alles om hem draait, hij verwacht bijzondere/voorkeursbehandeling, en hij wil dat anderen zich aanpassen aan zijn onredelijke eisen of onderwerpen aan zijn ideeën.

Standaard 8: Boastful/pretentious:  de persoon is opschepperig, heeft grote behoefte aan bewondering en aandacht, en hij wil gevreesd en berucht zijn.

Standaard 9: Needs admiring attention: de persoon heeft behoeft aan veel aandacht, bewondering en adoratie.

Nu dat de standaarden van classificatie in beknopte vorm bekend zijn, zal ik een uitgebreide analyse van elke standaard aanleveren op basis van mijn onderzoek naar Wilders’ eigen en media profilering in de loop der tijd, zowel in de media als in de Tweede Kamer. Het zal politiek volgend Nederland niet zijn ontgaan dat Wilders door de jaren heen is geradicaliseerd- waarvan ik elders ook een analyse geef. Ook over de hypothese van de wel-of-niet narcistische megalomane paranoïde waanstoornis van Wilders valt het een en ander uit te leggen, hetgeen ik beantwoord met een citaat uit het boek Narcissism: a New Theory van psychoanalyst Neville Symington:

A person governed by inner currents of narcissism always tries to conceal it. Narcissism never stands nakedly in the open. This is another difference between selfishness and self-centredness. People are quite often openly, unashamedly selfish, but self-centredness is always hidden. Narcissism always has to be flushed out. Paradoxically, when it is flushed out, its structure is changed in the act. When people begin to grasp the narcissistic elements in themselves, these elements will already be losing their hold…

When narcissism is flushed out, what do we see? What are we looking for? Where do we expect to find it? We are looking for a mentality. It is enormously important to grasp this. A mentality is one’s mental attitude to both inner and outer events. One’s mental attitude to an event constitutes an essential aspect of the event itself. People might say, “You cam’t change the facts of your history”. That is not true- you can. The facts of people’s histories change as a result of a changed mentality. It is like a chemist changing a compound by adding an ingredient or removing one.

It is difficult to find the mentality because it is hidden. The place where it is hidden is in the web of an individual’s relationships both within and without. The confusion between inner and outer is one of the ways in which the narcissistic aspect hides itself. For instance, I am sorry for myself, but instead of perceiving it in relation to myself I locate it in another, or others, so that it looks as if it is outside. I may devote a large part of my life to others for whom I feel sorry. In this way narcissism can masquerade as self-sacrifice and devotion. (It is interesting to ask whether the nature of the motivation affects the act itself. The pragmatist will say that as long as the job is done, it does not make any difference what has motivated the doer.)[11]

Vooral de laatste alinea van de bovenstaande paragraaf is onderhevig aan verdere inspectie vanwege het feit dat ware het alsof Symington Wilders aan het beschrijven was: de megalomane, narcistische politicus met zijn spookbeelden van een geweldadige, wereldveroverende Islam, en zijn internationale strijd daartegen. Deze zaken komen elders in dit hoofdstuk aan bod.

Standaard 1: Overdrijving

De persoon overdrijft zijn gaven, bekwaamheid en prestaties op onrealistische wijze

Overdrijving: gaven/bekwaamheid

In 2009 werd bekend dat Paul Wilders, de oudere broer van Geert Wilders, diverse ontboezemingen had gedaan op het internet. Zo melde Vrij Nederland dat de oudere broer de jongere een ‘xenofoob’ en een ‘nieuwe Janmaat’ noemt die ‘tactisch’ appeleert aan angst en deze willens en wetens oproept en daarbij mikt op de kwalijkste onderbuikgevoelens van de kiesgerechtigde gemeenschap (bepaald niet onbekend in onze vrij recente geschiedenis…)’. Zijn advies: ‘Stem niet op mijn broertje cq PVV.” Paul Wilders vermoedde tevens een “gebrek aan inzicht en intellectuele bagage”.[12]

Deze beschuldigingen kwamen van een man die Wilders dus tientallen jaren van dichtbij heeft gezien en bijna als geen ander kent. Dit posteur-achtige beeld van Wilders wordt nader verklaard door een vergelijking met de zogenaamde “cerebrale narcist” zoals geformuleerd door Samuel Vaknin in zijn boek Malignant Self Love: Narcissism Revisited:

The cerebral narcissist is a know-it-all, haughty and intelligent “computer”. He uses his awesome intellect, or knowledge (real or pretended) to secure adoration, adulation and admiration… The cerebral narcissist is often celibate (even when he has a girlfriend or a spouse). He prefers pornography and sexual autostimulation to the real thing. The cerebral narcissist is sometimes a latent (hidden, not yet outed) homosexual.[13]

Over het laatste gedeelte van Vaknin’s theorie (wat betreft latente homoseksualiteit) zijn de meningen aangaande Wilders verdeeld en voor dit onderwerp niet ter zake doende. Overigens is wel bekend dat Wilders zijn vrouw in 2005 al te weinig zag (Prive) en nu amper (Parool, 15 maart 2010).[14] Wat van groter belang is om de zogenaamde intellectuele hoogstandjes en onbenaderbare gaven van Wilders nader te analyseren.

De rode draad door Wilders’ politieke carrière is ongetwijfeld zijn strijd tegen de Islam. Omdat hij zowel (stukken van) Hitlers Mein Kampf en de Koran heeft gelezen en bestudeert, en omdat hij bijval meent te vinden in uitspraken van Churchill, voelt hij zich geroepen om de wereld te verzekeren dat de Koran erger is dan Mein Kampf en te waarschuwen voor het dreigend gevaar van de Islam. Maar nergens blijkt dat Wilders daadwerkelijk diepte- laat staan deskundig- onderzoek heeft gedaan naar beiden boeken. Hij is vaker dan eens met een mond vol tanden komen te staan wanneer journalisten hem testen.

Tijdens een interview met Der Spiegel vraagt de interviewer Wilders op een gegeven moment over immigranten en de Koran, die Wilders wil verbieden. Wilders antwoord kordaat en sarcastisch:

Mein Kampf is banned in our country. But the Koran is worse in terms of inciting hatred and violence. If my left-wing friends were consistent, the Koran would have to be banned.

De journalist ziet zijn kans schoon om een toepasselijk haatvers te citeren:

Are you familiar with this quote from the Prophet? “But these enemies of mine, who did not want me to be their king, bring them here and slay them before me”?

Wilders weet, uiteraard, dat dit een haatvers van de hoogste orde is en beweert bevestigend, “I have read many such passages.”

