VVD: Europa verstoort bruine dromen

En dat is vervelend hè, maar niet getreurd, de neoliberalen hebben de oplossing:

De VVD wil de Grondwet namelijk zó aanpassen dat internationale regelgeving hier niet meer automatisch van kracht is als deze botst met Nederlandse wetten en regels.

Als de Europese wetten en Internationale verdragen te linksig en sociaal zijn en Nederland daarvoor wordt teruggefloten omdat er iets niet klopt met de a-sociale wetgeving hier, dan moet de neoliberale shitzooi er uiteraard toch doorgedrukt kunnen worden.

Op grond van de huidige situatie bepaalde een rechter onlangs dat kunstenaars recht hebben op een overgangsregeling nu een speciale subsidie voor hen is gestopt. Dat zou voortkomen uit het Europees verdrag voor de rechten van de mens.

Dat linkse gedoe van Europa moet maar eens afgelopen zijn vinden de VVD-Kamerleden Stef Blok, Klaas Dijkhoff en Joost Taverne.

De VVD vindt ook dat immigranten te gemakkelijk toegang krijgen tot uitkeringen op basis van internationale verdragen.

Immigranten een uitkering? Nee toch? Moet dat van Europa? Dan gaan wij zorgen dat in dit land onze (extreem) rechtse wetten belangrijker worden. Is dit alvast wat wisselgeld voor Wilders in verband met de nieuwe bezuinigingen?

Smerige zaak dit voorstel om de Grondwet te wijzigen, en dat presenteren ze dan onder het mom van méér macht voor de Tweede Kamer, wie kan daar nou tegen zijn hè?
De grondwet wijzigen om een nóg rechtser beleid te kunnen uitvoeren dan de Europese Unie en internationale verdragen toestaan, je zou toch denken dat de linksige oppositie moord en brand schreeuwt en met potten en pannen gaat slaan om die lui het spreken onmogelijk te maken?

Nee hoor, niks daarvan, slaap maar lekker door met zijn allen….

15 gedachten over “VVD: Europa verstoort bruine dromen”

 1. Gezien de teneur van dit bericht lijkt het erop dat sommige redactieleden van Krapuul een iets te bruine bril op hebben.
  De links in dit artikel verwijzen naar Trouw.nl, het artikel op Trouw.nl verwijst weer naar een artikel op NRC.nl, die als bron aan geeft een artikel in de papieren editie van de NRC.
  Hieruit blijkt dat de heren van de VVD geenszins van plan zijn om de internationale regelgeving buitenspel te kunnen zetten, waar het om gaat is dat ze regering en parlament de gelegenheid willen geven om vast te leggen op welke wijze internationale regelgeving moet worden uitgevoerd. Dit geldt NIET voor EU-regelgeving, deze wordt altijd uitgevoerd zoals deze is vastgelegd. Is ook logisch want EU-regelgeving komt pas tot stand nadat de parlamenten van alle lidstaten er mee akkoord zijn.

 2. @1 het is anders wel degelijk zo dat men bepaalde regels wil doorvoeren maar dat dat nu stuit op Europese regelgeving diegeldt, en de VVD wil dat via de Grondwet eventueel tegen kunnen houden.

 3. @2 EU regels kunnen niet tegengehouden worden omdat ze tot stand komen met goedkeuring van het nationale parlement. Als een land het er niet mee eens is, dan komen er geen EU regels.

 4. #1, en #4 – Het is veel ingewikkelder dat je denkt en (ultrarechtse) men wil een juridische deur open maken om de wetgeving van die bruine schitzooi ook voor de toekomst door te kunnen krijgen en veilig te kunnen stellen.
  Vooral met het oog op asociaal handelen tot het uiterste wat de internationale wetgeving niet altijd toestaat. Denk even aan verschillende beslissingen van VN karakter bijvoorbeeld.

  LeRoiDanse heeft het goed gezien aankomen.

 5. de rechtse club wordt steeds ranziger
  zie ik stef blok krijg ik spontaan last van onderbuikgevoelens:
  de neiging naar kotsen is nauwelijks te onderdrukken
  als ik naar dat bleke kille gelaat kijk moet ik stante pede aan beelden van wo II denken

  misschien een idee om ronald plasterk steun toe te vertrouwen om het politieke zootje ongeregeld dat nederland naar de gallemiezen aan het ‘werken’ is in zn eigen beerput te kieperen

 6. @1: Jaap:

  Als je leest over welke “gevallen”die VVD-ers zich druk maken, zijn het precies de zaken die te maken hebben met het terugfluiten van de NL-wetgeving omdat deze zelfs voor Oiropeesche wetgeving te gortig is.

