Wiegel verklaart bezuinigingen onnodig

VVD-orakel Hans Wiegel wil belastingverlagingen.

Bij het opstellen van een nieuw belastingplan moet de VVD vasthouden aan verlaging van de belastingen. Dat is nodig omdat de liberalen coalitiegenoot PvdA al veel hebben gegund.
(Nu.nl)

Daarmee zegt Wiegel eigenlijk dat terugdringen van het overheidstekort niet echt nodig is. Belangrijker is dat welgestelden nog meer overhouden dan ze nu al doen. Waarom wil het kabinet dan toch bezuinigingen? Nou, de onderklasse moet op zijn plaats, dus eronder worden gehouden. Dat kan alleen wanneer ze welhaast crepeert, anders vindt ze wellicht energie om tegen het afbraakbeleid in het geweer te komen.