“Voor eeuwig” moet je bij PVVDA niet letterlijk nemen

Welke barbaren er in 2019 ook in de regering mogen zitten, hier gaat het om een in de nieuwsluwte genomen besluit van barbaren van PvdA en VVD:

Het Rijk dreigt na 86 jaar de subsidie voor de bibliotheek van het Vredespaleis stop te zetten. Daardoor dreigt een van de meest gerenommeerde bibliotheken van de wereld verloren te gaan. En krijgt het imago van Den Haag als internationale stad van vrede en recht een harde tik.
De bibliotheek is in de afgelopen eeuw uitgegroeid tot een van de meest prestigieuze bibliotheken op haar vakgebied en wordt door juristen, wetenschappers en studenten uit de hele wereld geraadpleegd, stelt de organisatie zelf.

De collectie bevat ook werken over internationale politiek, geschiedenis van de diplomatie en de vredesbeweging. ‘Tot haar kostbaarste bezit behoren onder meer oude drukken van Erasmus en Grotius, bekende denkers uit de zestiende en zeventiende eeuw die aan de wieg stonden van het vredesdenken en de ontwikkeling van het internationaal recht.’

“Eeuwig” is een beetje lang als je denkt aan de houdbaarheid van die partijen:

In de oprichtingsakte van de Carnegie Stichting wordt gesteld dat het doel van deze stichting is om te voorzien in de oprichting en onderhoud van een gerechtsgebouw en een bibliotheek. En hierin staat ook dat Nederland zich verplicht voor eeuwig te zorgen voor het onderhoud en de ‘efficiency’ van de Carnegie Stichting. Sjoerdsma [Tweede-Kamerlid D66] wil daarom weten hoe het besluit om de subsidie te stoppen zich verhoudt tot die acte.

Bron.

Maar ja, de bibliotheek van het Tropeninstituut in Amsterdam kon ook afgeschaft, Nederland heeft genoeg cultuur aan kerstbomen, paasstollen en zwarte piet.