VVD wil zzp’er in pensioencollectief

Soms begrijp ik helemaal niets van de VVD. Altijd sturend op zelfredzaamheid en zo min mogelijk overheidsbemoeienis, zeker als het gaat om het bedrijfsleven. Nu komt Helma Lodders van de VVD met een plan om het pensioen van zelfstandigen collectief te organiseren.

In de opvatting van de VVD is de zelfstandige onderverzekerd en dienen daar maatregelen tegen genomen te worden. De VVD wil dat zelfstandigen via de zogenaamde PPI, Premiepensioeninstelling, zich collectief gaan verzekeren. Een Premiepensioeninstelling (PPI) is een pensioenuitvoerder in Nederland, naast verzekeraars en pensioenfondsen, die pensioenregelingen uitvoert en pensioenvermogen opbouwt, maar niet zelf het risico draagt. Dus de zelfstandige wordt geacht zich voor zijn pensioen te verzekeren en dient daarbij zelf al het risico te dragen.

De kern van PPI is dat werkgever en werknemer, in geval van een zelfstandige dezelfde persoon, een premie inleggen en dat de PPI organisatie dit naar eigen goeddunken belegt. De hoogte van het rendement hangt af van de inleg en het beleggingsrendement. Dat kan dus een hoog risico inhouden voor de zelfstandige. Als de werknemer met pensioen gaat moet hij of zij met dat kapitaal zelf een levenslange uitkering kopen bij een verzekeraar. De PPI regelt niets voor nabestaanden. Een partnerpensioen moet apart geregeld worden bij een verzekeraar. Ook arbeidsongeschiktheid moet apart verzekerd worden.

De adder onder het gras is dat op deze manier het kapitaal bij zelfstandige ineens binnen handbereik van de Overheid komt. Ook stelt de VVD dat het vrijblijvend is, toch zal dit in beperkte mate gelden. Een collectief regelen vanuit de Overheid is alleen dan zinvol als de beoogde doelgroep zich ook daadwerkelijk daarbij aansluit. Een collectief regelen waar maar enkele zelfstandigen aan deelnemen, is volkomen waardeloos. Dus zodirect heeft de zelfstandige de keuze of om zich niet te verzekeren voor pensioen of zich aan te sluiten bij het collectief dat de VVD hem voorschotelt. De marktwerking op pensioenen voor zelfstandigen wordt op deze manier effectief om zeep geholpen. Het ligt voor de hand dat er dan grenzen worden gesteld aan het gewenste rendement en het bedrag van pensioen waartegen de zelfstandige zich moet verzekeren. Langs die weg gaat de overheid sturen op de pensioenpremies, kapitaal, reserves en rendement. Voor de Overheid erg gunstig want er komt ineens een collectief bij dat als belegger kan opereren op de obligatiemarkt. Het aantal zelfstandigen is ongeveer 800.000. Rekent u maar uit als die ineens collectief pensioenpremie gaan inleggen bij een PPI. En dat is gunstig voor de staatskas. Hoe meer kapitaal beschikbaar komt op de obligatiemarkt, des te gunstiger dat is voor de rente die de overheid moet betalen. De VVD tracht via een achterdeurtje de staatskas te spekken. En een dergelijke spaarpot is een prachtige bron van inkomsten voor de belastingdienst als het gaat om fiscalisering van het pensioen.

Het merkwaardige is dat de VVD zich ineens actief gaat mengen in de wijze waarop een zelfstandige zijn leven inricht als het gaat om verzekeren. Moet de ZZP zich zodirect dan ook collectief gaan verzekeren voor werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid? Die laatste wetgeving, WAZ, is juist door Gerrit Zalm[VVD] beëindigd, waarbij de inleg van bijna 2 miljard euro in de staatskas verdween. Een zzp’er kiest er juist bewust voor om zijn zaken zelf te regelen ook als het gaat om zijn pensioen. Er zijn meerdere ZZP collectieven die dit al geregeld hebben en daar geen Overheidsbemoeienis bij nodig hebben. Blijkbaar begrijpt de VVD, “de partij voor de ondernemers”, zelfstandige ondernemers niet.

