We waren gewaarschuwd voor de dode lente

Rachel Carson, biologe, heeft drie prachtige boeken geschreven over het leven in de zee, Under the sea-wind, The edge of the sea en The sea around us. Het is bijna jammer om er aan te herinneren dat haar bekendste boek tevens de oproep tot ecologisch bewustzijn bij uitstek is, vanwege vervuiling, niet om de schoonheid. Zij was niet de eerste of enige, zij was wel de beste schrijfster voor die oproep, alleen de allittererende titel al: Silent spring.

De voorpublicatie van het boek in de vorm van enkele artikelen in de New Yorker in de zomer van 1962 trok de aandacht van de toenmalige president, John F. Kennedy, die een aparte onderzoekscommissie binnen de President’s Science Advisory Committee liet samenstellen, die een rapport moest uitbrengen over de gevaren van onder andere bestrijdingsmiddelen. Men kon moeilijk zeggen dat deze president er een anti-wetenschappelijke en anti-technische houding op nahield. Men denke ook aan het ruimtevaartprogramma, waarvan het er aan verbonden wetenschappelijk instituut nu het broeikaseffect, de antropogene klimaatverandering, bestudeert en rapporteert. Ruim een halve eeuw verder zijn de bestuurderen in de VS, en daar niet alleen, zo gecorrumpeerd, dat dit ondenkbaar is. Integendeel, we weten dat Trump en het regerend gesticht dat hij bijeengegaard heeft opwarmingsontkenners zijn en de NASA zijn onderzoeksfunctie willen ontnemen. En volop vervuiling het groene licht geven, want daar hebben ze financieel belang bij.

Het merkwaardigste argument uit de hoek van de loochenaars is dat klimatologen er een “linkse agenda” op na houden en er financieel belang bij hebben de opwarming als feit te presenteren. In deze redeneertrant is het dan plotseling helemaal verkeerd om “te verdienen”, waar het uiteraard bij de klimatologen niet om gaat. Ook Carson werd verweten dat zij haar betoog over het gevaar van cumulatie van bestrijdingsmiddelen “niet onderbouwd” had en dat zij er op uit was aan haar mooigeschreven boek te verdienen. Zij heeft er weinig plezier aan beleefd, kon al nauwelijks meer voort door kanker en overleed niet lang na het verschijnen van Silent spring. Lang genoeg evenwel om nog bij leven in het gelijk gesteld te worden door de door Kennedy ingestelde onderzoekscommissie, het rapport is hier te lezen.

Toegiften: een ander rapport, van 1965, waarin ook vervuiling door CO2 als probleem wordt aangemerkt.

En wat filmpjes.
Verwonder u over het kinderlijk geloof in de heilzaamheid van DDT dat de witte kolonialen hier in Kenia uitdragen, 1947:

En hoe er gesproeid werd…