Wat betekent Trumps terugtrekking voor het klimaat?

Wat zijn de gevolgen van de Amerikaanse terugtrekking uit het klimaatakkoord van Parijs? Robert Kopp, klimaatwetenschapper en hoogleraar Planetaire Wetenschappen aan de Rutgers University, ziet drie mogelijke scenario’s: als optimist, pessimist en ultra-pessimist.

Zelfs nog voor het Akkoord van Parijs in december 2015 werd getekend, begonnen de markten en het beleid in toenemende mate over te hellen naar een koolstofarme toekomst. De Amerikaanse uitstoot piekte in 2007, de Chinese in 2014. Zonne-energie, windenergie en andere klimaatvriendelijke technologieën zijn aan een steeds sterkere opmars bezig.

Maar als klimaatwetenschapper weet ik dat de krachten van de markt en het huidige beleid verre van voldoende zijn om de stijging van de wereldwijde temperaturen te beperken zoals wordt vooropgesteld in het klimaatakkoord. En dus heeft de beslissing van de regering-Trump een waaier van consequenties voor de VS en de mensheid. Maar hoe breed is die waaier?

Een deel van de onzekerheid is afkomstig van de reactie van het klimaatsysteem op de menselijke uitstoot van broeikasgassen. Als we geluk hebben, zal het klimaat minder gevoelig zijn voor die gevolgen dan de meeste wetenschappers denken. Als we geen geluk hebben, is het klimaat net wel gevoeliger voor onze uitstoot.

Maar de grootste onzekerheid is hoe de 194 andere ondertekenaars van het Akkoord van Parijs en de wereldeconomie zullen reageren op de beslissing.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be