Wilders en zijn apologeten van massamoordenaars

Het zijn drukke tijden voor Pamela Geller, de grootste fan en waarschijnlijk ook belangrijkste sponsor van Geert Wilders in de VS. Eerder nodigde zij samen met haar business partner Robert Spencer Wilders uit voor een toespraak in New York om te protesteren tegen de bouw van een islamitisch cultureel centrum, Park 51. Met de arrestatie van de oorlogsmisdadiger Ratko Mladić zoekt zij opnieuw de publiciteit. De moslims waren veel erger dan de Serviërs, beweert ze, en die worden nu gestraft omdat ze het waagden tegen de moslims te vechten. ‘The question is, why would the Western powers send in troops and pave the way for a militant Islamic state in the heart of Europe? The catastrophic consequences have not yet manifested themselves, but they will impact the geopolitical landscape in what promises to be a bloody 21st century.’

Volgens Geller is Mladić een held en was er geen sprake van genocide op moslims in het voormalige Joegoslavië. Mladić is volgens Geller het slachtoffer van een links en islamitisch complot. Al jaren probeert ze de misdaden van Mladić, Radovan Karadžić en consorten goed te praten, want haar overtuiging is samen te vatten in één zin: ‘De enige goede moslim is een dode moslim.’ Op haar website, Atlas Shrugs, schrijft ze bijvoorbeeld: ‘Instead of admitting their terrible mistake, the dhimmi Western powers are digging in their heels and further prosecuting the Serbs in their sisyphean and thankless efforts to stop Islamic imperialism.’ Met andere woorden, oorlogsmisdadigers zijn eigenlijk vrijheidsstrijders, die hun leven in waag stellen om ons te beschermen tegen de islamisering. Het vermoorden van duizenden burgers wordt gerechtvaardigd omdat het moslims waren.

Robert Spencer, door Wilders gevraagd als getuige-deskundige in zijn strafproces, zit in hetzelfde kamp. Hij is bestuurslid van de American Council of Kosovo, die campagne voert om Kosovo Servisch te houden. Op zijn website, Jihad Watch, staan verschillende bijdragen van Srjda Trifković, een, net als Spencer zelf-benoemd expert op het gebied van islamitische religie, geschiedenis en recht. Trifković is een graag geziene gast op allerlei rechtsextremistische bijeenkomsten in Europa, de VS en Israël. Hij is ook een vriend van Spencer, ze hebben samen interviews gegeven en traden samen op in de documentaire ‘Islam: What the West Needs to Know‘. Trifković schreef boeken en artikelen waarin hij ervoor pleitte Europa blank en raszuiver te houden en waarin hij het Joegoslavië-tribunaal veroordeelt. Hij beweert net als Spencer en Geller dat Mladić en Karadžić het slachtoffer zijn van een islamitisch (en links) complot en dat er geen sprake was van massamoord of genocide. Integendeel, volgens Trifković zijn Mladić en Karadžić onschuldig. Trifković was getuige voor de verdediging in het proces tegen Biljana Plavšić, presidente van Republika Srpska, maar werd door de rechter terechtgewezen omdat hij slechts zijn mening gaf in plaats van feiten te benoemen.

En in Nederland? Daar hield gisteren Wilders zijn slotpleidooi, waarin hij zichzelf vergelijkt met Johan de Witt (die ironisch genoeg werd vermoord door bloeddorstige en met de Princenvlag zwaaiende Orangisten) en Johan van Oldenbarnevelt en zijn afschuw uitsprak over de vergelijking door anderen van hemzelf met Mladić. Natuurlijk is Wilders geen massamoordenaar, maar als hij steun zoekt in de VS, dan vindt hij een gewillig oor bij de apologeten en supporters van oorlogsmisdadigers als Mladić.

Wie kritiek heeft op de wijze waarop Wilders zijn vrienden uitzoekt hoeft geen antwoord, laat staan verantwoording te verwachten. In plaats daarvan wordt de criticus uitgemaakt voor ‘antisemiet’ of ‘linkse fascist’, waarmee dan kennelijk de goede bedoelingen van Wilders weer voldoende onderbouwd zijn. Er loopt genoeg volk rond dat erop wil stemmen, moslims minderwaardig vindt en blind is voor de hypocrisie van Wilders, die net als Mladić in zijn eigen woorden zijn ‘leven riskeert om de vrijheid te verdedigen’.

wltrrr realiseert zich dat het komkommertijd is en dat er in Duitsland minstens één idioot rondloopt die beweert dat de EHEC-besmetting van komkommers in de regio Hamburg het werk is van moslimterroristen. Dat die persoon, Ulfkotte, ook als bron wordt genoemd door de PVV en wordt aanbeden door het rapaille van de website hetvrijevolk is blijkbaar tegenwoordig heel normaal.

4 gedachten over “Wilders en zijn apologeten van massamoordenaars”

 1. Wat dat betreft jammer dat bepaalde “getuigenexperts” niet zijn toegelaten tot het Wilders proces. Ze vormen een heel luidkeels bewijs dat Wilders inderdaad een haatzaaier is.

 2. Ik ben geen apologeet van Mladic.
  Maar we moeten niet vergeten dat vaak de waarheid ergens in het midden is.
  Bovendien is hij nog niet veroordelt.

  De helft van de opdracht van de heer Karremans in Srebrenica was om de moslim strijders die zich in de enclave bevonden te ontwapenen. Dat is niet gebeurt.
  In de periode dat de Nederlandse militairen in Srebrenica waren werden minstens 1600 burgers in de omliggende dorpen gedood door jihad strijders vanuit de enclave. Oric is ervoor veroordelt door de tribunaal in Den Haag.(met maar twee jaar)
  De enclave diende dus als veilige haven voor jihad strijders die voornamelijk vrouwen en kinderen vermoordden.

  Ik herriner u eraan.
  Ik ben tegen nazis en fasisten maar ook tegen alle sorten religieuze fundamentalisten. De toenmalige leider van de Bosnische moslims (laten we zeggen een deel ervan want de meesten wilden niets te maken hebben me die fanaticus) Alija Izetbegovic was er een, met de retoriek en de manieren van Wilders maar in omgekeerde richting. En hij kon schrijven ook (anders dan de ongeletterde Wilders) dus zijn boeken kunt u raadplegen.
  Bovendien onder zijn leiding en de bescherming van het westen konden de verschillende Oric’s vrijuit hun gang gaan.

 3. @spyridon

  als een moslim door een rood stoplicht rijdt is hij nog niet meteen aan te merken als jihadist…

  Joegoslavië was decennialang een snelkookpan met explosieve ingrediënten en Tito als deksel
  met het wegvallen van Tito ging de geest uit de fles/snelkookpan en was de ramp in zekere zin overmijdelijk

  dat het geweld door bv. Serviërs ook religieus geïnspireerd is moeten we niet vergeten, maar dat past beter in de joods-christelijke traditie van de Pamela Gellers, Robert Spencers en Geert Wilders van deze wereld

Reacties zijn gesloten.