Waddenzee verliest mogelijk status als Werelderfgoed

Het blijven boren onder de Waddenzee kan Nederland duur komen te staan. De VN-organisatie UNESCO dreigt daardoor om de status van het enige Nederlandse natuurgebied dat Werelderfgoed is, in te trekken.

Vorige week viel het formele besluit van UNESCO waarin de Duitse en Nederlandse overheid met klem worden opgeroepen om geen nieuwe winningen van aardgas, zout of aardolie toe te staan in, onder of vlakbij het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee. Meer ruimte voor deze gas- en aardoliewinning betekent kans op bodemdaling, meer vervuiling en meer verstoring wat uiteindelijk leidt tot minder gezond leefgebied voor vogels. Dit terwijl het Waddengebied, tevens Natura 2000-gebied, van levensbelang is voor vele miljoenen vogels, waarvan veel trekvogels uit arctische gebieden, zoals de kanoet.

UNESCO-rapport

  • Lees verder bij de bron
  • Uitgelichte afbeelding: Door M.Buschmann – Germany, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=268833