VN rapport over Armoede in VK (2): Brexit

(Dit is een vervolg op: Vernietigend VN rapport over Armoede in VK)

In de inleiding van het rapport van Professor Philip Alston, de speciaal rapporteur van de Verenigde Naties voor extreme armoede en mensenrechten over het VK staat ook een hoofdstuk over de gevolgen van de Brexit voor mensen in armoede.

Je raadt het al, ze worden nog armer:

Brexit

“Mijn rapport komt op een kritiek moment in het debat over de Brexit. Ik neem geen standpunt in over de verdiensten ervan of over de optimale voorwaarden om het te ondernemen, maar iedereen die zich bezighoudt met armoede in het Verenigd Koninkrijk heeft reden tot grote bezorgdheid. Wat er ook gebeurt in de komende periode, we weten dat diepe onzekerheid nog lang zal blijven bestaan, dat de economische groeicijfers waarschijnlijk een flinke klap zullen krijgen en dat de belastinginkomsten aanzienlijk zullen dalen. Als het huidige beleid ten aanzien van werkende mensen met een laag inkomen en anderen die in armoede leven, wordt gehandhaafd in het licht van deze ontwikkelingen, zullen de armen aanzienlijk minder krijgen dan ze nu hebben. Dit kan heel goed leiden tot aanzienlijke maatschappelijke onvrede, verdere verdeeldheid en zelfs instabiliteit, waarmee het belang wordt onderstreept dat er nu stappen moeten worden ondernomen om dergelijke uitkomsten te voorkomen.

Er zijn veel belangen gekoppeld aan de Brexit. Gezien het grote aantal beleidsmaatregelen, programma’s en uitgavenprioriteiten die de komende jaren moeten worden aangepakt, en de grote veranderingen die hen onvermijdelijk zullen begeleiden, zijn het de meest kwetsbare en benadeelde leden van de samenleving die het minst in staat zijn om deze het hoofd te bieden en die de grootste klappen krijgen. Het IMF heeft gesuggereerd dat een no-deal Brexit de Britse economie ergens tussen 5% en 8% van het BBP kan kosten, wat neerkomt op een verlies van duizenden ponden per huishouden.

In mijn ontmoetingen met de regering werd het mij duidelijk dat het effect van Brexit op mensen in armoede een bijzaak is, die dient te worden aangepakt door manipulaties van het fiscaal beleid na de invoering, of helemaal niet. Maar Brexit zal ernstige gevolgen hebben op dit gebied en de uitdagingen moeten met verstand worden aangepakt. Een gebrek aan duidelijkheid voorkomt dat gezinnen die het risico van armoede lopen de gevolgen ervan kunnen opvangen. Mensen voelen dat hun huizen, banen en gemeenschappen in gevaar zijn. Ironisch genoeg, waren het deze zelfde angsten en onzekerheid die aanzienlijk hebben bijgedragen aan de Brexitstemming.

De daling van de waarde van het pond heeft de kosten van levensonderhoud voor mensen in armoede al met £ 400 per jaar verhoogd en onderzoekers schatten dat de Britse economie al 2-2,5% kleiner is dan anders het geval zou zijn geweest. Bijna alle studies hebben aangetoond dat de Britse economie slechter af zal zijn vanwege de Brexit, met gevolgen voor de inflatie, de reële lonen en de consumentenprijzen. Volgens de Joseph Rowntree Foundation, zouden tot 900.000 meer mensen in armoede kunnen vervallen als de overheid niet voldoende verbeteringsmaatregelen opneemt om met inflatie na de Brexit rekening te houden. Dit zou een systeem van sociale steun belasten dat in de afgelopen jaren al is uitgehold.

De stemming voor Brexit weerspiegelt een grote waarde die wordt gehecht aan het begrip soevereiniteit. Maar terwijl de mensen in een democratie recht hebben om voorrang te geven aan soevereiniteit via een dergelijke stemming, is het noodzakelijk dat maatregelen worden genomen ter bescherming van de meest kwetsbaren en ervoor te zorgen dat de verdere begrotingsconsolidatie-maatregelen gevraagd door de regering en het Internationaal Monetair Fonds niet worden behaald met het risico dat die groep mensen er nog slechter vanaf komt.

Het VK staat op het punt miljarden euro’s te verliezen aan EU-fondsen, die de armere gebieden die hiervan het meest hebben geprofiteerd onevenredig zullen treffen, waaronder bijna £ 9 miljard aan armoedebestrijding tussen 2014 en 2020. Hoewel de regering een ‘gedeeld welvaartsfonds’ heeft aangekondigd om deze financiering te vervangen, vertelden lokale en gedecentraliseerde overheden me dat ze geen informatie hadden over het fonds of over hoe het zou werken – slechts vijf maanden voor de Brexit. De tijd raakt op. Brexit kan ook bijzonder harde gevolgen hebben voor mensen die in Noord-Ierland wonen, voor mensen die aan de grens wonen en afhankelijk zijn van handel of grensoverschrijdende werkgelegenheid.

Als het Europees Handvest van de Grondrechten in het Verenigd Koninkrijk niet meer van toepassing wordt, zal het niveau van de bescherming van de mensenrechten dat door de bevolking wordt genoten aanzienlijk worden verminderd. Het VK mag de EU-afgeleide mensenrechtenbescherming op het vlak van regelgeving op het werk en ongelijkheid niet terugdraaien.”