Voedseltekort onder vluchtelingen op Lesbos

Nu opvangcentra zijn veranderd in gevangenkampen ter fine van uitzetting naar Turkije (en daaropvolgend deportatie naar Syrië) is er voedseltekort op de Griekse eilanden waar de meeste vluchtelingen aangekomen zijn:

Er is niet genoeg eten voor veel vluchtelingen die vastzitten op Lesbos. Dat blijkt uit notulen van hulpverleners die werken voor de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR), die de NOS in handen heeft gekregen.

“Tekorten aan voedsel blijven de belangrijkste zorg. Ook de toegang tot voedsel voor de allerzwaksten”, staat in de notulen van een vergadering die op 4 april werd gehouden.

Er zou voor 2400 mensen gezorgd kunnen worden, maar 3100 zijn afhankelijk van hulp, dus men kan uitrekenen dat er wordt geknokt om eten. Europa 2016.

Bron.