Wilde kat krijgt plaats in Noord-Brabant

Gedurende de negentiende en twintigste eeuw hebben meerdere factoren, zoals de intensivering van de landbouw en verstedelijking, geleid tot de achteruitgang van verschillende Europese roofdieren, waaronder de Europese wilde kat. Door een beschermde status en habitatverbetering is de soort langzaam aan het herstellen en bezig met een opmars vanuit kerngebieden in Duitsland (onder andere Harz en Eifel). Tegenwoordig is de wilde kat weer aanwezig in de Belgische Ardennen en in het Zuid-Limburgse Vijlenerbos. Naar verwachting zal de wilde kat van daaruit andere leefgebieden gaan koloniseren, waaronder de provincie Noord-Brabant.
Dankzij een subsidie van deze provincie heeft ARK Natuurontwikkeling in samenwerking met de Zoogdiervereniging, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, een meerjarig project opgestart. Onder de noemer ‘Warm welkom voor wilde kat in Brabant’ wordt in het zuidoosten van Noord-Brabant de komst van de wilde kat voorbereid. Hierbij zal het leefgebied van de wilde kat verbeterd worden en zullen verbindingszones tussen natuurgebieden worden aangelegd om de verspreiding van de wilde kat te stimuleren.

– Lees het Natuurbericht verder.

– Uitgelichte afbeelding: By Péter Csonka – http://www.csonkapeter.hu/, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9620581