Werk van bijstandsgerechtigden als smeermiddel voor de arbeidsmarkt

De gemeente Amsterdam heeft besloten om het experiment van geld verdienen met deeltijdwerk naast de bijstandsuitkering uit te breiden. Bijstandsgerechtigden met deeltijdwerk die aan dat experiment deelnemen, kunnen een maandelijkse premie ontvangen. Begin januari zijn 35.000 brieven de deur uitgegaan die zijn gericht aan de Amsterdamse bijstandsgerechtigden, met de mededeling dat inschrijving voor het experiment opnieuw wordt opengezet. Van 1 januari 2019 tot 1 maart 2019 kunnen mensen zich opnieuw aanmelden.

Er zijn tot nu toe 3.000 huishoudens die zich in de vorige ronde hebben aangemeld. Het aantal individuen ligt dus hoger. Het gaat om ongeveer 2.500 lopende uitkeringen in het kader van de Participatiewet. Inmiddels zijn 500 deelnemers sinds de vorige aanmeldperiode uitgestroomd. Zij blijven echter worden gevolgd door de gemeente, omdat ze kunnen terugkeren in de uitkering en dan weer meedoen. Van de deelnemers aan het bijverdienexperiment heeft ongeveer 60 procent deeltijdwerk of kortdurende inkomsten gehad uit arbeid.

– Via Doorbraak, alwaar verder te lezen.