Vrijheid nu extra voordelig: twee partijen, een stem

Nederland is hopeloos verdeeld wanneer het om politieke voorkeuren gaat. De peilingen van de afgelopen jaren bevestigen dat beeld. Met minder dan 20% ben je al snel de grootste partij. Er zijn nu zes partijen die schommelen tussen de 10% en 20%. De grote twee van eertijds, CDA en PvdA, hebben volgens recente peilingen samen ruim 20%. Er waren momenten in de vorige eeuw waarin elk van deze twee partijen of hun voorlopers een derde van de zetels in de Tweede Kamer bezetten. Zulke grote ideologische blokken of levensbeschouwelijke zuilen zijn verleden tijd, net als de grote visies voor de toekomst. Links, rechts en zelfs het midden zijn verdeeld. De naoorlogse verzuiling is vervangen door een landschap van paaltjes en prikkeldraad met een enorm palet aan overeenkomsten en verschillen. Voor ieder zit er wel wat tussen waarin je je kunt herkennen, net als in de bouw- of supermarkt. Behoud- en hebzucht worden aangemoedigd door berichten dat we voortdurend bedreigd, belazerd en bestolen worden. Het wantrouwen in de Nederlandse samenleving zit nog dieper dan het schaliegas onder Nederland en wordt dagelijks bevestigd door een chronisch-negatieve verwachting van de toekomst.

Alleen het nu telt nog, uit angst voor die toekomst. Bij die angst horen ook meningen over zaken die de gemiddelde Nederlander niet kan begrijpen. Complexe zaken die ver buiten de landsgrenzen gaan, zoals mensenrechten, economie, internationale betrekkingen en ontwikkelingssamenwerking. Veel Nederlanders kennen het buitenland alleen van een met lotgenoten gedeelde budgetvakantie en wat ze waarnemen in de media van hun voorkeur. Zij kennen de vreemdeling in hun midden vooral van hoe ze er met elkaar over denken en praten. Het is een leven zonder verleden en toekomst, die ter plekke verzonnen worden als het beter uitkomt in het heden. Daarom zijn er Nederlanders die menen dat grenzen sluiten, immigranten weren en allochtonen minder rechten dan autochtonen toekennen vanzelfsprekend, natuurlijk en daarom realistisch zijn. Het gevolg is dat op websites van de Telegraaf, GeenStijl, Powned, Elsevier en ThePostOnline de meest idiote en hatelijke commentaren te lezen zijn van mensen die pretenderen de waarheid te spreken, bijvoorbeeld als ze zeggen dat Nederland wordt overspoeld door Oegandese homoseksuelen die hier straks in de meerderheid zullen zijn.

Joost Niemöller mag in de Nieuwe Revu vertellen dat zwarten een lager IQ hebben en daarom crimineler zijn, of crimineel zijn omdat allochtonen een lager IQ hebben. Allebei is goed; hij heeft altijd gelijk. Vergelijkbare ‘denkers’ passen zulke methodes ook toe als het gaat om bijvoorbeeld negers, joden, moslims, communisten, zigeuners. Als je in Nederland ‘niet van hier’ bent heb je automatisch een sociaal-economische achterstand. De achterstand van niet-blanken wordt door sommigen verklaard omdat ze niet-blank zijn dus daarom zelf daaraan schuld zijn. Het latente racisme met bijbehorende vreemdelingenhaat is zelfs zonder beleid en wetgeving volledig geïntegreerd in onze samenleving. In Nederland mag je jezelf weliswaar openlijk geen nazi noemen of de symboliek ervan adverteren, maar er is niets wat het praktiseren ervan in de weg staat. Zolang je het maar niet letterlijk zo noemt en het weet te verpakken in herkenbare onschuld. Je mag best zeggen dat je negers en zigeuners achterlijk en gevaarlijk vindt, want iedereen heeft recht op een mening. Zolang je het niet op de persoon speelt is er niks aan de hand. Je kunt zelfs als gewone burger de krant halen met de mededeling dat je kiest voor een partij, omdat je het niet zo op hebt met moslims.

Kansen dus voor mensen die zulk gedachtegoed willen uitbuiten voor persoonlijk gewin of politieke macht zonder juridische gevolgen. Zo verkoopt Niemöller zijn intellectuele slaapkamergeheimen aan de Nieuwe Revu en mocht hij onlangs op een bijeenkomst voor de PVV-achterban zijn pseudowetenschap uitleggen aan mensen, die zo’n ingewikkeld woord als ‘pseudowetenschap’ nauwelijks kunnen spellen. Eerder vertelde Kusters van de NVU ons, ook in de Nieuwe Revu, dat de standpunten waarmee de PVV kiezers lokt eigenlijk van hen zijn. De Gelderse Centrumdemocraten hebben plannen om een einde te maken aan daklozen en allochtonen en adviseren ons, en raden aan wanneer je voor de PVV bent, op hen te stemmen, want de standpunten zijn exact dezelfde. Beide partijen doen mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Arnhem. In de Haarlemmermeer doet een partij mee die twee jaar geleden een antisemitisch PVV-statenlid in de armen sloot en zich heel Nederlands Forza noemt, want ze geloven in het gedachtengoed van Pim Fortuyn die op zijn beurt geloofde in de door zelfverrijking getroffen Berlusconi. Ook Forza raadt aan op Forza te stemmen, want de PVV is de enige partij die luistert naar zijn kiezers. Snapt u het nog?

3 gedachten over “Vrijheid nu extra voordelig: twee partijen, een stem”

  1. Als je een smerige nazi bent en daar niet openlijk voor uit durft te komen (hetgeen normaal is want nazi’s zijn notoire lafbekken en huichelaars) dan zeg je bijvoorbeeld over verkiezingen ‘ik heb mijn stem nog niet bepaald maar ik neig naar iets van pvv of zo’ of je zegt over het gezwatel van Niemöller wat je van harte is gegrepen uit je vieze bruine onderbuik ‘ik weet niet of ik het helemaal met hem eens ben maar misschien heeft hij wel een punt’…

Reacties zijn gesloten.