Weer vrijspraak voor antifascist Arthur Graaff, nu in zaak Tilburgse nazihandelaar

ARNHEM, 3 NOV. 2018 – Voor de tweede maal binnen tien dagen is de Bussumse antifascist Arthur Graaff (70) vrijgesproken van belediging en smaad. Dit maal ging het om de term ‘nazihandelaar’ die Graaff had gebruikt om de Tilburgse organisator van een nazibeurs in Houten (U) aan te duiden. Ook heeft het hof in Arnhem in dit hoger beroep de gevraagde schadevergoeding van € 20.000 van tafel geveegd. Graaff bereidt nu een eigen vordering tot schadevergoeding voor, die volgens hem enkele tienduizenden euro’s kan bedragen.

De Houtense zaak begon in 2015, toen Graaff als woordvoerder van de AFVN-Bond van Antifascisten op initiatief van journaliste Leonie Groen van het Noordhollands Dagblad en Dagblad de Gooi- en Eemlander voor het eerst een bezoek bracht aan een nazibeurs, ditmaal in Huizen (NH).

Op de eerste stand zagen zij al Mein Kampf liggen dat de Tilburger Gaston Vrolings daar te koop aanbood. Deze beurs werd vervolgens door de gemeente gesloten, maar de Tilburger begon opnieuw, nu in Houten. Na een actie van de antifascisten eind 2015 bij deze beurs deed de Tilburger aangifte van belediging. Iets later verloor hij een kort geding tegen Graaff, waarin de Tilburger eiste dat Graaff hem niet meer als nazihandelaar zou aanduiden.

Op 25 oktober 2018 sprak het Amsterdamse gerechtshof Graaff al vrij van belediging van een andere nazihandelaar, Michiel van Eijck uit Amsterdam, die het kostbaarste exemplaar van Mein Kampf ooit in Nederland openlijk verkocht, tegen het nog steeds geldende verbod van de Tweede Kamer in.

Volgens Graaff kostte dit exemplaar € 19.000. Graaff en een collega beplakten in 2015 zijn winkel met plakkaten waarop ‘Verboden voor Joden – voor negers – voor moslims’ stond. Graaff zegt dat de actie van de AFVN-BvA hiermee ook door justitie als gerechtvaardigd wordt erkend.

De bond bereidt zich voor op een grote confrontatie met de Duitse ambassadeur, die op 18 november in Ysselsteyn (Venray) openlijk SS-ers wil herdenken en eren, plus Nederlandse oorlogsmisdadigers op het enorme nazikerkhof daar, met 31.000 nazigraven. Bij een actie in juli tegen het eren van deze nazidoden kreeg de AFVN-BvA steun van de Franse nazi-jagers Beate en Serge Klarsfeld.