VVD programma: niet opbouwen, maar afbreken

Na anderhalf jaar gemodder met de PVV wat ertoe heeft geleid dat er op de diverse terreinen alleen maar achteruitgang is geboekt, doet de VVD met haar nieuwe programma er nog een schepje bovenop. Zorg, sociale zekerheid, milieu, ontwikkelingssamenwerking. Met een botte bijl wordt het laatste restje van de Nederlandse maatschappij vernietigd. De ongeluksmachine van de VVD draait op volle toeren.

Het is dezelfde mantra die de VVD jaar in, jaar uit verkondigt. Minder overheid, minder regels, minder belastingdruk. Het blinde geloof in de markt die juist verantwoordelijk is voor de crisis waarin we nu verkeren. En ondanks alle stoere taal laat de praktijk zien dat het vooral retoriek is. Rutte is in Europa uitgespeeld. Zijn mening is niet meer van belang. Hij keft wel, maar is een onderdanige volger van Merkel. Maar het nieuwe programma laat vooral duidelijk zien in welke mate de VVD anderhalf jaar lang haar eigen opvattingen heeft verloochend om toch vooral aan de macht te komen.

Economie

De SGP zal wel vloeken in de kerk. De zondagsopenstelling die Rutte anderhalf jaar lang in de la hield om de SGP te bedienen, wordt toch ingevoerd.  Pensioenfondsen moeten in de Nederlandse economie investeren. Merkwaardig, want dat doen ze al. Op welke wijze dat moet gebeuren is niet duidelijk. Worden er regels versoepeld, komt er subsidie? Het zal vooral een wassen neus zijn. Fondsen spreiden bewust hun investeringen om risico’s kleiner te maken. Daar kan de VVD weinig aan veranderen. De WW uitkering van 6 maanden wil de VVD terugdraaien. Daarmee breekt zij met het Lenteakkoord. Dat betekent wel dat de lasten op de schouders van de overheid komen. Die WW gaat wel omhoog maar wordt qua duur sterk beperkt. Mocht u per ongeluk een foutje maken met uw uitkering, verliest u deze uitkering en moet u alles terugbetalen. Uitkeringen die trouwens worden samengevoegd in een participatiewet. Een andere loze kreet is de opmerking dat het voor werkgevers makkelijker wordt om mensen met een beperking aan te nemen. Dit soort kreten valt wel op. Als het gaat om werknemers of mensen met een uitkering, dan staan er concrete maatregelen. Betreft het werkgevers dan zijn de zinnen ineens vrijblijvend.  Bijzonder is de opmerking onder ‘Energie’ dat alle subsidieregelingen worden afgeschaft. Ik betwijfel ten zeerste of dat ook de subsidieregelingen betreft voor fossiele energie bij de grootverbruikers.

Onderwijs

Een partij die zo prat gaat op innovatie en kenniseconomie, besteedt amper aandacht aan het onderwijs. De leraar is vooral de klos. Als deze niet goed presteert dan wordt hij ontslagen. Maar op welke wijze wordt dat beoordeeld? Welke kwaliteitseisen stelt de VVD dan aan de scholen? Vaagheid ten top. Ook mogen universiteiten, hogescholen en mbo leerlingen gaan toetsen op geschiktheid en motivatie. Dat klinkt leuk maar wanneer is een leerling gemotiveerd en wat is geschikt? Er zijn nu al toelatingseisen maar op welke wijze worden deze aangepast? Wederom een vaag verhaal. En om het belang van de kenniseconomie nog te benadrukken staat als laatste bullet, bijna weggestopt, dat de VVD meer in fundamenteel onderzoek wil investeren. Onderzoek waar Rutte-I juist op bezuinigd heeft.

Zorg

Het begint op zich goed. Meer ruimte voor de huisarts en de wijkverpleegkundige. Maar bij het ziekenhuis gaat het al weer mis. De VVD heeft haar mond vol over verspilling en kiest dan voor verdere specialisatie en fusies van ziekenhuizen. U als patiënt mag dan verder reizen, maar dat moet je er dan maar voor over hebben.  Op zich valt daar wat voor te zeggen omdat hoogwaardige specialistische behandelingen behoorlijk gespreid zijn, waardoor per ziekenhuis hoge investeringen nodig zijn. Dat kan zeker slimmer, maar de VVD kennende, waar ligt dan de grens? Kijk je naar het beleid wat Hoogervorst heeft ingezet, valt er weinig goeds te verwachten van deze maatregel. Met name als het gaat om weinig voorkomende ziektes.

