Waarom Asscher?

Eigenlijk had ik het vandaag even willen hebben over Frans Timmermans die kennelijk meent dat de wereld op zijn opvattingen zit te wachten een uur na de mysterieuze en gruwelijke moord op een al heel lang geleden uitgerangeerd politicus. Is er al een trouwring gevonden Frans? Er kwam echter iets belangrijkers dan de opvattingen van een narcist tussendoor van de hand van de door mij zeer gerespecteerde Huib. Hier bekritiseert Huib mij omdat ik Asscher genoemd heb in de titel van dit stuk waarin ik mijn gal uitspreek primair over dat stuk drek van een Schut.
Het stuk van Huib klinkt als een klok. En ook waardeer ik het enorm dat hij de moeite heeft genomen zich uit te spreken.
We zijn het in de kern roerend eens. De discussie gaat eigenlijk over of je mensen als Asscher niet van je moet vervreemden in je afkeer van Wilders en of de man niet op een hoop met hem geveegd moet worden. Huib vindt dat fout en zelfs gevaarlijk. Ik vind het gevaarlijk de ware aard van Asscher zoals die in mijn opinie is te miskennen.

Een paar dingen.
Haat jegens wie dan ook wegens zijn ras, seksuele geaardheid, politieke gezindheid of religieuze overtuiging is uit den boze.
Ik kan niet tegen onrecht. Waar het gaat over antisemitisme als zodanig is het zo dat ik me er hele grote zorgen over maak want moslim-haters zijn wat mij betreft per definitie eveneens antisemieten. Wie één mens haat, haat élk mens en het mens zijn zou je kunnen zeggen.

Mij interesseert het net als Huib of wie ook op deze site geen bal wat het ras is van Asscher want iemands ras is alleen van belang voor nazi’s als die welke Huib genoemd heeft. Het was ook met het al of niet vermeende ras van de minister in kwestie in de hand als ‘stok’ dat er op geroepen werd destijds Krapuul de mond te snoeren en politici daartoe opgejut werden dat even te bewerkstelligen. Ook het verleden van of het milieu en de tradities waar Asscher uit voortkomt zijn bij hoe ik deze man als minister bezie en beoordeel niet relevant. Dat is alleen relevant voor in feite antisemieten als Schut die bij kritiek op de minister meteen beginnen te joelen ‘ja maar de man is joods!’ Hoe primitief en vals kan een mens zijn.

Wat mij wel interesseert is het feit dat Lodewijk Asscher moskee-besturen op hun donder geeft van moskeeën die bloot staan aan vernieling of bedreiging.
Dat hij treiterwetjes invoert om geldverkeer met landen als Marokko te frustreren louter en alleen om de onderbuik van dit godvergeten Klu Klux Land te bevredigen.
Ook het feit dat Asscher lid is van een partij waar racisme en vreemdelingenhaat net zo goed schering en inslag zijn (wat voor een kronkel moet je wel niet hebben als je termen kunt verzinnen als ‘etnisch monopolie’ of zoals weer een ander in die club die het heeft over ‘vernederen voor de eigen groep’? Het zijn wel termen gebezigd door niet de eerste de besten daar in die partij) als bij de VVD en de club van die wannabe massamoordenaar en etnisch zuiveraar vind ik van belang.

Wat ik ook ronduit schokkend vind is dat zodra in ‘Trouw’ erop los gefantaseerd wordt over ‘jihad-wijken’ Asscher meteen vooraan staat met zijn grote waffel om er iets over te zeggen. En dat niet om te de-escaleren of de kwibus die met dat lulverhaal kwam eens de oren van het hoofd te vragen over iets dat riekt naar aanzetten tot haat en laster. Nee, om de bruine walm van diarree nog even verder aan te wakkeren. Want waarom anders ouwehoeren over ‘alleen de Nederlandse wet geldt’ en ‘aanpak is een taak van de gemeente’? Zo versterkt hij het frame als minister terwijl hij slechts oppervlakkig bezien zich distantieert van Perdiep en Wilders. Buitengewoon kwalijk. De enig juiste reactie op dat lulverhaal die er had moeten komen heb ik net al genoemd. Als een miljoen islamieten massaal aangezegd wordt dat ze levend mogen verbranden in hun gebedshuizen of wanneer een nazi-feeks als ene Sylvana uit Rotterdam die wenst dat mensen aan bomen mogen bungelen haar zegje mag doen bij de EO dan kunnen al die op grond van hun afkomst en religie bedreigde mensen het wat de minister voor schedelmeetzaken betreft doen met een lullig kwootje van hem op Twitter uit een grondwet die steeds meer een aanfluiting is.

