Wat men u niet vertelt over klimaatverandering

Sinds 1850 heeft de mensheid door het verbranden van fossiele brandstoffen, zoals aardolie en steenkool, meer dan 2100 gigaton (Gt=miljard ton) CO2 in de atmosfeer toegevoegd. CO2 of koolstofdioxide is het belangrijkste broeikasgas dat de opwarming van de aarde aandrijft. Het IPCC of Intergovernmental Panel on Climate Change heeft berekend dat de mensheid niet meer dan 800 Gt CO2 extra mag uitstoten om een kans van 66 % te bewaren om onder een opwarming van 2 °C te blijven. Voor een maximum opwarming van 1,5°C bedraagt ons koolstofbudget minder dan 200 Gt.

Ter vergelijking: de mensheid stoot momenteel 40 Gt CO2 per jaar uit… In 2015 werd ter gelegenheid van het Akkoord van Parijs afgesproken om de temperatuurstijging ruim onder 2°C te houden en een beperking tot 1,5°C na te streven. De wetenschap vreest immers dat voorbij de 2°C-grens, de situatie volledig oncontroleerbaar zal worden en de mensheid niet meer in staat zou zijn om terug te keren naar het evenwicht dat we de laatste 10.000 jaar gekend hebben. De vaststelling dat landen als Bangladesh en kleine eilandstaten al bij de huidige opwarming van 1°C bedreigd worden door de stijgende zeespiegel, heeft ertoe geleid dat men het doel is gaan aanscherpen tot een maximale stijging met 1,5°C. Tot zover het goede nieuws…

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be