Vluchtelingenkinderen de dupe van afschrikbeleid

noodopvang-tilburg-vierhonderd-asielzoekersOm vluchtelingen te ontmoedigen naar Nederland te komen heeft men in Den Haag besloten dat de procedure zo lang mogelijk gerekt moet worden. Dit heeft tot gevolg dat vluchtelingen maanden in een noodopvang moeten verblijven. Kinderombudsman Marc Dullaert luidt de noodklok.

“De opvang van vluchtelingenkinderen in de noodopvang is onder de maat en de verblijfsduur in de noodopvang is veel te lang. Als we deze kinderen nu niet de zorg, het onderwijs en de thuisbasis geven die zij nodig hebben, dan raken zij op een achterstand die ze wellicht nooit meer inhalen.”

“Als we nu niet in deze groep kinderen investeren, dan riskeren we een verloren generatie.”

Het moedwillig vertragen van de procedure en daardoor gedwongen verblijf in de noodopvang waar privacy, speelruimte, naar school gaan en gezinsleven onmogelijk zijn, is in strijd met het kinderverdrag.

De Nederlandse overheid lijkt ervoor te kiezen om de opvang van vluchtelingen te organiseren vanuit beheersbaarheid en efficiëntie en de belangen van kinderen lijken ondergeschikt te zijn. In het bijzonder geldt dit voor grootschalige noodopvang, stelt de Kinderombudsman.

Ook het gesleep van noodopvang naar noodopvang, soms wel tien keer, is voor kinderen traumatisch en leidt tot sociale- en gedragsproblemen. Dit te samen met een wachttijd die kan oplopen tot achttien maanden voordat er een beslissing wordt genomen is niet alleen in strijd met het Kinderrechtenverdrag maar vooral schadelijk.

“Het is voor kinderen zeer schadelijk om lang in onzekerheid te verkeren over hun eigen situatie en over de situatie van familieleden in het buitenland. Hierdoor berokkenen we deze kinderen alleen nog maar meer schade.”

De opvang en begeleiding van AMV’s (alleenstaande minderjarige vluchtelingen) laat ook te wensen over.

“Het risico is dat deze zeer kwetsbare jongeren aangewezen raken op de nachtopvang van het Leger des Heils, ” aldus Dullaert.

De kinderombudsman komt met een aantal aanbevelingen.
De situatie voor kinderen in alle noodopvanglocaties moet worden verbeterd en het aantal verhuizingen beperkt. Er moet een einde komen aan grootschalige noodopvang en er moet kleinschalige noodopvang voor gezinnen en amv’s komen. De wachttijden voor de asielprocedure en gezinshereniging moeten weer terug naar de oorspronkelijke norm. Tot slot is er speciale aandacht voor amv’s, die na hun achttiende verjaardag tussen wal en schip dreigen te vallen, nodig.

(bron)