Waarom Ehsan Jami niet in de Kamer zit voor de PVV

Ehsan Jami is naar Nederland gekomen als kind in 1996. Zijn ouders zijn politieke vluchtelingen. Dat betekent dat hij geen afstand kan doen van zijn Iraans Staatsburgerschap. Afstand nemen van de Iraanse Nationaliteit wordt door de Nederlandse overheid omschreven als vrijwel onmogelijk. Onverrassend genoeg, zit Ehsan Jami niet in de Tweede Kamer voor de PVV. Volgens het PVV-programma zouden mensen met een dubbele nationaliteit immers geen passief kiesrecht moeten hebben.

Geen mensen met een dubbele nationaliteit in regering, parlement, Provinciale Staten, gemeenteraden en bepaalde overheidsfuncties. Wie bijvoorbeeld ook de Turkse of Marokkaanse wet moet gehoorzamen kan niet vrijuit spreken.
(p.19 De agenda van hoop en optimisme, Een tijd om te kiezen: PVV 2010-2015)

Ehsan Jami is te vergelijken met een vrouw die als adviseur voor de SGP werkt. De SGP is van mening dat de vrouw een dienende rol past en dus geen politieke macht moet uitoefenen. De PVV heeft soortgelijke opvattingen over mensen die buiten hun schuld geen afstand kunnen doen van niet-Nederlandse nationaliteit. Ehsan Jami werkt willens en wetens voor een organisatie die er naar streeft om mensen met zijn achtergrond te weren uit de politiek. Als het aan de PVV ligt, mogen er eveneens geen mensen zoals hij meer in Nederland komen wonen. Iran heeft een Moslim meerderheid dus wat de PVV betreft zijn Iraniërs niet welkom in Nederland ook niet als ze ex-Moslim zijn of zelfs nooit Moslim zijn geweest. Als het dus aan de PVV had geleden dan had de familie Jami nooit naar Nederland kunnen vluchten.

Volledige immigratiestop voor mensen uit islamitische landen.
(p.15 De agenda van hoop en optimisme, Een tijd om te kiezen: PVV 2010-2015)

Ehsan Jami heeft niet voor zijn Iraanse staatsburgerschap gekozen, maar hij kiest er wel bewust voor om voor de PVV te werken. Als je voor een partij werkt, dan dien je minimaal het partijprogramma te hebben gelezen. Hij en iedere andere Wilders-aanhanger moet dus niet moeilijk doen als hij op de inhoud van dit partijprogramma wordt aangesproken.

8 gedachten over “Waarom Ehsan Jami niet in de Kamer zit voor de PVV”

 1. dus eigenlijk is hij een soort PVV dhimmi, noem het een Pimmie, oh wacht dat geeft weer aanleiding tot misverstanden met de LPF

  hoe staat het trouwens met de pogingen van die “Turkse” PVVer om van haar andere paspoort af te komen?

 2. Ik vond dat Ehsan Jami nog enigzins lef had toen hij openlijk voor zijn ex-Moslimstatus uitkwam zonder de apologeet uit te hangen voor de Islam zoals Peyman Jafari.

  Peyman Jafari zat met zijn Iraanse paspoort te zwaaien en te zeggen dat hij niet loyaal was aan Nederland om PVV-ers te provoceren op een bijeenkomst georganiseerd door IS een paar jaar terug op de UvA. Ik vond dat toen stijlloos omdat hij een kind is van politieke vluchtelingen. Als Nederland na een revolutie een dictatuur werd en ik moest vluchten dan zou ik niet in het buitenland trots met mijn Nederlandse paspoort gaan zwaaien. De Iraanse theocratie heeft de socialisten als politieke beweging uitgemoord en andere andersdenkenden zwaar vervolgd. Er zijn meer dan 100.000 doden gevallen. Dat is dus meer dan het aantal Nederlandse slachtoffers van de Duitse bezetting.

  Wat mij betreft zijn Ehsan Jami & Peyman Jafari allebei hielenlikkers van de laars die hun trapt. Het enige verschil is het soort extremisten waar ze achteraan huppelen en excuses voor bedenken.

