Vloerwerk gepresenteerd op regionale televisie

De actiegroep Vloerwerk (men zou het een bond in wording kunnen noemen) in beeld:

Aantekening van Vloerwerk zelf: de Vloerwerker in beeld, Sjerp van Wouden, is door AT5 per abuis vermeld als oprichter van Vloerwerk. Dit is niet juist. Vloerwerk is door een groep mensen, waaronder Sjerp, tussen eind 2015 en begin 2016 opgericht. Meer:

– Wij zijn een groep werkers die de handen ineen hebben geslagen. Uit eigen ervaring weten we hoe zwak je in je eentje staat, en hoeveel meer je kan bereiken als je samen optrekt. Ook hebben we geleerd hoe belangrijk het is om dit soort actie(campagne)s goed te plannen. Vandaar dit project.

We zijn allemaal vrijwilligers, niemand krijgt betaald om dit te doen. Wij zijn geen hulporganisatie, maar een netwerk van elkaar ondersteunende mensen. Wanneer we een conflict aangaan doen we dat samen met de persoon die in het conflict is beland. We werken daarbij op vrije en gelijkwaardige manier met elkaar samen.

Meer hierover.
Zie ook hier.