Wat als je loon laatste 10 jaar verdrievoudigd was?

Nee, we hebben het niet over CEO’s of politieke mandatarissen bij ons, maar over de lonen van het land met de grootste werkende bevolking: China.

Bijna overal in de wereld stagneren of dalen de lonen. Een meerderheid van de bevolking boert erop achteruit, terwijl een kleine top volop graait. Deze schrijnende tegenstelling is wellicht de belangrijkste oorzaak voor de doorbraak van de rechtspopulisten à la Trump, Wilders, Le Pen, Orbán, Petry, De Wever, …

Maar het kan anders. China herbergt een kwart van de werkende bevolking wereldwijd, dubbel zoveel als de werkende bevolking van de VS en Europa samen. De laatste veertig jaar ging het bnp per inwoner er met sprongen vooruit. En ja, de kloof tussen rijk en arm is toegenomen, maar dat gebeurde niet ten koste van de onderlaag, integendeel. De laatste dertig jaar zijn 600 miljoen Chinezen uit de extreme armoede gehaald, ongezien in de wereldgeschiedenis. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be