Vluchtelingen blijken goed voor economie en werkgelegenheid

Uit een Franse analyse die dertig jaar en vijftien landen besloeg blijkt dat grosso modo de komst van vluchtelingen een significant positief effect heeft op de economie en daling van werkloosheid. het onderzoek werd uitgevoerd door hoogleraar economische demografie Hippolyte d’Albis en het Parijse onderzoeksinstituut CNRS.

Er spelen allerlei effecten, zoals het bekende verschijnsel dat vluchtelingen regelmatig in sectoren willen werken waar de eigen mensen dat niet (meer) willen, maar ook dat in plaats van dat ze ‘banen afpakken’ van de autochtone bevolking, ze die juist een niveau omhoog doen opschuiven vanwege hun betere taalkennis
en integratie.

Roel Jennissen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid vraagt zich overigens wel af of we de goede vluchtelingen binnenlaten, als die zich blijkbaar zo goed kunnen redden, in die zin dat het in eerste instantie toch de bedoeling is die mensen te helpen, niet om er voordeel uit te halen (daar zullen vooral VVD-stemmende lezers verbijsterd van opkijken).

Het lijkt me in elk geval voor de hand liggend dat de gemiddelde vluchteling over meer initiatief en karakter beschikt dan de gemiddelde – over islamisering en wat dies meer zij – krijsende PVV-couch potato, dus dat het zelfredzame mensen betreft verbaast mij niet.

Lees voor de nodige mitsen en maren die er aan dit onderzoek kleven vooral ook nog het artikel zelf.