Waar de VVD het niet over heeft is dat die verspilling ook grotendeels zit in de organisatiestructuren van die grote ziekenhuizen. De artsen zullen bij meer ziekenhuizen ingezet worden[vlieguren] maar daar knelt wel de schoen als het gaat om het beoordelen van artsen. Het huidige beoordelingssysteem van de zorgverzekeraars bestraft spreiding van uren over verschillende ziekenhuizen.

Het basispakket wordt compleet uitgekleed onder de noemer: alles wat niet echt nodig is, gaat eruit. Een opmaat voor rücksichtslos uitkleden van de basiszorg. U mag het zelf betalen, plus het gegeven dat de eigen bijdrage nog verder omhoog gaat. De scheiding tussen rijk en arm wordt nog verder opgetrokken en gaan we richting het Amerikaanse systeem.

De langdurige zorg wordt overgeheveld naar de gemeentes. Bijzonder hier dat het PGB weer op de rol staat, terwijl Rutte het afgelopen jaar juist verdedigde dat het zo duur was. Toch tot inkeer gekomen. Een naar zinnetje staat in de laatste bullet: Zwaardere straffen en meldplicht voor professionals. Ik word altijd zenuwachtig van dit soort opmerkingen. Wat bedoelen ze hiermee? Als een wijkhulpverlener een mishandeling van een kind over het hoofd ziet, gaat die hulpverlener dan op het schavot? Gaan we het falen van ons systeem afwentelen op die hardwerkende professional, die vaak moedeloos wordt van de bureaucratie en zijn/haar eigen machteloosheid omdat het systeem niet werkt en niet luistert? Het is een wraakzuchtige zin van de VVD die blijkbaar weinig op heeft met die professional.

Omgeving

De EHS kan het wel vergeten. Er komt een omgevingswet waarin alle omgevingsregels worden opgenomen. Procederen wordt nagenoeg onmogelijk gemaakt. De dictatuur van de bouwonderneming gaat gelden. Hier en daar een stadspark en de VVD is gelukkig. Belang van biodiversiteit is niet besteed aan de VVD. Die omgeving wordt nog verder aangetast omdat de VVD vol inzet op meer asfalt en uitbreiding van zee– en luchthavens.  Meer asfalt is minder files volgens de VVD. Maar dat verhaal gaat maar heel beperkt op. De oorzaken van files zijn veelzijdiger en laten zich niet oplossen met alleen meer asfalt. Het planbureau heeft onlangs doorgerekend dat de forenzentax een significante vermindering van het aantal files zal realiseren. En ook in het buitenland heeft de kilometerheffing tot drastische vermindering van files geleid. Dit alles is tegen dovemansoren gericht bij de VVD. Op nog meer plaatsen mag er zodirect 130 km gereden worden. Ondanks dat in Rotterdam wederom de gezondheidsrisico’s in kaart zijn gebracht en Nederland boven de toegestane grens opereert. Uw gezondheid is van geen belang bij de VVD. En mocht u ziek worden, dan kunt U maar beter een goede spaarrekening hebben.

Woningmarkt

De huurmarkt is ziek volgens de VVD. Daarom moet de helft van het huidige huurbestand bij coöperaties te koop worden aangeboden. De motivatie is volgens de VVD dat slechts 1 op 6 mensen een sociale huurwoning nodig hebben. Het is volstrekt onduidelijk waar dat nu op gebaseerd is. En die huren mogen ook nog eens 3% per jaar harder stijgen dan de inflatie. Dus binnen de kortste keren is er geen sociale huursector meer.

Uw hypotheekrente aftrek is niet meer heilig bij de VVD. De aftrek voor nieuwe hypotheken geldt alleen nog als u gaat aflossen. Die ongelijkheid aanbrengen zal de markt nog meer op slot zetten. Huidige bezitters zullen dan wel drie keer achter hun oren krabben voordat ze verhuizen en een nieuwe hypotheek nemen, want die zal duurder zijn omdat zij enerzijds meer cashout hebben door de aflossing en anderzijds omdat ze het aftrekvoordeel verliezen. Slechte maatregel dus. Ook een slechte maatregel is het voorstel dat banken carrière-perspectieven mag meewegen. Dat leidt tot hogere hypotheken waarvan maar afgewacht moet worden of de hypotheeknemer dat gaat waarmaken. Dit zal dus prijsopdrijvend werken en het aantal risicovolle hypotheken neemt dan toe. De VVD creëert een nieuwe bubbel in de huizenmarkt.

