VVD-er Malik Azmani: College voor de Rechten van de Mens is een links comité

Logo_College_blok_rood_rgb658X292Vanmorgen in de uitzending van Radio 1 Journaal leverde de model geassimileerde Malik Azmani commentaar op de uitspraak van het College van de Rechten van de Mens inzake het volgende verzoek:

Verzoekster vraagt het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) om te beoordelen of verweerder jegens haar verboden onderscheid op grond van godsdienst heeft gemaakt bij de afwijzing voor de functie medewerker alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV medewerker) vanwege het feit dat zij mannen geen hand geeft en traditionele kleding draagt.

Ten aanzien van de kleding oordeelt het college:

Nu als onbetwist vaststaat dat verweerder geen kledingvoorschriften hanteert en verweerder medewerkers in dienst heeft die traditionele, niet-Westerse kleding dragen, oordeelt het College dat verweerder genoegzaam heeft aangetoond dat verzoekster niet is afgewezen vanwege haar traditionele kleding.

Maar ten aanzien van het handen schudden stelt het college:

Het College is er op grond van het voorgaande niet van overtuigd dat in de omstandigheden van dit geval door indienstneming van verzoekster die mannen geen hand geeft, het belang van verweerder zodanig wordt aangetast dat het belang van verzoekster daarvoor zou moeten wijken. Hetzelfde geldt voor het belang van verweerder dat zijn medewerkers geen onderscheid op grond van geslacht maken. Hierdoor ontbreekt een objectieve rechtvaardiging voor het gemaakte onderscheid. Het College oordeelt dan ook dat verweerder jegens verzoekster verboden onderscheid op grond van godsdienst heeft gemaakt door haar af te wijzen voor de functie AMV medewerker omdat zij geen hand geeft aan mannen.

Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt de uitspraak te willen negeren. Dat kan omdat de uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens niet bindend zijn. Volgens het Parool is de Tweede Kamer woest op het College.
“Handen schudden hoort erbij” dus met andere woorden onze gewoontes overstijgen jouw recht als mens om zowel in het openbaar als privé je godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften.(bron)

In het eerder genoemde artikel in het Parool zegt Azmani:
“Op wat voor planeet leven die mensen? Ik denk niet dat dit aansluit bij wat we in Nederland normaal vinden. Het is ook een totaal verkeerd signaal naar mensen die naar ons land komen. Juist bij het COA moeten we duidelijk maken hoe we in Nederland met elkaar omgaan.”

In het programma Radio1Journaal (08:00-09:00 vanaf 37:00) gaat Azmani nog een stapje verder.

“Het is een bizarre uitspraak. Een totaal verkeerd signaal aan mensen die ons land binnen komen. Mannen en vrouwen zijn gelijk, handen schudden hoort erbij. En op het moment dat een vrouw (als werkneemster bij het COA) een man geen hand geeft, dan wekt dat de indruk dat dit normaal is in Nederland en dat is het niet.”

Op de vraag of je zo’n uitspraak van een College die de zaak getoetst heeft aan het EVRM zomaar kan negeren antwoord Azmani:
“Gelukkig gebeurt dat wel vaker. Ik vind het een links comité die totaal geen beeld heeft waar Nederland voor staat. ”

Heel duidelijk dus, mensenrechten zijn een linkse hobby en daar heeft hij als rechtse VVD-er niets mee.

1 gedachte over “VVD-er Malik Azmani: College voor de Rechten van de Mens is een links comité”

  1. Pingback: Je invechten om “een van ons” te worden | Krapuul

Reacties zijn gesloten.