Voorbereidingsavond 1 mei in Tilburg afgelast na bedreiging

Het soort berichten dat je ontgaat als je je zo min mogelijk ophoudt op Facebook. Toch dient dit geregistreerd.

De informatieavond “Hoezo, 1 Mei?”gaat vanavond NIET DOOR. Bij de locatie is vannacht via mail een bedreiging binnengekomen, waarna de locatie heeft besloten de bijeenkomst te cancelen. Autonomen Brabant staan hiermee voor een voldongen feit. Maar het is op deze termijn niet goed mogelijk om nog een alternatieve plek te vinden. Wat ons betreft was het gewoon doorgegaan, maar over de locatie hebben wij geen zeggenschap.

Wees er van verzekerd: wij gaan door met de 1 Mei-activiteiten. Geen bedreiging kan de strijd voor een rechtvaardiger, vrijere en meer solidaire samenleving tegenhouden.

Voor wie benieuwd is naar de inhoud van de informatieavond: er vinden soortgelijke bijeenkomsten plaats elders in het land: op 12 april in Den Haag en op 20 april in Nijmegen.

Dan natuurlijk 1 Mei zelf! Alle aanleiding om aan een extra grote opkomst te werken. Voor meer informatie over de 1 Mei-activiteiten in Tilburg, zie https://autonomenbrabant.nl/2018/03/31/op-weg-naar-een-mei/

We zien elkaar op 1 Mei!

Het betreft hier een voorbereidingsavond gepland op 6 april. Zie de afbeelding