De journalist verklapt daarop, “The Prophet cited in this case was Jesus, from Luke, Chapter 19, Verse 27.”

De journalist had Wilders op het verkeerde been gezet door Jezus niet bij naam maar als “the prophet” aan te duiden, een titel dat praktisch nimmer voor Jezus wordt gebruikt doch met overtuiging door Moslims voor Mohammad wordt gebruikt omdat zij hem zelden bij de naam noemen. Wilders dacht dus dat de journalist een van de verzen van de Koran oplas, vandaar de bevestiging. Hij is namelijk de deskundige die beweert dat de Koran zoveel haatverzen bevat dat het veel erger is dan Mein Kampf. Volgens Wilders is het Nieuwe Testament zeer vredelievend en hij zou dus nooit gezegd hebben dat hij daarin veel van zulke passages heeft gelezen. Dit is maar een voorbeeld van het gebrek aan inhoudelijke- en feitenkennis, om van grove onnozelheid maar niet te spreken.

Verwijzend naar de machtspositie die Wilders heeft kunnen bedingen bij Mark Rutte en Maxime Verhagen in het gedoogakkoord (in dit specifieke geval het tegenhouden van EU-uitbreiding) somt de Der Spiegel journalist op wat de narcistische megalomanie van Wilders in zijn politieke beleidsvoering blootlegt:

That is something that never existed before Geert Wilders arrived: a one-man party that has a say in the fortunes of an EU member state. You are the only member, the party chairman, parliamentary floor leader, chief ideologist and treasurer of the Freedom Party (PVV), which you founded.

Overdrijving: prestatie

Tijdens hetzelfde interview wordt Wilders gewezen op het feit dat hij -ondanks dat hij een van de meest verachte politici in Europa is- in realiteit volop geniet wanneer zijn argumenten tumult veroorzaken. Wilders ziet zijn kans schoon om de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de grootste politieke baas van de grootste economie in Europa (en 3de grootste ter wereld) in zijn schaduw te zetten:

People love or hate me; there is no gray area. My party and I are a threat to the political elite in many countries. But they will not stop us. Take a look at German Chancellor Angela Merkel who is now trying to create a copy.[15]

De interviewer viel hoogstwaarschijnlijk bijna van zijn stoel, getuige zijn volgende vraag, “A copy of your policies as you have just maintained, in all seriousness?” Doch, Wilders weet van geen ophouden. Hij houdt een kort maar bondig betoog:

Merkel is afraid — because there are opinion polls which show that a charismatic figure, if one were to emerge in Germany as I have done in the Netherlands, could count on 20 percent of the vote…[16]

Zoals het een echte narcist –zonder een greintje respect voor een tegenstander en met neerbuigendheid- betaamt, noemt hij een dame van het Duitse politieke etablissement een bangerd, om daarna een verwijzing te maken naar zijn eigen charismatische persoonlijkheid. Overigens is het geen flauwe angst maar een solide politieke strategie van Merkel om stemmen proberen weg te halen bij enige toekomstige concurrenten. Maar zulke logica ontbreekt bij Wilders, dankzij zijn narcistische megalomanie.

NOOT: Dit artikel is onderdeel van mijn binnenkort te publiceren boek, Wilders’ Kampf, die ik schrijf met de zegen en advies van diverse specialisten. Het bovenstaande is een uitreksel van een van de hoofdstukken, en op sommige plaatsen is er geknipt en gesnoeid om dit artikel beneden de 4.000 woorden te laten komen. Zoals bekend is van de acht standaarden maar 1 standaard in het bovenstaande behandeld. In overleg met de Krapuul.nl redactie volgen wellicht andere artikelen waarin de andere standaarden en onderwerpen worden behandel.

Ik zou het ook interessant vinden als reageerders zelf met diagnoses voor Wilders komen en/of aanvullende informatie verschaffen.


[1] James Chowning Davies, When Men Revolt and Why, 2de Editie 1997, New Brunswick, NJ (VS), Transaction Publishers, 1971, pagina 8.

 

[2] Eldad Beck, “Geert Wilders: Israel is Fighting Our War”, Yedioth Ahronoth, 30 November 2010, http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3991733,00.html

[3] Williard Gaylin, Hatred: The Psychological Descent into Violence, New York, PublicAffairs/Perseus Book Group, 2003, p. 103

[4] Gaylin, Hatred: The Psychological Descent into Violence, p. 107

[5] Eldad Beck, “Geert Wilders: Israel is Fighting Our War”

[6] Gaylin, op. cit., p. 108.

[7] Ibid. p. 110

[8] John G. Gunderson, Elsa Ronningstam , A. Bodkin, The diagnostic interview for narcissistic patients Archives of General Psychiatry, (1990), pp. 47, 676-680.

[9] John G. Gunderson, MD, Elsa Ronningstam, Phd., Differentiating Narcissistic and Antisocial Personality Disorders, (2001), (Jouran of Personality Disorders, 15(2), 103-109, The Guildford Press.

[10] Ibid

[11] Neville Symington, Narcissism: a New Theory, 5th impr. 1998, Londen, VK, H. Karnac (Books) Ltd., 1993, p. 62.

[12] Robert van der Griend, “Een raadsel voor de familie”, Vrij Nederland; 14 november 2009, http://www.vn.nl/Dossiers/Meer-dossiers/Wilders-en-de-PVV/Artikel-Wilders/Een-raadsel-voor-de-familie-1.htm

[13] Samuel Vaknin, Malignant Self Love: Narcissism Revisited, 2003, Skopje, Macedonie, 1991, p. 94

[14] Wilders leeft voor zijn werk, Parool.nl, 15 maart 2010  http://www.parool.nl/parool/nl/224/BINNENLAND/article/detail/284107/2010/03/15/Wilders-leeft-voor-zijn-werk.dhtml

[15] “Merkel is Afraid”; Der Spiegel; 9 november 2010;  http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,727978,00.html

[16] Ibid

45 gedachten over “Wilders’ Kampf: Narcistische Megalomane Paranoïde Waanstoornis”

 1. Geweldig stuk. Het geeft ook goed weer waar het hier eigenlijk om gaat. Niet alleen Wilders is twijfelachtig maar de rol hoe de journalistiek mee omgaat is minstens zo dubieus. Gelukkig zijn er uitzonderingen.

  “Ik zou het ook interessant vinden als reageerders zelf met diagnoses voor Wilders komen en/of aanvullende informatie verschaffen.”

  Wellicht niet op dit stuk, maar misschien vind je nog aanvullende informatie op mijn blog, voor zover de stukken niet zijn overgenomen op krapuul.