Overheid

Subsidieregelingen worden automatisch na 5 jaar afgeschaft. Zouden dit soort opmerkingen ook gelden bij infrastructurele projecten of bij projecten zoals de JSF? De VVD gaat zodirect selectief shoppen in subsidieregelingen die haar niet aanstaan. De Eerste en Tweede Kamer worden afgeslankt. Voor kleinere partijen een crime. Nu al kampen die met capaciteitsproblemen waardoor ze op sommige onderwerpen moeilijk mee kunnen komen of zelfs af moeten haken. Tenzij die kleinere partijen een one-issue focus innemen. Maar ook voor grotere partijen wordt het lastiger om een goede democratische controle uit te oefenen op de regering. Het parlement moet het al vaak afleggen tegen het kabinet omdat die een groot korps aan ambtenaren achter zich heeft. En qua grootte is het Nederlands parlement maar een middenmooter in vergelijking met andere landen.

De gekozen burgemeester staat weer op papier. Na een aantal debacles gaat de VVD nu met het voormalige D66 kroonjuweel zwaaien. Het gemeentebestuur moet hierdoor meer kracht en smoel krijgen. Retoriek van de bovenste plank. Alsof de benoemingswijze hieraan ten grondslag ligt. De inhoudelijke  kwaliteiten van de kandidaat lijken mij toch meer van belang.

Integratie

Anders zijn mag niet meer in Nederland. In plaats van het respecteren van verschillen en diversiteit streeft de VVD, net als de PVV, naar een eenheidsworst. In deze paragraaf wordt de invloed van de PVV klip en klaar. Geen boerka, eerste 10 jaar geen recht op uitkering. Spreek je onvoldoende Nederlands dan kan je geen aanspraak maken op het sociale stelsel. Daarbij vraag ik mij meteen af hoe dat zit met al die Engels sprekende buitenlanders, zoals Amerikanen. Er staan ook een aantal zaken in die gewoonweg niet kunnen omdat Nederland gebonden is aan de verdragen binnen Europa. Leers heeft zich er al op stuk gebeten, maar de VVD gaat het gewoon nog eens proberen. Het is namelijk onzin dat Nederland maar even zijn eigen plan trekt [opt-out]. Ook de inkomenseis voor Antillianen is dubieus. De Antillen zijn nog altijd onderdeel van het Koninkrijk. Daar kan je niet eenvoudigweg dit soort maatregelen doorvoeren. Dat neigt naar discriminatie binnen de landsgrenzen.

Illegaliteit wordt strafbaar. Ook over deze maatregel is het afgelopen jaar gesteggeld. Nog meer retoriek dus. Het stapelen van procedures wil de VVD afschaffen. Maar het is vaak de overheid die hier zelf voor verantwoordelijk is door slechte dossiers of overschrijding van wettelijke tijdsgrenzen. Altijd maar de bal leggen bij de asieladvocaten is een constante ontkenning van het falen van de overheid op dit punt. Wie liegt bij zijn aanvraag krijgt geen vergunning van de VVD. Maar dat is het heikele punt elke keer. Veel informatie valt niet te verifiëren, de achtergrond van vluchtelingen is vaak onduidelijk. Veel landen waar vluchtelingen vandaan komen, hebben geen GBA. Dit soort zaken valt in veel gevallen de vluchteling niet aan te rekenen. Ook de huwelijkseis van 24 jaar is strijdig met Europese wetgeving. Dat kan Nederland niet eenzijdig omhoog trekken. Leers weet daar alles van.

Veiligheid en rechtvaardigheid

Nou daar komt de eeuwige belofte weer van de VVD: Meer blauw op straat. 250 miljoen in extra agenten. Rutte-I had dat al beloofd maar had een merkwaardige rekentruc nodig. Efficiency verbetering door de vorming van het nationale korps moet uitkomst bieden. Het CPB weigert echter al jaren om dit soort dubieuze besparingen in te boeken. Ook in het bedrijfsleven leiden fusies zelden tot structurele kostenbesparingen. Door de schaalvergroting neemt de complexiteit van de organisatie toe, wat meer aansturing [management] vereist. Wat men links verdient, gaat er rechts net zo hard weer uit.

Verder wil de VVD een vorm van strafstapeling gaan toepassen. Bij meerdere strafbare feiten moet de rechter hogere straffen gaan opleggen. Daarmee wordt het maatwerk van de rechter onderuit gehaald, wat ook geldt bij de invoering van minimum straffen. De VVD blijft verder voorstander van de wietpas. De onzinnigheid van die pas is al ondubbelzinnig aangetoond. De handel is weer naar de straat verplaatst en daarmee ook de overlast en toename van criminaliteit.

