Weer een PvdA’ er met rode verenallergie

En gelijk schiet er alweer een PvdA-er in SP-paniek, zeg maar socialismepaniek, na het verschijnen van het rapport van de Wiardi Beckmanstichting, dat hier en daar een rood veertje probeert te restaureren. Dit veroorzaakt bij diverse PvdA’ers direct een bijzonder onaangenaam eczeem. Dat we vooral toch niet in de richting van de SP gaan, vooral niet terug naar vroeger, toen de PvdA nog links was. Aldus Johan Verbeek, politiek assistent bij de PvdA Amsterdam. Hij wil vooral uit de buurt van de SP blijven.

Johan van Beek wil niet ‘van ik naar ons’,  zoals het rapport getiteld is. ‘Nivelleren is een feestje’ wil hij ook nooit meer horen. Dat zijn inderdaad beiden zaken die de neo-liberale PvdA-er maar vooral ook de intussen zo ongeveer geestverwante VVD-er met wie innig samengewerkt dient te worden al te gevoelig tegen de schenen schopt.

“Retoriek is niet waarop de PvdA en de burgers zitten te wachten. Intelligente, moderne oplossingen die de mensen en hun problemen serieus nemen – dat is waarnaar de PvdA en de burgers verlangen.”

Ik denk zeker dat veel PvdA-stemmers zich inmiddels serieus genomen voelen, dus daar zou ik me maar geen zorgen over maken. Valt het afkondigen van bruine symboolmaatregelen zoals een assimilatieparticipatiecontract van een Lodewijk Asscher trouwens ook onder de niet-retorische, intelligente oplossingen?

 “De PvdA doet er niet verstandig aan zich te profileren als de partij voor ‘mensen die niet meekomen’, schrijft Johan van Beek. ‘Laat dat ronkende, socialistische jargon achterwege. Op heilloze teksten zit niemand te wachten. Wel op eigentijdse, praktische vertalingen van onze nog steeds geldige beginselen.”

Nou, praktisch zijn ze bij de PvdA wel, dat zal ik niet ontkennen. Vooral waar het inderdaad die mensen betreft waarvoor de SP volgens Verbeek zo specifiek voor opkomt, zij die niet meekunnen: bejaardenhuizen sluiten, mensen in tentenkampen op straat gooien, dwangarbeid voor mensen in de bijstand. Dat zijn waarschijnlijk die moderne, intelligente oplossingen die de SP allemaal niet wil, maar waar de PvdA graag met de VVD voor samenwerkt.

5 gedachten over “Weer een PvdA’ er met rode verenallergie”

 1. Indien PvdA de partij van emancipatie zou zijn naar wat Johan van Beek beweert, dient hij ook goed uitleg te geven voor de consequenties van het project voor assimilatiecontract door Lodewijk Asscher aangedragen die in werkelijkheid de emancipatie van mensen doet verbrijzelen.

  Mij lijkt het aan de hand van dit stukje dat Johan van Beek steeds zelf in holle retoriek vervalt.

  Welke oplossingen biedt hij nu buiten de huidige ultraliberalisme?

 2. De PvdA moet niet opkomen voor de mensen die niet kunnen meekomen. Dus deze mensen zijn niet welkom bij de PvdA, hooguit als stemvee. Ontdekte Johan van Beek nog een rood veertje dat absoluut moet worden verwijderd?. Dat de PvdA uit de buurt moet blijven van de SP geldt waarschijnlijk niet in de verkiezingstijd, toen Samsom handig gebruik maakte van de populariteit van de SP. Is dat tactiek of misbruik? In de stad moet je zijn, want daar gebeurt het allemaal. Moeten de miljoenen Nederlanders die niet in een stad wonen massaal naar een stad verhuizen?

 3. Volgens mijnheer Madariaga lukt het de linkse types (tot op heden niet) te bewijzen dat zijn goede vriend Zorreguieta mede verantwoordelijk is voor de “verdwijning”van tienduizenden tegenstanders van de grootgrondbezitters. Die tegenstanders, ook aangeduid als terroristen, communisten en socialisten, waren zeer bedreigend want ze kwamen o.a. op voor kleinschalige landbouw en de landloze boeren.
  Het is wel een feit, dat de goede vriend van Zorreguieta niet vrij is van racistische trekjes als hij stelt: “U moet goed begrijpen dat we hier niet in Europa zijn. In Latijns-Amerika hebben we te maken met inferieure culturen, die van de zwarten en de indianen. De blanken, de afstammelingen van de Europeanen, hebben een superieure cultuur. Zij hebben de leiding in de industrie, in de politiek en in het leger. Ze hebben meer capaciteit, ze zijn intelligenter en dus rijker. De indianen en zwarten lopen cultureel gezien duizend jaar achter. Ze moeten leren hoe ze zich moeten ontwikkelen in het leven.”
  Met zulke vrienden weet je tenminste waar je aanto bent.

Reacties zijn gesloten.