Wanneer kan de Golfstroom amok maken

De zuidelijke Golfstroom (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC), een belangrijke oceaanstroming die warm oppervlaktewater naar de Noordatlantische Oceaan transporteert, heeft naar verluidt twee verschillende werkwijzen. Een instorting van de nu nog bereikte sterke naar de zwakke modus zou zware invloed hebben op het mondiale klimaatsysteem en andere multi-stabiele systeemcomponenten van de Aarde.

Waarnemingen en onlangs aangeduide aanwijzingen van de variabiliteit van de AMOC wijzen op een geleidelijke verzwakking tijdens de afgelopen decennia, maar schattingen van het kritieke punt van transitie blijven onzeker. Wij voeren een robuuste en algemeen geldige vroege waarschuwingsindicator op voor te verwachten kritieke transities. Er zijn belangrijke vroege waarschuwingssignalen te vinden in acht onafhankelijke AMOC-indices, die gebaseerd zijn op waargenomen oppervlaktetemperatuur van de zee en gegevens over het zoutgehalte van het Atlantische Oceaanbekken. Deze resultaten tonen ruimtelijk consistent empirisch bewijs dat, in de loop van de afgelopen eeuw. de AMOC zich van relatief stabiele toestand ontwikkeld kan hebben tot een punt dicht bij kritieke verandering.

  • Uitgelichte afbeelding: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1421689