Waarom weer in Frankrijk?

frankrijk_vlagDat vroeg ik me vanmiddag ook af in een gesprek. Wat is er anders in Frankrijk? Waarom weer een aanslag daar? Dit stuk van de NOS geeft wel wat uitleg, die ik kan snappen. De banlieu’s zijn onneembaar, de Franse overheid heeft dictators gesteund die echte dictators waren. Is dat de druppel die de emmer doet overlopen?

Wat volgens beiden ook meespeelt, is de grote rol die de Fransen spelen in de conflicten in Syrië, Mali en Noord-Afrika. “Het is naïef om te denken dat er geen verband is, dat deze mensen het zomaar op onze vrijheid hebben gemunt”, zegt Ragazzi. “En hoe verschrikkelijk deze aanslagen ook zijn, westerse drones daar maken net zoveel slachtoffers.”

Ik hoop dat de rest van Europa wat meer met en tussen de mensen leeft, voor iedereen. Want dit doet niemand goed, ‘islamkritiek’ en vluchtelingenhaat zal alleen maar toenemen, terwijl degenen die dit hebben gedaan terroristen zijn. Punt!

Maar de strijd die door het westen overal wordt gevoerd, voor olie en invloed, is dat ook niet terrorisme?