Wetsvoorstel computercriminaliteit blijft dubieus

Bijgaand artikel is van GroenLinkser Hans Groen en verscheen eerder op zijn eigen site.

Eind vorig jaar konden betrokkenen reageren op een voorlopig voorstel van het ministerie van Justitie inzake het bestrijden van computer criminaliteit. Dat voorliggende voorstel zou de rechterlijke toets elimineren en het voor klokkenluiders behoorlijk lastig maken om met belastende informatie naar buiten te komen. Na reacties en bezwaren blijkt het ministerie zich weinig aangetrokken te hebben van de kritiek. Het voorstel staat grotendeels overeind.

Officier van Justitie.

In het concept-voorstel zou het Openbaar Ministerie de bevoegdheid krijgen om zonder voorafgaande toetsing van de rechter-commissaris informatie op internet te doen verwijderen of te blokkeren, voor zover dit nodig is ter beëindiging van een strafbaar feit of ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten, versterkt door een dwangsom (artt. 125p en 125q Wetboek van Strafvordering).

Hier door is de gerechtelijke controle volledig verdwenen en is men afhankelijk van de willekeur van de officier van Justitie. Ook neemt hierdoor de invloed van het ministerie toe als het gaat om te bepalen wat wel of niet toelaatbaar is op het internet. Ongewenste publicaties op het Internet kunnen middels een aanwijzing van de OvJ verwijderd worden, zonder dat er een juiste voorafgaande bezwaarmogelijkheid nog is. Censuur vooraf begint zich hier op te dringen.

Er is geen noodzaak om dit uitgangspunt te verlaten en in de toelichting wordt deze noodzaak ook niet onderbouwd. Wetenschappers van de Universiteit van Tilburg adviseerden in 2007 in een rapport over de herziening van deze wetsbepalingen ook al dat de rechterlijke toetsing moet worden gehandhaafd, juist om de vrijheid van meningsuiting te waarborgen (M.H.M. Schellekens, E.J. Koops & W.G. Teepe, Wat niet weg is, is gezien, Universiteit van Tilburg 2007, p. 44). Het Ministerie negeert met dit aangepaste concept-wetsvoorstel dit advies alsnog.

Parlement

Het is nu aan het parlement om deze gang van zaken recht te zetten. Juist vrijheid op het internet dient een grondwettelijk geborgd recht te zijn. Censuur vooraf door een OvJ past niet in dat voornemen.

Wetsvoorstel

2 gedachten over “Wetsvoorstel computercriminaliteit blijft dubieus”

  1. Oh wat hebben rechtse bewindslieden toch een hekel aan toetsing door een onafhankelijke rechter.

  2. Als een OvJ niet zomaar een boek of tijdschrift een publicatie verbod kan geven zonder dat er een rechter aan te pas komt, wat is dan de rechtvaardiging om dit bij een website te doen?

    Makkelijke en goedkoop zijn geen kenmerken van Rechtvaardigheid.

Reacties zijn gesloten.