Van het jongste ‘wapenfeit’ van fascistisch Nederland namelijk het voornemen om mensen in bepaalde omstandigheden hun nationaliteit af te nemen in weerwil van alle internationale verdragen – een voornemen dat bij voorbaat al een hele specifieke groep slechts vanwege afkomst en religie criminaliseert en verdacht en maakt – was Asscher geloof ik niet echt afkerig. Neurenberger Rassenwetten 2.0 net als die hedendaagse versie van de Ariër-verklaring die ‘de bruintjes’ van hem moeten tekenen bij voorbaat verdacht als ze wat hem betreft zijn. Hij wilde verder toch ook graag net als die hysterische gek van een Buma een gedachtenpolitie in de vorm van een verbod op ‘shariapartijen’? ‘Jihadisme’, ‘sharia’ of wat Bruin II daar kennelijk ook onder verstaat, is de enige vorm van ’terreur’ en ‘bedreiging’ die men kent en vooral: wenst te kennen.

Ik voel me echter behoorlijk bedreigd als ik columnisten in hun kranten zie schrijven dat ze zich met Breivik verwant voelen. Heb ik de minister niet over gehoord, evenmin over de VVD-politici die in navolging daarvan er eveneens gewag van maakten Breivik helemaal top te vinden of te pleiten voor concentratiekampen en getto’s. Met zo’n partij, met lieden die dit soort ideeën aanhangen werkt Asscher gewoon samen alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Zijn premier vindt een bende nazi’s een ‘hele normale partij met hele normale standpunten’ en er is wat Asscher betreft ook niets op tegen om de term ‘Judenfra-‘ pardon ‘Marrokanenprobleem’ te gebruiken en onder die noemer mee te gaan in een racistisch debat met figuren die problemen hebben met de onderbuik en de baarmoeder.

Daar komt verder nog bij dat deze man medeplichtig is aan het mensen verachtende vreemdelingen- en vluchtelingenbeleid van zijn collega Schreibtischmörder Teeven, ik hem nog nooit gehoord heb over de praktijken van genocide-staat Israël of over hoe het eventueel zou moeten zijn in zijn optiek met – nu we het er toch over hebben – de nationaliteit van diegenen die met hun ‘vrijwilligerswerk’ voor het IDF die genocide actief steunen. Ook de regering waar hij aan deelneemt is een van de trouwste zo niet de meest trouwe bondgenoot van genocide-staat Israël.

Het hele air van selectieve verontwaardiging (toen Asscher de uitlating deed die onder bijgaande foto is geciteerd, had ie geloof ik niet de EO op het oog) en aandacht welke die man om zich heen heeft hangen en etaleert, die hele pregnante bruine walm die om Asscher heen hangt is iets wat mij in elk geval mateloos stoort en bij mij het vermoeden al enige tijd geleden heeft laten ontstaan dat deze minister in zijn hart het helemaal niet fundamenteel oneens is met degene die in een bierkelder zijn nazi-aanhang ‘minder, minder, minder’ liet brullen en toezegde dat wel even te ‘gaan regelen.’
Iets wat moreel volstrekt verwerpelijk is, daarvan is het niet zo dat dat louter en alleen vanwege die morele verwerpelijkheid niet kan bestaan of ondenkbaar is. Vandaar dat ik het heel wel mogelijk acht dat Asscher ooit nog wel eens een functie zou kunnen bekleden in een regime-Wilders waarin Bart Schut gezien zijn gedrag eveneens uitstekend zou passen. De man deugt niet en in dit land is alles mogelijk.
Vandaar de titel destijds.

Er is in Nederland een generatie die zenders op t.v. heeft waarop een heleboel rotzooi de huiskamer binnenkomt.
Er is in Nederland een generatie die zenders op t.v. heeft waarop een heleboel rotzooi de huiskamer binnenkomt.

1 gedachte over “Waarom Asscher?”

  1. Pingback: Een kwalijk stukje van Huib | Krapuul

Reacties zijn gesloten.