De VVD doet zich voor als pleitbezorger van vrijheid en gelijkheid maar als je een mening verkondigt die hen niet aanstaat dan ben je niet welkom. Dus imams die het niet zo ophebben met integratie zijn niet welkom. Maar als Wilders de toegang tot Engeland wordt geweigerd, dan is het huis te klein. Ook is het vreemd omdat een aantal jaren geleden Mark Rutte nog verdedigde dat Mein Kampf voor iedereen toegankelijk moest zijn. Als de VVD werkelijk liberaal zou zijn, dan bemoeit de overheid zich niet met meningen en opvattingen van burgers, behoudens hun verantwoordelijkheid jegens de wet. Het liberalisme van de VVD is dan ook schone schijn. Een heel erg dun laagje vernis.

Buitenland

Diplomatiek verkeer is voor de VVD alleen van belang als er geld te halen valt. Dat bleek ook uit het beleid van de afgelopen anderhalf jaar. Menig diplomatieke post werd gesloten, terwijl een breed netwerk van posten juist van belang is als het gaat om bijdrages aan vrede en veiligheid. Waar je niet bent, praat je niet mee en heb je geen invloed.

Europa moet van de VVD Nederlandser worden. Ben benieuwd hoe draaikont Rutte dat uitlegt aan Merkel, Hollande of een Cameron. Europa moet van de VVD ook kleiner worden en de VVD wil de bijdrage verder verlagen. Ook dit is weer een wassen neus. Verdere verlaging zal door andere lidstaten niet geaccepteerd worden. En de bijdrage van Nederland loopt niet excessief uit de pas met andere landen.

Ontwikkelingssamenwerking moet het zwaar ontgelden. Volgens de VVD helpt het niet. Een aperte leugen. In veel ontwikkelingslanden is de armoede verminderd, ernstige ziektes nemen af en de ontwikkeling van burgers neemt langzaam toe. Dat ontwikkelingssamenwerking in het licht van de globale ontwikkelingen aan herziening toe is, wordt door weinig partijen bestreden. Maar het is wat anders om het dan maar de nek om te draaien. Organisaties als Artsen zonder grenzen, Warchild, Vluchtelingenwerk, doen verschrikkelijk veel en goed werk. Maar de VVD gaat mee in de rancune vanuit de PVV jegens de ontwikkelingssector. Zij laat zich niet leiden door feiten maar door een egoïstische inborst.

Conclusie

Het VVD programma laat zich lezen als een PVV programma. Nergens een toekomstvisie, nergens wordt werkelijk ingezet aan herstel en opbouw.

De VVD is vooral bezig om zaken af te breken die haar niet aanstaan. Ondanks dat er een wereldwijde financieel-economische crisis woedt, komt de VVD niet verder dan de opmerking dat binnen Europa de landen zich aan de afspraken moet houden.

Het klimaatprobleem bestaat volgens de VVD niet, want er wordt geen woord over gerept.

Ook de toenemende tekorten van grondstoffen bestaat niet.

En de maatschappelijke problemen worden beantwoord met het het eeuwige mantra van minder overheid.

Maar jaren van neoliberaal beleid, waardoor de overheid al op veel fronten zich heeft teruggetrokken heeft juist de problemen van onze samenleving niet opgelost. Integendeel. De marktwerking in de gezondheidszorg is mislukt. De sociale cohesie van ons land gaat hard achteruit. Het individualisme slaat door naar egoïsme en zelfs rancune. We gunnen elkaar niets meer en eisen alles voor onszelf op. Minder overheid is minder samenleving. De meest wrange resultaten van dat neoliberale beleid is zichtbaar in de bankensector. Omwille van winstmaximalisatie wordt er volop gemanipuleerd. Werknemers durven uit angst hier geen melding van te maken in een totaal verziekte bedrijfscultuur. Het deert de VVD allemaal niet. Het is ieder voor zich. En als u om welke reden dan ook niet in staat bent om mee te komen, dan rest u weinig meer dan de weg naar de voedselbank. Sociaal darwinisme ten voeten uit.

Dit stuk is eerder verschenen op de website van GroenLinkser Hans Groen.

1 gedachte over “VVD programma: niet opbouwen, maar afbreken”

  1. Er wonen teveel miljonairs in Nederland, blijkt nu. Hoe is het anders te verklaren dat 40% op deze partij gaat stemmen? Of zijn die mensen zo dom, dat ze denken dat ze miljonair zijn?

Reacties zijn gesloten.