  Ook een goed blog van Maria Trapp http://www.vkblog.nl/blog/5419

  Ik kijk uit naar je boek.

 2. Het politieke programma van de PVV sluit aan bij de bovenstaande analyse. Het programma bevat veel punten die rationeel met elkaar in tegenspraak zijn. Emotioneel brengt het daarentegen een duidelijke boodschap over, en geeft zijn kiezers steun in moeilijke tijden.

  De Westerse Cultuur moet beschermd worden tegen de Islamitische horden, maar onze culturele instellingen hebben meer van de PVV te vrezen dan van Mekka. De Islam is slecht “omdat vrouwen en homo’s geen rechten hebben”; die rechten zijn er nog niet eens zo heel lang en zijn door progressieve (LINKSE!) mensen bevochten. Een veertig-urige werkweek, wat vakantie, pensioen en bescherming tegen ontslag, er is door links voor geknokt en toch is links nu besmet verklaard. Een ontwikkeld land doet aan duurzaamheid, maar ecobewustzijn is volgens de PVV links en dus belachelijk. Een incoherent politiek programma, zodat eenieder er op kan projecteren wat hij er zelf het liefst in ziet. Met ‘links’ als plakkertje waarmee politieke tegenstanders buitenspel worden gezet.

  Voor de kiezer is de boodschap simpel: Jullie zijn fijne mensen, jullie zijn perfect, jullie hoeven niet aan een betere wereld te werken, dat ga IK voor jullie doen. Geloof de mensen niet die zeggen dat je ook wel eens moet inschikken, want al die mensen zijn links en links is belachelijk. Jullie hoeven je leven niet zwaarder te maken dan het al is, alleen maar op MIJ te stemmen dan zal IK zal voor jullie aan een perfecte wereld werken (door de hufters eruit te gooien). Stem niet op links want dat is stom, stem op MIJ want ik ga jullie het paradijs brengen!!! GW neemt voor zijn retoriek geen verantwoordelijkheid, hij heeft simpelweg de stemmen nodig om zijn rol als messias voort te kunnen zetten.
  In discussies zullen andere politieke leiders het afleggen, want die realiseren zich wel gevolgen van hun uitspraken, en beseffen dat je een land niet kunt besturen zonder inspanningen van mensen te vragen.

  Omdat GW gestoord is, kan hij zo onverantwoordelijk zijn gang gaan en trekt hij stemmen op een manier die voor niet-gestoorden helaas niet is weggelegd.

 3. #2 Ga zeker eens op je blog kijken.

  #3 Gert, eh weet je zeker dat je geen tekstschrijver voor de PVV bent 🙂 Wow, dat is even de essentie van GW zijn. Moet er om lachen en er om huilen tegelijk.

 4. Interessant artikel. Misschien moet ik weer eens lid worden van de universiteitsbibliotheek en wat titels op je literatuurlijst gaan lezen.

 5. Ik denk dat Wilders inderdaad een narcistische megalomane persoonlijkheidsstoornis heeft. Het probleem is dat vrijwel elk extreem succesvol persoon deze kenmerken heeft of minimaal een behoorlijke dosis narcisme/ overmatig zelfvertrouwen bezit .

  De mensen zijn vaak onaangenaam maar niet altijd. Is het correct om iets wat een sleutel vormt tot succes pathologisch te noemen? In Wilders vind ik deze kenmerken ziek, maar het probleem is dat ze nodig lijken voor maatschappelijk succes.

 6. #1 Dank je voor je hulp bij dit artikel, lieve Keira!

  #2 Dank je, Wltr. Ik heb op krapuul sommige stukken van je gelezen. Ik ga jouw blog en die van Maria Trapp raadplegen.

  #3 Gert Kok, ik ben het 100% met je eens.

  #6 Sofia, ik ben ZELF ook gediagnoseerd met een soort narcisme, en dat nog ook door iemand die mij aardig vond. Ze is een psychologe en ph.d. student in Toronto. 😉

  Het enge aan Wilders is dat hij ook nog eens aan paranoide waan leidt. Bijvoorbeeld met de “I am the agent of Israel- I am Israel” boodschap die hij altijd tentoonstelt. Ook is het zo dat de Uberrevolutionairensyndroom maar bij een handjevol mensen in de wereld te diagnotiseren is. In een van de analyses in mijn boek beschrijft ik de correlaties en vergelijk ik Wilders met wat de extreme Nechayev (“door mede-extremisten zelfs “the most revolutionary in the world” genoemd) in zijn manifest opsomde… vooral de eerste 8 punten. Lees hier het manifest: http://www.marxists.org/subject/anarchism/nechayev/catechism.htm

  Dus nee, de unieke combinatie van wilders (Narcisme, Megalomanie en Paranoide waan) plus de Uberrevolutionairensyndroom maken van wilders een uniek exemplaar. Op de schaal van narcisme en megalomanie (ook in mijn boek ontwikkeld) scoor ik wellicht een 5 of 6, terwijl Wilders 12 scoort… probleem is dat de schaal maar tot 10 gaat! 😉

 7. Sofia van der Linde Schreef:

  s het correct om iets wat een sleutel vormt tot succes pathologisch te noemen? In Wilders vind ik deze kenmerken ziek, maar het probleem is dat ze nodig lijken voor maatschappelijk succes.

  Het is een paradox. Het gaat over hoe je iets gebruikt: voor het goede of voor het slechte doel. Positief of negatief.

  Voorbeeld: met een vliegtuig kun je snel en makkelijk grote afstanden overbruggen, maar met een vliegtuig kun je ook bommen op mensen werpen.

  Waar gebruik je je eigenschappen voor?

 8. Vertoont de geestesgesteldheid van GW geen overeenkomsten met die van Kutmarrokaantjes? Beiden voelen zich niet geaccepteerd in het land waar ze wonen, beiden hebben een sterke band met een tweede land. Vanuit zo’n houding is het niet moeilijk mensen te bespugen of op TV voor knettergek uit te maken.
  Voor iemand die op deze manier in het leven staat zal het niet zwaar vallen tactieken van Karl Rove toe te passen, feest der herkenning: http://www.webster.edu/medialiteracy/journal/FINALKARLROVE.pdf

 9. Jammer dat hier Ockhams Scheermes niet toe wordt gepast.
  Hier komt men aan met allerlei psychologische theorieën en psychologische analyses van de heer Wilders die niet door een bevoegde psycholoog, na een grondig psychologisch onderzoek, zijn gedaan.

