Vragen aan de Kamer

  1. Bent u/uw partij op de hoogte van de aankomst van grote aantallen vluchtelingen uit oorlogsgebieden aan de grenzen van Europa?
  2. Vindt u/uw partij dat deze mensen recht hebben op opvang in Europa en het aanvragen van asiel?
  3. Steunt u/uw partij het sluiten van de Europese grenzen en het terugsturen van vluchtelingen naar Turkije?
  4. Is het sluiten van de Europese grenzen voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden niet strijdig met het vluchtelingenverdrag?
  5. Hoe groot is volgens u/uw het aantal vluchtelingen dat in 2015 toegang tot Nederland heeft gekregen?
  6. Hoeveel daarvan vindt u/uw partij dat gelukzoekers zijn? (graag onderbouwen)
  7. Kunt u het aantal “echte” vluchtelingen omzetten naar een percentage van het totale inwoneraantal in Nederland?
  8. Bent u/uw partij bang dat door het toelaten van asielzoekers dat Nederland haar manier van leven verliest?
  9. Vindt u/uw partij deze angst reëel? (graag onderbouwen)

1 gedachte over “Vragen aan de Kamer”

  1. Pingback: De Partij voor de Dieren over vluchtelingen – als antwoord op vragen aan de Kamer | Krapuul

Reacties zijn gesloten.