Volgens onze administratie is uw man overleden


Een hoop bureaucratisch gezwets namens de immer verder terugtredende, de participatie bevorderende Overheid zorgt er inmiddels voor dat velen in de zorg geen loon uitbetaald krijgen. Staatssecretaris Van Rijn (PvdA, ja heusjes) belooft beterschap.

Ach, foutjes maken is menselijk nietwaar.

O, nu we het er toch over hebben: wist u dat “we” dankzij de PvdA in deze coalitie een “meer zorgzame samenleving” hebben gekregen? Sommige dingen zijn gewoon niet te parodiëren.