 3. Ehsan Jami heeft ondertussen opgemerkt dat het mogelijk is om afstand te doen van de Iraanse nationaliteit. Ik heb mijn artikel aangepast en een link naar de regelgeving bij de Staatscourant geplaatst. Afstand doen is in de praktijk heel moeilijk tot onmogelijk en leidt er vaak of vrijwel altijd toe dat je niet meer naar Iran kunt reizen. Daarnaast kan/hoeft een vluchteling geen afstand te doen omdat die niet aan het herkomst hoeft te melden waar die naartoe is gevlucht.

  Dat Jami eventueel afstand zou kunnen doen, maakt het niet minder schandalig dat hij voor een partij werkt die mensen met twee of meer nationaliteiten hun passief kiesrecht wil ontnemen en die de grenzen wil sluiten voor alle migranten uit Islamitische landen dus ook Iran. Hij steunt dus nog altijd een partij die de etnische groep waartoe hij behoort wenst te discrimineren.

  Hoezo geen zelfrespect?

  Ik heb overigens mijn twijfels of de Iraanse overheid zou meewerken als Jami nog geen afstand heeft gedaan.

  Iran
  De rechtspraktijk maakt het onmogelijk afstand te doen van de Iraanse nationaliteit.
  Voor naturalisatieverzoeken op of na 1 oktober 2010 ingediend, hoeft daarom geen
  bereidheidsverklaring tot het doen van afstand meer te worden ondertekend.
  http://www.kennisbankburgerzaken.nl/algemeen/toonBijlage.asp?id=532

  Iran

  Afstand is mogelijk indien de verzoeker 25 jaar of ouder is. Het doen van afstand wordt derhalve alleen gevraagd indien op het moment van indiening van het naturalisatieverzoek de verzoeker 25 jaar of ouder is en deze niet is vrijgesteld van de afstandsverplichting.

  De Iraanse overheid staat geen afstand van de Iraanse nationaliteit toe wanneer betrokkene niet heeft voldaan aan de militaire verplichtingen. In dat geval geldt dat op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap betrokkene is vrijgesteld van de afstandsverplichting, mits hij met een gelegaliseerde verklaring van de Iraanse autoriteiten aantoont dat hem vanwege niet voldane militaire verplichtingen geen toestemming wordt verleend om afstand te doen van de Iraanse nationaliteit.

  http://wetten.overheid.nl/BWBR0027122/Artikel9/91b/Bijlage1/Tekst/geldigheidsdatum_04-05-2010

  Ik denk zelf niet dat Ehsan Jami zijn dienstplicht heeft vervuld of gaat vervullen in Iran. Ik denk ook niet dat de Iraanse overheid hem aardiger gaan behandelen dan Iraniërs in het buitenland die zich niet laag dunkend over het regime uitlaten.

 4. Deze jongen is een voorbeeld van een 1e generatie niet westerse allochtoon die veel talent had/heeft maar die in verkeerde handen terecht is gekomen. Zowel een Afshin Ellian als Geert Wilder hebben deze jongen gebruikt voor hun eigen doeleinden.

 5. Als Ehsan Jami echt slim was geweest dan had hij zich niet laten gebruiken.

 6. Wat heeft het er te mee te maken dat iemand hem “altijd al een wijf gevonden heeft”?? Als die jongen homo zou zijn, moet hij dan in dit forum daarop ook nog eens worden aangevallen?
  En inderdaad is hij gebruikt door (extreem) rechts. maar ja, als links een klein beetje naar zijn motieven en ideeen had geluisterd, ja dan….Kritiek op de islam is bij links helaas niet mogelijk. Een of andere imam zei het terecht, een jaar of wat geleden: linkse groeperingen in Europa, dat zijn de nuttige idioten. Helaas maar al te waar. Maar goed, Sofia heeft die 100.000 vermoordden al aangehaald.

 7. Nou euh Cor, ik noem hem geen wijf omdat hij een homo is of niet is want dat interesseert mij toevallig helemaal niks. Ik bedoel het in de betekenis van “zeikend jankwijf”. Iets waar ik overigens een hekel aan heb. En omdat zijn positie in het genoemde artikel werd vergeleken met de positie van een vrouw.

  Dat heeft dus alles met dit artikel te maken, in tegenstelling tot jouw reactie die er hoegenaamd niets mee te maken heeft.

  Overigens, de motieven van dit hysterische jankwijf, de extremist Jami, daar veeg ik mijn reet mee af en ik hoop dat “links” mijn voorbeeld volgt.

Reacties zijn gesloten.