Voer het debat over mensenrechten overal

Nederland is een land waar mensen met veel verschillende etnische en religieuze achtergronden leven. Nederland telt maar liefst 190 verschillende nationaliteiten. Wij vinden dit een prettig kenmerk van Nederland. Bij de Piratenpartij delen we graag kennis, kunst en cultuur.

Het internationale karakter dat de Piratenpartij heeft draagt er extra aan bij dat de Piratenpartij voorop loopt als het gaat om de bescherming van universele mensenrechten. In het gemeenschappelijke programma van de Europese Piratenpartijen staat dat mensen gelijkwaardig moeten worden behandeld; ongeacht hun culturele, religieuze, etnische of nationale achtergrond. Mensenrechten staan bij de Piratenpartij boven alles. Dat lijkt voor ons vanzelfsprekend, maar hier staan we in het politieke spectrum toch opvallend alleen in. Wanneer ook andere prioriteiten gaan spelen, offeren ook partijen als PvdA, D66 en SP hier in de praktijk toch mensenrechten voor op.

Haat en verdeeldheid

Andere partijen gaan hierbij vaak direct of indirect mee in het dwingende frame dat mensen als Wilders vakkundig om het publieke debat weten te plaatsen. Met zijn uitspraken zaait Wilders welbewust haat en verdeeldheid in de samenleving. “Allochtonen” krijgen vaak de schuld van alles wat mis gaat. Op basis van misdaadcijfers zijn deze beschuldigingen echter niet gerechtvaardigd. Etniciteit speelt geen rol bij de aanpak van jeugdcriminaliteit. Wie je vrienden zijn, is een veel belangrijkere voorspeller. Op basis van misdaadcijfers is het ook een stuk logischer om alle mannen over een kam te scheren, dan alle allochtonen over een kam te scheren. Ruim 94 procent van alle gevangenen in Nederland is immers man.

Verder is het natuurlijk zo dat als mensen met een bepaalde religieuze, culturele of etnische achtergrond negatief afgespiegeld worden in de media een grotere kans hebben negatief behandeld te worden door anderen die die media volgen. Dat kan soms uitlopen in een self fullfilling prophecy. Mensen die negatief behandeld worden, gaan zich vaak ook negatiever gedragen.

Erg veel macht

Om discriminatie bij opsporingsinstanties tegen te gaan, vinden wij het daarom ook belangrijk dat risico-profilering, wanneer dit al wordt gebruikt, op transparante wijze wordt ingezet. Op deze manier kan een open discussie gevoerd worden over waar wel en waar niet op geprofileerd mag worden. Zo kunnen we voorkomen dat, bijvoorbeeld, op basis van religie of etniciteit wordt geprofileerd. Mensen met een bepaalde etnische of religieuze achtergrond zouden daardoor namelijk bij voorbaat al als crimineel worden behandeld.

Naast het risico dat discriminatie wordt gestimuleerd en vooroordelen worden versterkt, zijn wij ook kritisch over massa-surveillance en risico-profilering via datamining-technieken, omdat dit erg veel macht bij een erg kleine groep mensen legt. De onthullingen van Snowden laten volgens de Piratenpartij zien dat de veiligheidsdiensten totaal ‘out of control’ zijn. ‘Plasterkgate’ maakt meer dan eens duidelijk dat dit ook in Nederland het geval is.

Extra Joden

Helaas leert de geschiedenis ons dat macht corrumpeert. Bovendien weet je nooit in welke handen verzamelde gegevens in de toekomst zullen vallen. Joden hadden in de Tweede Wereldoorlog wél wat te verbergen, maar toch zijn er destijds door onze ‘geavanceerde registratiesystemen’ een hoop extra Joden om het leven gebracht. Wij houden ons hart er voor vast wat er gebeurt als Wilders de grootste partij wordt en dit soort methodes in wil gaan zetten om ‘te regelen dat er minder Marokkanen zijn’.