  De meest voor de hand liggende verklaring voor het gedrag van Wilders is, lijkt me, dat hij persoonlijk overtuigd is van de waarheid van zijn boodschap. Het onweerlegbare feit dat de PVV 1,5 miljoen kiezers trekt en dat een behoorlijk aantal Nederlanders het met PVV-standpunten en Wilders eens zijn, blijkt uit opinieonderzoeken van onder meer Maurice de Hond.

  Of zouden al die 1,5 miljoen kiezers dan toch een traumatische ervaring hebben opgedaan in een kibboets?

 10. Maakt “Ockhams Scheermes “de waandenkbeelden van de volgelingen van Wilders waar ??? Ockham voor sociale en psychologische verschijnselen gebruiken is als een schroef inslaan met een hamer …

 11. Verrekijker Schreef:

  De meest voor de hand liggende verklaring voor het gedrag van Wilders is, lijkt me, dat hij persoonlijk overtuigd is van de waarheid van zijn boodschap

  Jij dus ook en elke gek die met je loopt.

 12. Nexus m. Schreef:

  Jij dus ook en elke gek die met je loopt.

  Een kenmerk van gelovigen is dat ze conclusies trekken die niet door empirisch bevestigde axiomata of een volgens de regels der symbolische logica valide redenatie. Zoals hier.

 13. Al Bakrastani Schreef:

  Maakt “Ockhams Scheermes “de waandenkbeelden van de volgelingen van Wilders waar ??? Ockham voor sociale en psychologische verschijnselen gebruiken is als een schroef inslaan met een hamer …

  Wilders kan gelijk hebben of niet, ik laat me daar verder niet over uit.
  Dat is niet in Frage, de vraag is: wat beweegt Wilders.
  Volgens de schrijvers van dit artikel is dat een psychische stoornis.
  Volgens mij gelooft de man domweg in zijn politieke boodschap. Een wat saaie veronderstelling, maar wellicht wat meer in overeenstemming met de feiten dan dit artikel.

 14. .Verrekijker Schreef:

  Nexus m. Schreef:
  Jij dus ook en elke gek die met je loopt.
  Een kenmerk van gelovigen is dat ze conclusies trekken die niet door empirisch bevestigde axiomata of een volgens de regels der symbolische logica valide redenatie. Zoals hier.

  Je lijkt echt helemaal gek te zijn daarom nu In het Engels: “A lot of pretentious bullshit about something you don’t even understand”.

  Ziezo in de taal van je Master.

 15. Valt me op dat “verrekijker” reageert niet meer met argumenten, maar met bullshit. Zijn er geen regels hiervoor?

 16. Neal, bedankt voor je interessante artikel.

  Ik zie uit naar je analyse van de aantrekkingskracht die Wilders moet hebben op zijn volgers en kiezers. Er zijn natuurlijk wel meer megalomane paranoide narcisten around, ook in Nederland. De meesten lukt het niet om enige bekendheid te verwerven, maar in wat je bescheef herkende ik bijvoorbeeld de persoon van Michaël Zeeman. Over de doden niets dan goeds, maar het viel me toch op. Of de volledig doorgeflipte Friedrich Weinreb.
  Nu wil ik hier niet de Weinreb discussie over doen, (alsjeblieft niet!), maar het zet me wel aan het denken. Weinreb had, net als Wilders, een aantal volgelingen die hem tot in de dood wilden volgen en alles wat hij deed, automatisch goedkeurden en navolgden.
  Speelt de pseudologica fantastica ook een rol bij Wilders, het obsessieve liegen, dat men bijvoorbeeld bij Weinreb en Zeeman tegenkwam?

  Hoe is de attractie van Geert te verklaren? Hij is niet bijzonder intelligent, niet bijzonder hoog opgeleid, niet bijzonder aantrekkelijk… (Vergeleken met Weinreb en Zeeman kan hij er overigens best mee door.) Het is eigenaardig hoe zijn volgelingen, in zijn fractie, het keurslijf zonder te morren aanvaarden. Is dat persoonlijke loyaliteit, of een gedeelde angstpsychose voor enge moslims, of een weldoordachte zakelijke afweging dat er als Kamerlid wat te verdienen valt, voor mensen die in andere structuren van zijn lang-zal-ze-leven nooit parlementariër zouden zijn geworden?

  Ik ken andere paranoide waangestoorden die er totaal niet in slagen om ook maar één volgeling om zich heen te verzamelen. ( 🙁 Als journalist ontmoet je nu eenmaal veel mensen.)
  Waarom lukt het Geert dan wel?

 17. Verrekijker Schreef:

  Jammer dat hier Ockhams Scheermes niet toe wordt gepast.
  Hier komt men aan met allerlei psychologische theorieën en psychologische analyses van de heer Wilders die niet door een bevoegde psycholoog, na een grondig psychologisch onderzoek, zijn gedaan.

  Dank je voor je mening. Het frappante is wel dat jij je geroepen voelt om een theorie te gebruiken (Ockhams Scheermes) om mij hetzelfde recht te ontzeggen.

  Enfin, slimmere mensen dan jij en ik hebben bepaald dat mensen als jij en ik het een en andere in de pap te brokkelen hebben in termen van theorien en aannames, simpelweg omdat een ieder mens ervaringen en gedachten heeft. Iedereen mag van mij zeggen wat ze willen, en als het dan ook goed onderbouwd wordt is het alleen maar goed. Maar als het puur een poging is om je mening te ventileren dan is het niets anders dan dat… een mening. Zoals je ziet heb ik in zo’n kort stukje (3.500 woorden) diverse deskundige bronnen aangehaald. Dus ik onderbouw mijn theorie/hypothese. Ik beroep mij op mijn recht om een persoonlijke theorie te mogen maken van iets of iemand.

  Het onderstaande is een citaat van de Engelse psycholoog, wijlen Don Bannister, die uiteenzet wat hij weet van “Personal Construct Theory”, die hij kende “from the horse’s mouth”, de grondlegger ervan, George Kelly.

  Uit hoofdstuk “Personal Construct Theory and Politics and the Politics of Personal Construct Theory” van het boek/handleiding “International Handbook of Personal Construct Psychology”.

  We could now turn round this elementary analysis of political theorizing from a psychological (specifically personal construct theory) point of view and examine personal construct theory as a political entity, as a piece of political theorizing to see what it implies.
  Be it noted again that in arguing that all psychological theories can be politically evaluated the argument is not pre-emptive. It is not saying that a psychological theory is nothing but political propaganda. A psychological theory can be all sorts of things: it can be aesthetic, it can be a philosophy, it can sometimes be a religion, it can be a set of handy hints and tips for running your Christmas party, it can be all kinds of things, but among the other things it can be is it can be a political statement. Every psychological theory is a picture of humankind, it is a statement about what human beings are like and when you make a statement about what human beings are like you are thereby taking a stance towards human beings. Your picture of what they are like will very fundamentally affect your relationship with
  them, how you think they ought to be related to and how you think they ought or ought not to be controlled.

