Volksverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog

Zeventig jaar na de Tweede Wereldoorlog blijven diverse kwesties die toen speelden nog steeds fundamenteel voor ons begrip van de hedendaagse wereldpolitiek. Het boek Fighting on All Fronts gaat in op een aantal van deze thema’s.

Het boek is een bundeling van beslist niet eurocentrische essays en is opgedeeld in ‘Oorlog in het Westen’ (Algerije, Ierland, Oost-Europa, de Sovjet-Unie en Nederland, dat laatste door De Socialist-redacteur Mark Kilian) en ‘Oorlog in het Oosten’ (Australië, Burma, China, Japan en de Filipijnen). De kracht van de bundel ligt in de gedetailleerde analyses van de specifieke fronten en onderwerpen. In een korte recensie is het onmogelijk om het vele te behandelen dat in het boek aan bod komt. Daarvoor kun je beter een exemplaar kopen bij de betere boekhandel en het zelf lezen.

De bundel is samengesteld door universitair docent en socialistisch historicus Donny Gluckstein. In het introductiehoofdstuk probeert hij de Tweede Wereldoorlog te duiden. Die Tweede Wereldoorlog lijkt verschillend van andere oorlogen, vooral (maar niet alleen) vanwege de Holocaust. Hitler vernietigde op een methodische, of moeten we zeggen industrieel kapitalistische wijze, miljoenen mensen, dus in die zin lijkt de oorlog die hem op de knieën kreeg een goede zaak. En als westerse militaire machten een progressieve rol speelden in 1945, waarom zou dat ook nu niet zo kunnen zijn? We worden daar sindsdien nog vele malen aan herinnerd. (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: socialisme.nu