VVD fuckt de Wajong

Een partij die eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht, eigen keuzes graag voorop stelt, heeft natuurlijk weinig tot niks op met mensen aan wie een vlekje zit, mensen die al dan niet door eigen schuld allerlei ellende is overkomen. Ziekte en handicap zijn eigen verantwoordelijkheid en je ziet verder maar hoe je het oplost. Geld noch betrokkenheid valt van de toppers van de VVD te verwachten. Nou ja, theoretisch zijn VVD-ers wel betrokken natuurlijk want het zijn nette mensen, maar in de praktijk valt het wat tegen.

Vooral als het gaat om het sociale vangnet. Dat moet bij de VVD zo klein mogelijk en de gaten in die netten moeten dan weer zo groot mogelijk.

Dit voor de balans.

Tjonge…. Moet dat nou weer zo, al dat gebash?

Ja, dat moet even zo.

De VVD is weer eens niet eerlijk, niet open, niet transparant. Verbazing alom.

Smerige communicatie is their middle name, vooral zo rond de verkiezingen.

Verhullende taal gebruiken ook.

En dan stiekem iets heel anders bedoelen dan je zegt.

Even een voorbeeldje.

Mensen die tegenwoordig gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard, komen in de bijstand terecht. Dit omdat er van uit wordt gegaan dat voor iedereen met welke ziekte/beperking dan ook wel werk te vinden valt. Zelfs al kun je alleen nog maar een dekseltje omhoog tillen dan wordt er gezegd dat je dat dekseltje altijd nog wel ergens op een potje kunt draaien. Met deze geweldige mogelijkheden maak je ik weet wel niet hoeveel kans op een fijne baan. Een baan waarin je jezelf kunt ontwikkelen of zo. Zelfs als dekseltjedraaier zijn je kansen op ontwikkeling reuze. Ontwikkeling is een keuze!

Werkgevers staan in rijen van 10 opgesteld voor de deuren van de sociale dienst om iemand met een ziekte of een beperking aan te nemen, maar niet heus. Niemand wil mensen waar een vlekje aan zit. Het risico is te groot en de begeleiding en aanpassing van de werkplek kost teveel tijd en geld en administratie. Zo simpel is dat. Zo hard zit de wereld in elkaar.

Mensen met een beperking, chronisch zieken en mensen die getroffen zijn door allerlei soorten ellende komen allemaal in de bijstand. De kans dat ze vanuit de bijstand aan het werk komen, is nihil. 71% van de mensen in de bijstand komt er nooit meer uit. Ze zeggen dat je dan een grote afstand hebt tot de arbeidsmarkt.

Volgens het onderzoek “Langdurig in de Bijstand” van het CBS uit 2018 ontving 71 procent van de bijstandsontvangers eind 2016 langdurig bijstand. Eind 2016 ontving 47 procent van de langdurige bijstandsontvangers al 5 jaar of langer aaneengesloten bijstand. Tussen eind 2016 en 30 november 2017 is 5 procent van de personen die eind 2016 langdurig in de bijstand zaten uitgestroomd uit de bijstand. De vraag is hoe lang deze mensen aan het werk zijn gekomen. Meestal gaan ze tijdelijk de bijstand uit en keren ze vervolgens via de draaideur weer terug. De vraag is ook of ze er financieel op vooruit zijn gegaan. Die vraag is gemakkelijk te beantwoorden: door de armoedeval is de kans op financiële vooruitgang nihil. Kans op toeslagen-ellende is echter heel groot.

De VVD weet best dat mensen in de Bijstand kansloos zijn. En toch schrijft ze in haar standpunten dat ze wil dat mensen herkeurd worden. Het gaat hier om mensen die al langere tijd in de Wajong zitten. Ze wil Wajongers onderwerpen aan een stressvolle herkeuring om vervolgens zoveel mogelijk van hen in de bijstand te gooien.

Met deze actie haalt de VVD een fijne bezuiniging binnen. De bijstand is namelijk een stuk lager dan de oude Wajong. Dat is waar het om gaat.

En wat betekent dit voor de mensen die dankzij de herkeuring opeens weer als kansrijk gelabeld worden terwijl ze dat niet zijn?

Nou, ze worden nog armer dan ze al waren. De bijstand is al jarenlang te laag om van te leven.

Met hun hoge ziekte- en zorgkosten kunnen ze nergens meer heen omdat gemeentes als een malle bezuinigen op de bijzondere bijstand (alle geld gaat naar mensen met schulden) en de kans dat je nog meerkosten vergoed krijgt, is bij steeds meer gemeentes steeds minder. Geraniums hebben het beter dan jij het hebt. Geraniums komen net zo vaak de deur uit als jij dat doet.

En stel dat je een partner hebt met een inkomen…. Nou, dan krijg jij mooi geen uitkering meer. Dus je bent of alleen met bijstand of de rest van je leven afhankelijk van je partner of ouders. En dan maar hopen dat je nooit ruzie krijgt. Zo werkt dat in de bijstand. Emancipatie is zooo jaren ‘60.

Tot zover de zegeningen van de Bijstand. Durf je het aan om nog meer shit te lezen over de bijstand, lees dan hier, als je durft!

Nog even over dat standpunt van de VVD over de Wajong en herkeuringen. Staat dat nog steeds op de website van de VVD? Nee, natuurlijk niet. VVD-ers zijn ‘nette’ mensen, toch? Zoals je kunt zien stond dat standpunt tot 30 januari 2021 op de website van de VVD. Nu niet meer. Het hele woord Wajong komt niet meer voor in het programma van de VVD maar hier is het programma.

Wat daarin staat, op pagina 20, krijgt de hoofdprijs in de vaagtaal-competitie:

“Een transparant beoordelingssysteem (schattingsbesluit) voor arbeidsongeschiktheid, dat beter aansluit bij de praktijk. Daarbij kijken we naar wat mensen wel kunnen en schrijven we mensen minder snel af.”

Vertaling: Herkeuring en bijstand.

Zo doen de doeners dat.

Daarom: fuck de VVD!