  (International Handbook of Personal Conduct Psychology p. 186)

  Dus, beste verrekijker… met de vele uren die ik erin heb gestoken in de afgelopen jaren, en met mijn studies over de afgelopen jaren op het gebied van psychologie, filosofie en sociologie, ben ik wellicht beter geequippeerd dan de doorsnee psycholoog om een theorie of hypothese te formuleren van mijn onderzoeksonderwerp, de enge meneer Wilders.

 18. empirisch bevestigde axiomata

  Lachen gieren brullen
  moelijke woorden gebruiken en wie weet is er iemand geïmponeerd 😆
  (maar het is voorbij inmiddels)

 19. Boze Heks Schreef:

  Speelt de pseudologica fantastica ook een rol bij Wilders, het obsessieve liegen, dat men bijvoorbeeld bij Weinreb en Zeeman tegenkwam?
  Ik ken andere paranoide waangestoorden die er totaal niet in slagen om ook maar één volgeling om zich heen te verzamelen. ( Als journalist ontmoet je nu eenmaal veel mensen.)
  Waarom lukt het Geert dan wel?

  Goede vragen, Boze Heks.

  De Weinreb en Zeeman zaken zijn mij niet echt bekend, maar zij hebben beiden een ding gemeen: strafrechtelijke vervolging. Hoe erg PF/compulsive/pathological lying ook is, Wilders is te ver heen om daar mee te worden gediagnoseerd. Wel zijn de pvv kamerleden bijna stuk voor stuk pathologische leugenaars of fantasten. Hero Brinkman is bijvoorbeeld een sadist EN pathologische leugenaar. Voorbeeld: enkele weken geleden ging Pownews bij hem op bezoek. Hij vertelde Rutger dat hij de thuis-biertap weg had gedaan, maar 30 seconden later stond de biertap er toch… in de keuken. Hij werd betrapt op deze leugen en lachte erom. Het viel mij zo op dat ik het direct op twitter zette. De pathologische leugenaars (in diverse gradaties) in de fractie EN de pvv achterban zijn duidelijk aanwezig. Ze malen er niet om als leugenaars te worden ontmaskerd, want voor hun is het eigenlijk gewoon.

  Overigens is de wetenschap er niet echt uit of compulsive/pathological lying een opzichzelf staand fenomeen is of dat het gewoon onderdeel is van een andere psychose. Wilders is vele malen erger dan een leugenaar of fantast. Hij is een psychopaat. De waardering voor Wilders bij de fractie en achterban is dus mede te verklaren dat hij grote (internationale) doelen heeft (die telkens radicaler wordt/worden); hij zwemt in het oceaan, en zij zitten in het kikkerbadje. Om in groepsverband te spreken, Wilders is de capo di tutti capi.

 20. Neal Lachman Schreef:

  Ze malen er niet om als leugenaars te worden ontmaskerd, want voor hun is het eigenlijk gewoon.

  Neal Lachman Schreef:

  Hij (Wilders) is een psychopaat.

  Neal Lachman Schreef:

  Om in groepsverband te spreken, Wilders is de capo di tutti capi.

  Ik verbaas me zelf al jaren over het gemak waar men bij de eerste de kleinste mogelijkheid meteen begint hard te liegen waar je bij staat. Langzamerhand denk ik dat dit fenomeen het met hulp van de MSM een algemeen maatschappelijk kenmerk is geworden.
  De laatste deel beschrijft bijna nagenoeg nauwkeurig o.a. mijn beroepsgroep waar ik vaak mee te maken heb en toch zijn ze net geen PVV nog, denk ik.

 21. Haha, het Lucascitaat is wel geheel buiten context geciteerd, maar dat hoort er bij, nietwaar? Het komt uit een gelijkenis, juist over een gehaat man die koning wordt.

  Als WIlders een psychopathologisch “geval” is, blijft toch de grootste vraag: hoe komt het dat zo iemand zo’n grote aanhang krijgt in plaats van als geval herkend te worden?

 22. Voor wat het u waard is en geheel onwetenschappelijk kwam bij mij de vergelijking met MacBeth, Shakespeare’s kortste Konings tragedie, met de opkomst van Wilders op.
  Geen MacBeth tragedie kenner in alle diepte ,liggen de dubbel theater bodems rond dit stuk voor het oprapen.

  Behekst en aangestuurd door zijn eega, kinderloos huwelijk, als generaal van hoge Schotse orde werd hem Koningschap van Schotland beloofd.
  Hij zou naar ingefluisterde heksen voorspelling Koning van Schotland worden, niet sterven als man geboren uit een vrouw.

  In razend kort is Wilders m.i. enige motief om deze onschendbare politieke koningsmacht te verkrijgen, zijn religieuze voorwendselen, anti Islam Moskee en Linkse Kerk als strijdmiddel middel maar niet het doel te bereiken.
  Het ware doel zijnde Koning van Israel met opstapjes in Nederland en Europa.

  Ik zou vanuit mijn experise met aardig wat voorbeelden van Wilders media gedrag en geheimzinnigheid er niet in te verschijnen, om de vergelijking met Mcbeth als actuele politieke profilatie in de vorm van Wilders handen en voeten te kunnen geven,kunnen komen.
  Tekenend was voor mij ook de uitwisseling op de fora over Wilders politiek en godsdienst:
  Macbeth werd door zijn witches op oorlogs pad gestuurd met :

  Fair is Foul en Foul is Fair.

  Wilders , media topic levert de grootste stroom van fora reacties op.
  Men probeert uit alle eigen macht Wilders Fair of Foul politiek als godsdienst op de fora te bewijzen, voor en tegen strijders maken elkaar zoveel mogelijk met godsdienstige geschriften kennis als bewijs materiaal eindeloos af. Een ongekende hoeveelheid trollen erbij als passend verschijnsel, niet beseffend dat men in een dialectische val als betovering is getrapt.

  Tot zover en niet verder!

  Oh ja Shakespeare, zijn tijd ver voorbij of tijdloos, sexuele clou?
  Slechts een man die uit een keizersnede is geboren is niet uit de intimiteit en bloederigheid van een vrouw tot leven gekomen.
  Invulling latent aanwezige homosexualiteit aldaar, ad hominem naar Wilders zelf als doorvertaling theaterstuk Mcbeth/Wilders qua theater not done, confrom Shakespeare dan maar.!

