“VS blijven grote afwezige in kinderrechtenverdrag”

Op 20 november viert de wereld de vijfentwintigste verjaardag van de ondertekening van de VN-Kinderrechtenconventie. Voormalig VN-assistent-secretaris-generaal Kul Gautam betreurt dat de VS dit verdrag nog steeds niet heeft geratificeerd.


Kinderrechten

De VN-Kinderrechtenconventie werd door 194 VN-lidstaten goedgekeurd, een unicum voor een mensenrechtenverdrag. Twee staten die niet hebben getekend, zijn Somalië en Zuid-Soedan. Door het gebrek aan overheidsgezag in deze staten is hun afwezigheid begrijpelijk.

Dat de VS, die zich graag een voorvechter voor mensenrechten noemen, de Conventie niet willen uitvoeren, is op zijn minst verbazend te noemen. (President Bill Clinton heeft het verdrag in 1995 als staatshoofd ondertekend. Om voor de VS in voege te treden moet het verdrag ook door het parlement worden geratificeerd. Dat is nooit gebeurd. – red. noot DWM die vervolgens gecorrigeerd is door Krapuul)
(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be