“We bevinden ons in een tijd waarin economische groei heilig is”

Afgelopen jaren had België, Europa en een groot deel van de wereld met verschillende crisissen af te rekenen. De economische -, banken – en klimaatcrisis kwamen sindsdien geregeld in de media ter sprake. Veel minder werd er over de democratische crisis bericht waar men op mondiaal vlak mee te kampen heeft. Maar staat het democratische verval niet in nauw verband met de eerder genoemde crisissen? Om het over deze kwestie te hebben spraken we met professor Jozef Van Bellingen, als politiek filosoof verbonden aan de VUB.

Onze huidige democratie claimt zich te baseren op de klassieke, Atheense democratie. Maar toch zijn er ook, naast gelijkenissen, belangrijke verschillen tussen onze democratie en die van de klassieke Grieken. Verschillen die erg releverend zijn en ons in staat stellen om onze democratie vanuit een nieuw licht te bekijken.

Van Bellingen: De Atheense democratie, die tot volle rijpheid kwam aan het einde van de zesde eeuw voor Christus, is historisch gezien een uitzonderlijk gegeven. Het politieke werk werd er niet door een traditionele elite, gewoonlijk een aristocratische erfopvolging, gedaan noch was het bezetten van een politiek mandaat afhankelijk van iemand zijn economische status.

Met andere woorden in de volksvergadering, waar al de burgers aan konden deelnemen en inspraak hadden, zaten er naast rijke burgers ook minder gegoede burgers. Vanzelfsprekend vonden de Atheense rijken, die meer middelen hadden, toen al wegen om makkelijker hun belangen te verdedigen. De Atheense volksvergadering kan men moeilijk vergelijken met ons parlement dat een Angelsaksische origine heeft en een standenmaatschappij weerspiegelt.

De representatieve democratie zoals wij die vandaag kennen is naar Griekse normen in feite een contradictio in terminis omdat het volk dat de macht in handen krijgt ze aan haar vertegenwoordigers opnieuw afstaat en hierdoor de macht zich opnieuw gaat concentreren. In tegenstelling tot het klassiek democratische idee dat er in bestond om net zoveel mogelijk burgers te laten participeren aan de maatschappelijke discussie.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be