 23. Nog 1jte: angst voor ontmaskering , vergelijking McBeth Wilders als geen ware maar ingefluisterde troonopvolger, Koning des volks, zijn vrouw aan dezelfde machts waanzin verloren , zijn ”vrienden” afgemaakt, stond voor Macbeth tot aan zijn dood centraal.

 24. #18

  Ik doe een poging: het lukt Wilders PVV m.i. aardig omdat burgers zich door Haagse gangbare politiek bedrogen voelen.
  Een hang naar , terugkeer naar aloude betovering van godsdienstig geente herkenbare aard en troost als belofte, hoop op een politieke Voorgangers zoals Wilders, als geruststelling..

 25. Zo’n Zionistisch gesponsorde lulmeier als Wilders en zijn reactionaire Tel Aviv-vrinden zullen uiteindelijk toch ook amechtig moeten oplepelen dat de oppersocialist Karl Marx een Jóód was, evenals de beste psychoanalytici uit de voorbije eeuw: Vermaarde Joodse zielkundigen als Freud, Jung & Reich die de onthechte en gedesintregreerde psyche van Geert uitmuntend zouden hebben weten te duiden. (leve het semitisme in dit geval)
  Plus dat hun rasgenoot Oppenheimer met zijn aanverwante clubje aan de wieg stond van de atoombom, dat dan wel weer als minpuntje. 😉

 26. @27
  Jung was een goj hoor, En in zijn rivaliteit met Freud nog behoorlijk antisemitisch ook.

 27. Er ging iets mis met de voorgaande post …
  Moet zijn :
  Is het eigenlijk belangrijk of Wilders Gek, Knettergek , gestoord , waanzinnig , krankzinnig , geschoffeld ,getikt is of op andere manieren ze niet allemaal op een rijtje heeft ?? Van belang is dat hij de meutes aan het ophitsen is en aan Bosnië kunnen we zien hoe moorddadig opgehitste meutes kunnen zijn .. Voor het type misdaden waar Wilders de weg voor bakend is er überhaupt geen krankzinnigheidsverdediging …..

 28. Al Bakrastani Schreef:

  s het eigenlijk belangrijk of Wilders Gek, Knettergek , gestoord , waanzinnig , krankzinnig , geschoffeld ,getikt is of op andere manieren ze niet allemaal op een rijtje heeft ?? Van belang is dat hij de meutes aan het ophitsen is en aan Bosnië kunnen we zien hoe moorddadig opgehitste meutes kunnen zijn

  Je zou toch een onderzoek eerst moeten starten met een analyse van degene die de meutes doet ophitsen. Dit is dit tevens de maatstaf waarlangs je beoordelen gaat wat de meutes doet ophitsen.
  Aantal jaren geleden was men, vooral met betrekking tot Wilders, bezig te vertellen dat er niets mis was om Wilders zijn mening te laten ventileren. Inderdaad waarom zouden we hem niet laten zijn mening laten ventileren? Het is het recht van elke burger om in vrijheid te spreken, toch.
  Als het vervolgens zou blijken dat er over xenofobe, racistische, opruiende en ophitsende uitspraken gaat, dan is het voldoende om dit te laten toetsen aan de bestaande jurisprudentie nationaal en internationaal.
  Aangezien dat men een zeer nauwe etnisch verband met Wilders voelt, vooral in de rechtse en extreemrechtse deel van Nederland, werd hij eerder altijd automatisch goedgepraat, want men in deze kringen standaard alles met 2 maten meet.
  Een passende toetsing en vergelijking van de uitspraken van Wilders valt te doen met de Servische politicus en parlementariër Voijslav Sjesel die al een tijdje opgesloten zit bij de TPI in Den Haag. De laatste heeft in dezelfde stijl als Wilders vooral uitspraken over het Islam en de islamitische bevolking gedaan.

  Hij zit opgesloten voor zijn uitspraken en Wilders daartegen loopt vrij.

 29. Sorry te snel aan het knopje verzenden geweest, daarom opnieuw:

  Je zou toch een onderzoek eerst moeten starten met een analyse van degene die de meutes doet ophitsen. Dit is dit tevens de maatstaf waarlangs je zou moeten beoordelen wat de meutes doet ophitsen.

  Aantal jaren geleden was men, vooral met betrekking tot Wilders, bezig te vertellen dat er niets mis was om Wilders zijn mening te laten ventileren. Inderdaad waarom zouden we hem niet laten zijn mening laten ventileren? Het is het recht van elke burger om in vrijheid te spreken, toch.

  Als het vervolgens zou blijken dat er over xenofobe, racistische, opruiende en ophitsende uitspraken gaat, dan is het voldoende om dit te laten toetsen aan de bestaande jurisprudentie nationaal en internationaal.

  Aangezien dat men, vooral in de rechtse en extreemrechtse deel van Nederland, een zeer nauw verband met Wilders voelt, werd hij eerder altijd automatisch goedgepraat, want men in deze kringen standaard alles met 2 maten meet.

  Een passende toetsing en vergelijking van de uitspraken van Wilders valt te doen met de Servische politicus en parlementariër Voijslav Sjesel die al een tijdje opgesloten zit bij de TPI in Den Haag. De laatste heeft in dezelfde stijl als Wilders vooral uitspraken over het Islam en de islamitische bevolking gedaan.

  Hij zit opgesloten voor zijn uitspraken en Wilders loopt vrij.

 30. Er is één verschil ( en da’s een wezenlijk verschil ) tussen Wilders en Fortuyn . De laatste had de capaciteit over te gaan tot pragmatisme en relativering ( denk aan zijn instemming met een eventueel generaal pardon voor asielzoekers ) en Wilders ontbeert die kwaliteiten. In dat verband is Wilders dan ook veel gevaarlijker ….

 31. Ik heb nog wat vragen.
  Sofia van de Linde noemde op een andere link dat Nederland in ’86 een cordorn sanitaire had toegepast, zich afvragend waarom dit niet weer rond Wilders plaats vindt.
  Ik weet nagenoeg niets van die periode , een nederlands cs was dan ook nieuw voor mij, zo kwam ik de tijd van Hans Janmaat tegen.
  Ik heb naast wiki over hem zijn uitzending voor poltieke partijen bekeken., op zich qua oubollige netheid best grappig.[

  http://www.youtube.com/watch?v=Yh6y4AtWGdo&feature=related

  Ik was al aan de slag gegaan er een resume van te maken om het in die tijd te plaatsen cq wat was er toen maatschappelijk politiek economisch aan de hand onder Lubbers die volgens Janmaat ook een verkeerde leider was, 1e generatie gastarbeiders en de Islam.
  Het is niet voor mij weggelegd dit ook te kunnen, we zijn nu wel zo, n 25 jaar terwijl wat Hans Janmaat als propganda verkondigde heel veel weg heeft aan herhaling van zetten en kreten die Wilders nu tig keer groffer ter berde brengt.

