Wat kost een inwoner van Nederland de overheid?

Kaart_100_47Nou, dat verschilt nogal en hangt helemaal af van waar je woont. Althans volgens dit kaartje.

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden – COELO – verricht onderzoek naar economische en financiële aspecten van decentrale overheden. Decentrale overheden zijn gemeenten, waterschappen en provincies, maar ook woningcorporaties vallen binnen ons onderzoekterrein.

Zo kun je dus zien hoeveel overheidsgeld er naar jouw gemeente, stad of gebied gaat. Wat mij wel opvalt is dat inwoners van een aantal grote steden veel geld ‘kosten’. Is dit omdat er binnen die steden weinig sociale structuur is, zoals hoogleraar economie van decentrale gemeenten aan de Rijksuniversiteit Groningen Maarten Allers beweert. Of is het de ‘veilige’, ‘makkelijke’ omgeving van steden die zorgt dat mensen die zorg nodig hebben, juist naar steden toetrekken? Of ze gaan er heen in de hoop op werk? Een aloude trekpleister van steden.

Met de woorden ‘veilige’ en ‘makkelijke’ tussen haakjes, bedoel ik niet dat steden onveiliger zijn. Ik bedoel er mee, dat mensen, die zorg nodig hebben misschien geneigd zijn een groter bebouwd gebied te zoeken, omdat de zorg daar makkelijker te krijgen is.

Allers beweert dat juist de verstedelijking zorgt voor een minder sociale omgeving, waardoor er meer problemen zijn met jeugd- en ouderenzorg.

Op zich is het altijd goed om te weten waar wat heen gaat, zeker als het belastinggeld is. Ik hoop alleen niet dat dit weer door domme politici gebruikt gaat worden om hetzes te beginnen tegen bepaalde gebieden, steden of bevolkingsgroepen. Overigens ga ik ook eens zoeken of niet alleen lagere overheden zo mooi in kaart zijn gebracht, die poppetjes in Den Haag kosten ook het nodige, dus daar zou ik ook wel meer van willen weten.

Op de site van COELO kun je ook overzichten zien met gemeentelijke tarieven, provinciale tarieven, waterschapstarieven en afvalstoffenheffing 1998-2015.