  Denk je nou echt dat die bruine shitzooi veranderingen zou willen in de Grondwet om sociale verworvenheden te behouden?

  Doei, slaap lekker door.

 7. @5: Nexus:

  Zo zit het precies Nexus, ze kunnen niet voldoende stoom maken met hun rechts beleid, dus aanpassen die grondwet. Wat een tuig.

 8. @: JoeyRamone:

  quoot:[ misschien een idee om ronald plasterk steun toe te vertrouwen om het politieke zootje ongeregeld dat nederland naar de gallemiezen aan het ‘werken’ is in zn eigen beerput te kieperen ]

  Plasterk snapt er helemaal niks van. Die moet maar snel in een labje gaan werken hier of daar, kan hij veel beter. Die gaat echt geen rechtse club in de beerput smijten, daar is hij veel te bangig voor.

 9. De VVD vindt ook dat immigranten te gemakkelijk toegang krijgen tot uitkeringen op basis van internationale verdragen.

  Je ziet hier toch wel de “grootheid” van de VVD.
  Immers haar eigen achterban, de winkeliers en ondernemingen, zijn het grootste slachtoffer. Want uit allerlei onderzoekingen is gebleken dat die uitkeringen voor het grootste deel besteed wordt in winkels.
  En al die winkeliers hebben gezegd dat het eigenlijk een vorm van heling is, als zij profiteren van de uitkeringen van immigranten. Die immigranten dus die op kosten van de wél hardwerkende belastingbetaler zich proberen te verrijken door via Europa proberen in leven te blijven en zich van te voorzien die in het niet-westers land soms niet eens gewoon te verkrijgen is.
  Je ziet ook de consequente houding van de VVD, samen met de PVV die immers er ook op staan dat de HRA, die in “Europa” gezien wordt als een wangedrocht, blijft behouden omdat die HRA er juist voor zorgt dat vooral mensen met veel geld het meest profiteren, terwijl dat ten koste gaat van mensen die minder verdienen, maar dat is dan ook terecht, want alleen mensen die geld weten waarderen en niet alles maar uitgeven, horen het beheer te krijgen over het geld. En daar moet “Europa” zich niet mee bemoeien.

 10. #9, LRD heb je weer gelijk (moet je geen gewoonte van maken, hoor!) : ” Plasterk snapt er helemaal niks van.”

  Inderdaad goed wetenschapper die denkt dat alles altijd in het Ivoren Toren aanwezig zou zijn.

 11. @9 ronplas is niet bang, hooguit te fatsoenlijk
  ik heb het idee dat het op een intelligente, subtiele manier wel kan
  zeker als de weldenkende intelligentsia als een blok achter hem gaat staan
  de leeghoofdige kille pvvd politiek heeft ook z’n kwetsbaarheden
  dat zullen ze ook gaan merken

  tja, hoop doet leven he, koning…

 12. #11 schreef:

  Al eerder waren ze in het offensief tegen de Raad van Europa – geen EU-instelling.

  Precies! Het gaat ze niet om de EU, maar om Straatsburg – de rechterlijke macht. Net als de PVV vindt de VVD het maar niks dat wetten de toetsing aan grond- en mensenrechtenstandaarden moeten kunnen doorstaan; iedere rechter of senator die hen de voet dwars zet krijgt de wind van voren omdat hij/zij zou ‘politiseren’ (en dat is toch allesbehalve dualistisch).

  Zie over het gewraakte NRC-artikel ook: http://www.publiekrechtenpolitiek.nl/vvd-op-de-bres-voor-de-nationale-staat/ (op die site staan nog meer artikelen over de kruistocht van de VVD tegen het EHRM en aanverwanten).

 13. #14,het betreft hier een achterlijke rechtse politieke coup van de VVD tegen de Grondwet en de Mensenrechten instituties, tradities en wetgeving.

  Terug naar de MiddelEeuwen: iedereen is slaaf! (van de VVD elitair clubje)

Reacties zijn gesloten.