Waterschaarste vormt grootste bedreiging voor Midden-Oosten en Noord-Afrika

Bijna 2 miljard mensen wonen in gebieden met waterschaarste. Voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika vormt dat zelfs de grootste bedreiging.

Het thema dit jaar van de Wereldwaterdag, die op 22 maart plaatsvindt, is “de natuur voor water”. De focus ligt op oplossingen die de natuur aanreikt voor de waterproblemen in de wereld, onder meer een normalisering van de watercyclus, het aanplanten van bomen, het verbinden van rivieren met hun overstromingsgebieden en het herstellen van draslanden.

Naar schatting 2,1 miljard mensen hebben geen toegang tot drinkbaar water omdat vervuilde ecosystemen de kwantiteit en kwaliteit van drinkwater aantasten. Tegelijk wonen 1,9 miljard mensen in gebieden met waterschaarste. Tegen 2050 kunnen dat er 3 miljard zijn. Ongeveer 1,8 miljard mensen drinken water uit ongezonde bronnen, waardoor ze ziektes kunnen oplopen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be