Vluchtelingen over boord gooien, nieuwe manier van rekenen

bootvluchtelingenOuders van leerlingen van de Poolse leerkracht Grzegorz Nowik hebben  verontwaardigd gereageerd op een opgave die de leraar zijn gymnasiumklas voorlegde. Nowik wilde van zijn 14-jarige leerlingen weten hoeveel vluchtelingen je uit een bootje zou moeten duwen om te zorgen dat de boot door kon varen. (Volkskrant)

De leraar zegt beduusd te zijn van alle commotie, hij wilde alleen maar een boeiende manier om les te geven.

Misschien is het ook wel niet raar om zo te denken als je in een sfeer van racisme en xenofobie leeft. Wat toch de indruk is die je van Polen zoudt kunnen krijgen, als je de politiek een beetje volgt. Maar het tegenstrijdige is dat er dus veel ouders zijn die dit niet normaal vinden.

Daaruit blijkt dan weer voor mij, dat er gelukkig ook in Polen nog heel veel mensen zijn die het niet normaal vinden om vluchtelingen aan hun lot over te laten of ze te gebruiken als overboord gooi materiaal in een som.

‘Als school echt serieus dit incident had aangepakt, was er een lesdag over vluchtelingen georganiseerd. Of er waren Syrische vluchtelingen uitgenodigd om over hun ervaringen te komen vertellen’, zei een vader van een van Nowiks leerlingen tegen de Poolse krant Gazeta Wyborcza.

Dit stukje tekst geeft mij dan weer hoop, weliswaar een heel klein beetje, want Polen is veel en veel rechtser dan het hier in Nederland is.

Daar is het christelijke geloof, katholicisme, nog veel meer aanwezig dan hier in ons land. Opnieuw aanwezig, want onder het communisme was het een groot taboe en streng verboden. Na de val van het communisme is de katholieke kerk weer opgekomen, en hoe!

In 2002 was 89,8 % katholiek, 1,3 % was Pools-orthodox (vooral een Wit-Russische minderheid in Podlachië), 0,3 % protestants en 8,3 % had geen religie aangegeven.[1] {….} Van de totale Poolse bevolking gaat circa 56,7 % naar een katholieke kerkdienst op een zondag,[6] veel meer dan in andere Europese landen en binnen de EU staat Polen op de eerste plaats. Polen is een van de meest gelovige landen van Europa. (Wikipedia)

Paus Johannes Paulus II was een Pool en is voor vele Polen een symbool van hun land. Hij is tot nu toe de enige Slavische paus geweest en was de eerste niet-Italiaanse paus in 455 jaar.

Denk dat dat daar wel iets mee te maken heeft, dat mensen dan nog banger zijn voor de islam. Is nog meer een concurrerend geloof. Ik ben opgegroeid in een niet zo groot dorp, met 4 verschillende stromingen van het christendom en dat was al haat en nijd. Ik kan me dus wel iets voorstellen bij mensen die net weer in het openbaar vol overtuiging het katholicisme aanhangen en die ‘verfoeide’ moslims uit het Midden-Oosten.

Vergis je niet, ik keur het absoluut af, maar zie wel voor me hoe de angst wordt gebruikt in deze situatie en hoe hij nog heviger aanslaat dan hier.