Vrijheid van discriminatie niet langer gegarandeerd

Jahahahaaa, dat gaat niet goed Geertje, het gerechtelijk tij begint te keren waar het jouw vrijheid van discriminatie meningsuiting betreft. De lijsttrekker van een partij met vergelijkbaar belachelijk betekenisloze naam als die ‘partij’ van opportunistische handopstekers van jou (cq. de ‘Republikeinse Moderne Partij’), die wat ‘problemen benoemd had’ met betrekking tot homoseksuelen, mag volgens de Hoge Raad niet zomaar vrijgepleit worden omdat hij politicus is en daarom maar de ruimte van het vrije debat gegund moet worden voor de onsmakelijke oprispingen uit zijn onderbuik.

De hoogste rechter oordeelt nu dat een politicus in een publiek debat weliswaar veel aan de orde kan stellen en ook mag kwetsen, choqueren of verontrusten maar anderzijds ook de verantwoordelijkheid draagt, “om te voorkomen dat hij uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en met de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat. Daarbij gaat het niet uitsluitend om uitlatingen die aanzetten tot haat of geweld of discriminatie maar ook om uitlatingen die aanzetten tot onverdraagzaamheid”, aldus de Hoge Raad. (NRC)

Hè get, ver-ant-woor-de-lijk-heid!!! Wat enorm vervelend nu weer. Daar begon je zelfs als officieus lid van een kabinet al last van te krijgen in 2012, nietwaar? Toch zul je die weer moeten gaan afleggen op de plek waar types als jij thuishoren, Wilders: in het verdachtenbankje. Of ga je weer heldhaftig gebruik maken van je zwijgrecht?

Binnenkort in een plantsoen in uw buurt: Wilders schoffelend in een fluorescerend hesje.