  Ik weet niet wanneer Bolkenstein het Islam debat heeft aangezwengeld , of dit voor of na Janmaat was?
  Mijn vragen zijn basically over het Wanneer en het Waarom er ruimte onstond voor dergelijke politieke stromingen, zonder bakermak kan niets groeien.
  En de vraag Wie volgde Wie op, Janmaat, Bolkenstein, Fortuin, Wilders en waarom Den Haag niets geleerd heeft van Janmaat die een proces voor m.i. mindere uitspraken in een andere tijd aan zijn broek had.
  Verder dacht ik dat het Islam en anti Islam debat uit de VVD hoek was ontsproten terwijl Hans Janmaat eerst KVP , waarna DS’70 waarna hij zjjn CD oprichtte.
  Dat verbreedt als herleiding het politieke spectrum en zou naar de 1ste bronnen over het Waarom deze ruimte heeft kunnen ontstaan, leiden.

  Ik zie Wilders ook als megalomaan , veel mensen zijn daar in meer of mindere mate mee behept.
  Zolang men er succes mee boekt lijkt er niets aan de hand, er boos en verontwaardigd over zijn leidt immers tot niets in een setting waarin 1 persoon het scepter zwaait, de lakens uitdeelt . Het is voegen naar en in de setting wil men deel van leven erin in hebben.
  Er is nog niet zo lang geleden een boek geplubliceerd over de pyschopatische trekjes van managers jegens de werkvloer, de gedrag kenmerken van dergelijk op machts belust gezag..
  We zijn nu dus zoveel jaren Janmaat verder en de politiek heeft nog geen antwoord op het succes Fortuin of vervolg Wilders die niet alleen zoveel graden extremer qua haat dragerij is maar een heel programma aan het uitvoeren is om de rechtstaat onderuit te halen.

  Het waarom dit plaats kan blijven vinden is m.i. veel voornamer dan de Wie vraag, er zijn meerdere Wie.s aan vooraf gegaan.
  Het is al velen malen gezegd dat de andere partijen te veel boter op hun hoofd zouden hebben om huidig fenomeen Wilders naar eer en geweten te kunnen of zelfs te willen bestrijden.
  Hoe je het wendt of keert blijft het voor mij de vraag of een cs niet slechts tijdelijke soelaas als sympoom bestrijding zonder aan de bakermat te werken biedt.
  Net zo iets als woekerplanten in een tuin snoeien zonder de wortels eruit te halen.

  Kader’-Abdolah s visie op fenomeen Wilders zoals vandaag in Trouw

  “‘Ook Nederland neigt naar een verlangen van culturele eigenheid. Hoe ervaart u de kritische houding tegenover vreemdelingen hier?

  “Ik ben niet pessimistisch, ik zie iets moois gebeuren. Ja, als je er goed naar kijkt kun je er zelfs van genieten. Zo’n type als Wilders is heel gezond voor de samenleving. Het maakt immigranten weerbaar en krachtig. Wij hebben hier in Nederland de beste immigranten van Europa. Docenten en studenten aan de universiteiten: ze zijn aanwezig. Columnisten in kranten: aanwezig. Allochtone topmensen bij Heineken en Shell: aanwezig. Immigranten in de literatuur: ze zijn er. Natuurlijk, het doet pijn. Ik bestrijd zijn mening. Maar ik heb nooit gezegd dat Wilders dit niet mag zeggen. Als we geen Wilders hadden gehad, dan moest er een ander komen.”

  http://www.trouw.nl/tr/nl/4468/Schrijf/article/detail/1859183/2011/03/12/Kader-Abdolah-wil-het-liefst-terug-naar-Iran.dhtml

  Kader, zelf Pers , spreekt hier m.i. te makkelijk. Zijn voorbeelden betreffen overwegend de toplaag van de samenleving. Afgaande op deze visie is het voor mij de vraag hoe moslimgemeenschappen eigen identeit weerbaarder en sterker kunnen maken.
  Ik ben het wel met hem eens dat als er geen Wilders was er weer eentje op zou staan, waarom dit volgens hem wel moest gebeuren, is mij niet duidelijk.

  Ik heb vaak van zijn Mirza columns genoten, ik herinner me zijn begaaheid en treurnis over de pelgrimages en doodgedrukte pelgrims naar mekka omdat de rituelen als witwas praktijken voor de elite aldaar dienen.

 32. Janmaat was gewoon tegen buitenlanders. Dat was zijn probleem. Hij was niet zo sjiek om tegen “de ideologie de islam” te zijn.

 33. #34

  Tja het is me wat, ook Theo van Gogh die moslims en joden even hard beledigde , hoopte dat er na Fortuin niemand op zou staan die aan de rechtstaat , art 1 zou gaan tornen.

  Ik ben vandaag met fenomeen Hans Janmaat Jbezig geweest in de hoop een beetje begrip te krijgen over wannneer en waarom het begon , at was er toe aan de hand en waarom fenomeen Wilders nu aan het poitieke roer zitten.

  De kretoliegien zijn niet zoveel veranderd, er wordt maar 1 zakkenvuller genoemd 😀 terwijl dit nu normaal is net zoals de bonus management cultuur.
  Immigratie, lonen drukken door goedkope arbeid uit het buitenland te halen, toenmalig staatschuld aan immigratie verwijten, het verkrijgen van nederlander schap,`criminele buitenlanders , eigen volk eerst naar betere lonen in de zorg etc. spelen steeds een rol naar Fortuins Vol is Vol.

  De economische werkelijkheid, neo liberale martk als beginsel, schijnt niet mee spelen terwijl de economisch beleid als gevangen tussen het bankwezen en deze markt als communicerende vaten zit..

  .
  Het recht op behoorlijk loon voor 1e generatie gastarbeiders kwam voor Janmaat natuurlijk niet ter sprake , nee loons verhoging voor eigen volk.
  Gast arbeiders werden inwijken en regios geplempd, er was geen sprake van behoorlijke voorzieningen of spreiding beleid om deze mensen als integraal deel van onze samenleving te accepteren en op te vangen.
  Dat is wat ik er van weet zonder tfenomeen Janmaat te hebben gekend, ik heb on and off langere periodes buiten Nederland gewoond.
  Je blijft je schamen en afvragen hoe het heeft kunnen gebeuren dat nederland zo benepen en vooral kleingeestig heeft kunnen worden.