In Europa zorgt een te sterke centralisatie van macht ervoor dat de EU een lobbyparadijs is geworden. Omdat politici ongestoord akkoordjes kunnen sluiten met lobbyisten, wordt ons vaak letterlijk de wet voorgeschreven door grote multinationals. Bedrijfsbelangen worden boven mensenrechten gesteld. Als Piratenpartij willen we dit voorkomen door de EU veel transparanter en democratischer te maken. Door geldstromen, agenda’s en notulen openbaar te maken, kunnen politici in de EU hun macht niet zomaar meer misbruiken ten koste van de kiezers die ze zouden moeten vertegenwoordigen. Door het principe van subsidiariteit strikt na te leven, wordt macht zoveel mogelijk gedecentraliseerd. Beslissingen worden zo lokaal mogelijk genomen. Het liefste door de kiezer zelf. Zo kunnen we ervoor zorgen dat mensenrechten weer boven de belangen van grote multinationals worden gesteld.

Decentralisering van macht

Het doet ons daarom dan ook pijn dat juist wij uitgemaakt worden voor racisten en fascisten, omdat we meegewerkt hebben aan items op GeenStijl. Als er één partij namelijk niet racistisch of fascistisch is, is het de Piratenpartij wel. Dat maken de bovenstaande alinea’s wel duidelijk. Waar fascisme een politieke stroming is, die ‘een autoritaire, nationalistische, totalitaire staatsvorm aanhangt’, bepleiten wij als internationale partij die een vergaande decentralisering van macht nastreeft juist precies het tegenovergestelde.

Voor zover ik weet is GeenStijl overigens nooit veroordeeld voor racistische content. Wat er gepubliceerd is, valt dus onder de vrijheid van meningsuiting. De stukken die ik er heb gelezen, zijn ook juist bijzonder cynisch over de opkomende politiestaat en machtsmisbruik door de gevestigde orde. GeenStijl wordt door sommigen als een soort platform voor PVV-stemmers gezien. Maar ook zij ontspringen de dans niet en worden er ook belachelijk gemaakt. Bovendien wordt content op GeenStijl gemaakt door verschillende aanleveraars. De stempels ‘racistisch’ en ‘fascistisch’ op het medium op zich plakken is in onze ogen dus niet fair.

Eigen parochie

Zie ik dan nooit iets op GeenStijl staan dat ons niet bevalt? Zeker wel. Sommige opmerkingen vind ik ronduit smakeloos, of onbehoorlijk tegenover mensen. Dat betekent echter nog niet dat wij alle samenwerking met GeenStijl bij voorbaat willen uitsluiten. Ook in de Volkskrant of het NRC zie ik met enige regelmaat stigmatiserende stukken staan waar ik het volledig niet achter sta. En als ik niet zou willen samenwerken met bedrijven die privacy schenden, zou ik als eerste mijn Facebook account moeten verwijderen. Uiteindelijk zou er vrijwel geen enkel medium overblijven om mijn boodschap te verkondigen.

Bovendien is het vrij zinloos om uitsluitend te publiceren op media die nooit iets melden waar wij het mee oneens zijn. Wij zouden dan alleen nog maar preken voor eigen parochie. De kans dat iemand het met ons stuk oneens is zou minimaal zijn. Hierdoor zouden we dus niemand ergens van kunnen overtuigen en vrijwel niks bijdragen aan het publieke debat.

In een tunnelvisie raken

Wanneer wij meewerken aan een item op GeenStijl, zorgen wij er daarmee voor dat ook de reaguurders daar geprikkeld kunnen worden door onze stellingname tegen discriminatie en voor het beschermen van mensenrechten. Sterker nog, het uitwisselen van verschillende standpunten is zelfs cruciaal om te voorkomen dat mensen die gevoelig zijn voor radicale ideeën in een tunnelvisie raken.

Wij vinden het daarom belangrijk om overal het publieke debat aan te gaan over de bescherming van mensenrechten en decentralisatie van macht. Juist op plekken waar dit misschien niet voor iedereen vanzelfsprekend lijkt.

Matthijs Pontier is kandidaat #2 voor de Piratenpartij bij de Tweede Kamerverkiezingen
Isabelle Vardar was kandidaat-gemeenteraadslid in Amsterdam voor de Piratenpartij. Ze is ook allochtoon.