 

Verscheen eerder op hgroen.wordpress.com. Auteur: Hans Groen.

11 gedachten over “VVD wil zzp’er in pensioencollectief”

 1. Waar komt die kreet ZZP toch vandaan de hele tijd? Dat is helemaal geen bestaande bedrijfsvorm. De meeste ZZP’ers zullen een eenmanszaak hebben, maar ook een BV, een EESV enz enz is mogelijk. Hoe ga je dit regelen voor al die verschillende bedrijfsvormen? En wat nou al je met een eenmanszaak besluit om eens iemand in dienst te nemen? Word je dan weer uit de regeling geknikkerd? En weer een hele papierwinkel als het met dat personeel toch niet zo lekker liep?

 2. Maar goed, feit blijft dat een ZZP’er geen bedrijfsvorm is. Een ZZP’er bestaat dus in de wet niet eens. Moeten ze eerst dat regelen dunkt me. En een nieuwe bedrijfsvorm bedenken waarbij personeel aannemen uitgesloten is lijkt me trouwens ook niet praktisch.

 3. Bij het ministerie van sociale zaken is die term fijntjes geïntroduceerd voor wegwerkers en andere zwoegers die natuurlijk nooit van hun leven meer een vast contract mochten krijgen en dus als “zelfstandige” zich aan konden melden voor een klus. In oude tijden heette je dan dagloner, maar zelfstandige zonder personeel dat klinkt al bijna alsof je zelf wel personeel zou kunnen hebben in plaats van het niet meer te zullen worden.

  (Heb bij sociale zaken gewerkt – als zzp’er natuurlijk – en keek mijn ogen nog uit toen ik de term tegenkwam. Kijk inmiddels nergens meer van op.)

 4. gedurende de communistische jaren bestonden in diverse oostbloklanden ook ZZP ers.
  Zodra deze mensen personeel voor zich lieten werken veranderden ze in kapitalistische uitbuiters(volgens de dappere overheidsamtenaren)

  Wanneer Roemer en Rutte samen nederland gaan besturen is het paradys bereikt.
  Kapitalistisch bedryfsleven voor de bazen en Jan de arbeider en Henk en Ingrid onder socialistische discipline.
  En duizenden ZZP ers om de boel draaiend te houden.

 5. voor het grootste deel zijn de ZZPrs die ik tegenkom via mijn werk lui die uit een reguliere baan kozen weg te gaan omdat ze geen sociale lasten wilde betalen , een soort Libertairen dus .. laat ze zich dan ook prive vezekeren voor wat dan ook ..

 6. Lijkt me een absolute onzinreden. Dom ook.
  Je word ondernemer omdat je wil ondernemen. Als je denkt goedkoop uit te zijn omdat je geen sociale lasten betaald kom je bedrogen uit. Als er echt stom genoeg zijn om met die reden zelfstandig te worden zullen ze het niet lang maken.

  Wat wel vervelend is voor “ZZP’ers” is dat de meesten een eenmanszaak hebben. Die kunnen moeilijk wat kapitaal opbouwen voor de tijden dat het rustig is. Het alternatief is een BV beginnen. Nadeel daarvan is weer dat je een minimumloon hebt, ook in de tijden dat je dat wegens weinig inkomsten helemaal niet kunt betalen.

  Die onzekerheid maakt dat dat er veel zijn die menen het te kunnen stellen zonder allerlei toch wel noodzakelijke maar erg dure verzekeringen, die bij elkaar vele honderden euro’s per maand kosten. Maar als het zoals hier gaat om een pensioen, dan kan er gewoon gespaard worden, belastingvrij, dus ik snap werkelijk niet waar die vvd drol het over heeft.

Reacties zijn gesloten.