 34. @ Katja,

  Wat betreft Janmaat was het heel simpel. Geen enkele fatsoenlijke partij wenste met hem samen te werken op welke wijze dan ook.

 35. #38

  Het was dus geen afgesproken cordon sanitaire als politiek blok, teminste zoals ik dit begrijpover het Belgische rond het Vlaam Blok.
  Als politieke overdracht, gezag over het toelaatbare onder de noemer politiek bedrijven, maakt eenheid als blok of niet wel enig verschil.

  Het trof mij dat het hotelbrand,traangas incident in Linge als misdadige AfA actie hem geen wind eieren heeft kunnen leggen, terwijl iedere vorm van aanval op Wilders dit wel heeft gedaan.
  Zie daar het nut van een CS . Al blijft dezelfde geest uit de fles, net zo lang volhouden totdat niemand het meer probeert als ook een optie.

  Dank voor je bijdragen en wijze van, ik steek er veelal wat van op.

  Als terzijde herinner ik me uit genoemde Kader Mirza column,dat het Mekka witwassen niet door de elite aldaar plaat vond, men reisde er de wereld over naar Mekka voor.

  Misschien is dat wat deze ”sprookjes” schrijver over zijn cultuur bedoelde. Hij brengt de scheiding tussen folklore, cultuur en godsdienst in zijn werk zo prachtig en gevoelig aan.
  Wilders en een volgende die om moet staan als leren om niet belazerd te worden zou hij als term niet gebruiken.

 36. #36 Inderdaad, Janmaat noemde nast de reeks van verglijkbare zetten over immigranten de Islam.

  Ik kom toch eer terug op Wilders ”fair is foul and foul is fair ” politiek.

  Men kan vanuit dezelfde visie Katholicisme , Christendom en Judaisme in het perspectief van gevaarlijke fascistische ideologien plaatsen.

  Door dit na te laten , hij zou ook nog 1x zelf ongelovig zijn, maakt hij van zijn Fair over de Islam een Foul, Foul politics bedrijven als Fair.

  Waarvan de laatste niet echt nieuws is om mee weg te komen is, toch

 37. Mijn analyse is een geheel andere, maar het voert te ver die hier in zijn geheel weer te geven. Lees mijn KALI YUGA REPORT maar (google-en, svp), daarin komt dit bij stukjes en beetjes aan de orde.

  In een paar woorden : Wilders is een zionistisch agent (zoals hij zelf heeft toegegeven – MOSSAD), die er op uit is om moslims zoveel mogelijk te demoniseren, omdat ze nu de grootste hindernis vormen op de weg naar het Zionistische Wereldimperium.

  De USA is VOLLEDIG onder controle van Likud-zionisten en de VS vechten de oorlogen van Israel, ten koste van de levens van Amerikaanse soldaten en geld van de US-belastingbetaler. Voor de andere NATO-leden geldt min of meer hetzelfde.

  Deze opmars naar wereldheerschappij is in feite al begonnen in 1654 met de ‘Glorious Revolution’ in Engeland. Ook de Franse revolutie was een joodse revolutie, net zoals de Russische. Lees svp ‘The Nameless War’ van Archibald Mauley.

  Geen religie is gevaarlijker en racistischer dan het talmudistische judaisme en geen religie streeft meer naar wereldoverheersing. Rabi Rabbinovich zei het in 1952 : In 10 jaar (jammer voor ze, nog niet helemaal gelukt) zullen we de wereld beheersen en dan geldt ‘Every jew a king, every gentile a slave’ ……………….

 38. Echt een intelligente reaktie, Sofie.
  Je bent zeker een zioniste, die doen wat jij doet ; NOOIT argumenteren.
  Jammer voor je, maar ik heb de waarheid en de feiten aan mijn kant.

 39. @ Alex:

  Ik sluit mij aan bij Sofia #42. Dit is niet de plaats om je samenzweringstheorien te spuien. Het probleem is dat je met fragmenten ook zou kunnen aantonen dat Gandhi een negerhater was terwijl er geen greintje haat in zijn lichaam was. Het Jew-superieuriteits gevoel is NIETS uniek. Moslims hebben dat, Hindus en Bhoeddisten, Christenen en Sikhs hebben dat ook.

  Door Sofia zonder enig bewijs een zioniste te noemen, uitsluitend omdat zij een boze reactie op jouw commentaar geeft, maakt jouw verhaal en hypothese een tikje minder geloofwaardig.

 40. Neil,
  Het is heel simpel – ik verklaar het gedrag van Wilders uit het feit dat hij (getekende verklaring Mevr.Kwint 1991) zelf verklaard heeft een MOSSAD-agent te zijn, met een Israelisch paspoort (zijn tweede dus). Waarom Mossad-agenten zich bezighouden met het demoniseren van moslims wordt verklaard uit de fase waarin de zionistische overname van de wereld nu is. Zo simpel is het.

  Hindus hebben ook een zekere superioriteitswaan, negers niet en van Bhuddisten en Sikhs weet ik het niet, maar ik betwijfel het. De Sikhs waarmee ik door India gereden heb, hadden er geen last van.

  Hoe dan ook : iedere religie probeert het beste in mensen naar boven te halen, behalve het talmudistische judaisme. De talmud is een ziek, obsceen en pornografisch boek, waarin Maria een hoer wordt genoemd en waarin gezegd wordt dat een man sex mag hebben met een meisje van 3 jaar en 1 dag oud. En verder natuurlijk dat de joden de wereld moeten veroveren en iedereen tot slaaf maken.

  Er zijn videos van rabbis die verklaren dat joden superieur zijn als een jood een lever nodig heeft, hij deze van een ‘goy’ mag nemen. Vorig jaar in Gaza schoten chocolade-etende israelische soldaten meisjes van 4-5 jaar dood, voor de LOL : lees journalist Chris Hedges.

  Wilders volgt de zionistische agenda en krijgt zijn orders uit Tel Aviv ; voor de rest is het vast een aardige man.

  Sofie gedroeg zich als een zioniste, door totaal niet op de feiten in te gaan ………….
  Ik onthoud mij van een oordeel, zolang ik niet weet waarover ik het heb.
  Zomaar verwerpen vind ik niet zo slim.

  Nogmaals : LEES ‘The Nameless War’, je kunt het gratis downloaden, lees de speech van RABBI RABINOVICH uit 1952 (ook op het internet – en er is nog veel meer), dan praten we verder.

Reacties zijn gesloten.