Welke factoren vergroten of verkleinen kans op incidenten bij moskeeën?

In het rapport ‘Incidenten bij moskeeën: risico en bescherming’ dat zojuist is verschenen bij de Universiteit van Amsterdam geeft onderzoekster, dr. Ineke van der Valk inzicht in factoren die mogelijk bijdragen aan het risico dat moskeeën lopen om doelwit te worden van discriminatoire agressie, en in factoren die daar juist bescherming tegen bieden.

Het onderzoek is verkennend van aard en is een vervolg op eerder onderzoek dat is gedaan naar agressie tegen moskeeën (zie o.a. het rapport Monitor Moslim Discriminatie, IMES, 2015). Het onderzoek is gedaan door middel van interviews met een selectie van moskeebestuurders, gemeenteambtenaren en professionals en literatuur- en documentenstudie. De uitkomsten van dit onderzoek bieden belanghebbenden op dit terrein, moskeebestuurders, gemeente en politie, een checklist die bruikbaar is voor het bereiken van een betere veiligheidssituatie van moskeeën en daarmee voor een betere bescherming van het recht op vrije godsdienst van moslims. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Republiek allochtonië